انواع موتور برق بنزینی

موتور برق هوندا المکس
موتور برق هوندا المکس
 • بنزینی
 • ۱ الی ۱۰ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت ژاپن
قیمت از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق لانتاپ
موتور برق لانتاپ
 • بنزینی
 • ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز 
 • ساخت چین
تماس بگیرید
موتور برق هیوندای
موتور برق هیوندای
 • بنزینی
 • ۱ الی ۱۰ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق کیپور
موتور برق کیپور
 • بنزینی
 • ۱ الی ۹.۵ کیلووات 
 • تک فاز /سه فاز
 • ساخت چین
موجود نیست
موتور برق دیانا
موتور برق دیانا
 • بنزینی
 • ۱ الی ۸.۵ کیلووات 
 • تک فاز /سه فاز
 • ساخت چین
توقف تولید
موتور برق آگرو
موتور برق آگرو
 • بنزینی
 • ۱ الی ۹.۵ کیلووات 
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق بلک مکس
موتور برق بلک مکس
 • بنزینی
 • ۱ الی ۷.۵ کیلووات 
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
تماس بگیرید
موتور برق روبین
موتور برق روبین
 • بنزینی
 • ۱ الی ۱۰ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت ژاپن
موجود نیست
موتور برق راتو
موتور برق راتو
 • بنزینی
 • ۱ الی ۱۰ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق ویما
موتور برق ویما
 • بنزینی
 • ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
موجود نیست
موتور برق هوندا دایشین
موتور برق هوندا دایشین
 • بنزینی
 • ۱ الی ۵.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت ژاپن
موجود نیست
موتور برق رونیکس
موتور برق رونیکس
 • بنزینی
 • ۱ الی ۷.۵ کیلووات
 • تک فاز 
 • ساخت چین
تماس بگیرید
موتور برق واکسون
موتور برق واکسون
 • بنزینی
 • ۱ الی ۸ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز 
 • ساخت چین
قیمت از ۵,۲۰۰,۰۰۰
موتور برق لئو
موتور برق لئو
 • بنزینی
 • ۱ الی ۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز 
 • ساخت چین
تماس بگیرید
موتور برق سنسی
موتور برق سنسی
 • بنزینی
 • ۱ الی 8.5 کیلووات 
 • تک فاز /سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق لانسین
موتور برق لانسین
 • بنزینی
 • ۱ الی ۱۵ کیلووات 
 • تک فاز /سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق کاما
موتور برق کاما
 • بنزینی
 • ۱ الی ۵ کیلووات 
 • تک فاز
 • ساخت چین
موجود نیست
موتور برق SKN
موتور برق SKN
 • بنزینی
 • ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز 
 • ساخت چین
قیمت از ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موتور برق دووکار
موتور برق دووکار
 • بنزینی
 • ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق سان پاور
موتور برق سان پاور
 • بنزینی
 • ۱ الی ۷.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
تماس بگیرید
موتور برق نویگیتور
موتور برق نویگیتور
 • بنزینی
 • ۱ الی ۷.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
تماس بگیرید
موتور برق جیانگ دانگ
موتور برق جیانگ دانگ
 • بنزینی
 •  ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق دوو
موتور برق دوو
 • بنزینی
 •  ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق پاورمیت
موتور برق پاورمیت
 • بنزینی
 •  ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت آمریکا
توقف تولید
موتور برق هوندا
موتور برق هوندا
 • بنزینی
 • ۱ الی ۷ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت ژاپن
قیمت از ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق فیرمن
موتور برق فیرمن
 • بنزینی
 • ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق آینهل
موتور برق آینهل
 • بنزینی
 • ۱ الی ۵.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موتور برق پوتر
موتور برق پوتر
 • بنزینی
 • ۱ الی ۸.۵ کیلووات
 • تک فاز / سه فاز
 • ساخت چین
قیمت از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان