موتور برق بنزینی لان تاپ LAUNTOP


موتور برق لان تاپ - موتور برق launtop - نمایندگی موتور برق لان تاپ - موتور برق بنزینی لان تاپ - قیمت موتور برق لان تاپ - ژنراتور برق لان تاپ - خرید موتور برق لان تاپ - فروش موتور برق لان تاپ - فروشگاه موتور برق لان تاپ - موتور برق خانگی لان تاپ - موتور برق صنعتی لان تاپ - موتور برق کوچک لان تاپ - موتور برق اضطراری لان تاپ - موتور برق قابل حمل لان تاپ - ژنراتور بنزینی لان تاپ - موتور برق لان تاپ قیمت

 تفاوت مدل LBE نبست به NE در شکل ظاهری پنل الکتریکی، طراحی اگزوز خروجی دود و کم صداتر بودن نسبت به مدل NE می باشد.

تمامی ژنراتورهای استارتی مجهز به باتری فابریک شرکت لان تاپ می باشند.

 

موتور برق لان تاپ LT950DC

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT950DC
جریان (A) 3
سیستم استارت هندلی
بالاترین توان (W) 880
توان مداوم (W) 800
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 4
وزن (kg) 16

 

 

موتور برق لان تاپ LT1200CL

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT1200CL
جریان (A) 4
سیستم استارت هندلی
بالاترین توان (W) 1100
توان مداوم (W) 1000
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 5/2
وزن (kg) 27

 

 

موتور برق لان تاپ LT3500N

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT3500N
جریان (A) 11
سیستم استارت هندلی
بالاترین توان (KW) 3/1
توان مداوم (KW) 2/8
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
وزن (kg) 48

 

 

موتور برق لان تاپ LT3500NE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT3500NE
جریان (A) 11
سیستم استارت استارتی با باطری
بالاترین توان (KW) 3/1
توان مداوم (KW) 2/8
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
وزن (kg) 48

 

 

موتور برق لان تاپ LT3500LBE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT3500LBE
جریان (A) 11
سیستم استارت استارتی با باطری
بالاترین توان (KW) 3/1
توان مداوم (KW) 2/8
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
وزن (kg) 48

 

 

موتور برق لان تاپ LT6500NE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT6500NE
جریان (A) 20
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 6
توان مداوم (KW) 5/5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 80

 

 

موتور برق لان تاپ LT6500LBE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT6500LBE
جریان (A) 20
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 6
توان مداوم (KW) 5/5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 80

 

 

موتور برق لان تاپ دو گانه سوز LPT6500CLE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LPT6500CLE
جریان (A) 20
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 6
توان مداوم (KW) 5/5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین و گاز مایع
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 80

 

 

موتور برق لان تاپ LT7500NE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT7500NE
جریان (A) 24
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 7
توان مداوم (KW) 6/5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 85

 

 

موتور برق لان تاپ LT7500LBE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT7500LBE
جریان (A) 24
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 7
توان مداوم (KW) 6/5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 85

 

 

موتور برق لان تاپ LT9000NE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT9000NE
جریان (A) 25
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 7/7
توان مداوم (KW) 7
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 140

 

 

موتور برق لان تاپ LT9000LBE

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT9000LBE
جریان (A) 25
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 7/7
توان مداوم (KW) 7
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 140

 

 

موتور برق لان تاپ LT11000ME

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT11000ME
جریان (A) 32
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 9/5
توان مداوم (KW) 8/5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 140

 

 

موتور برق لان تاپ LT11000ME3-ATS

موتور برق بنزینی لان تاپ

 • جزئیات موتور برق
مدل LT11000ME
جریان (A) 32
سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته
بالاترین توان (KW) 9/5
توان مداوم (KW) 8/5
ولتاژ (V) 380
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
وزن (kg) 140
خروجی تک فاز و سه فاز
دارای سیستم ATS بر روی خروجی تک فاز - ATS سیستم استارت اتوماتیک می باشد

برای مشاهده صفحه اصلی موتور برق اینجا کلیک کنید