موتور برق بنزینی لئو LEO


leo generator

لیست قیمت موتور برق بنزینی لئو موجود در گروه صنعتی جامکو صنعت

مشخصات مدل توان (KW) مشخصات  قیمت
موتور برق بنزینی لئو LB2500E 2 موتور برق کالسکه ای استارتی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو LB3300E 2/8 موتور برق کالسکه ای استارتی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو KB2500E 2 موتور برق کالسکه ای استارتی چرخ دار تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو LB5000E 4 موتور برق کالسکه ای استارتی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو KB5000E 4 موتور برق کالسکه ای استارتی چرخ دار تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو KB3300E 2/8 موتور برق کالسکه ای استارتی چرخ دار تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو KB7000E 6 موتور برق کالسکه ای استارتی چرخ دار تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو LB7000E 6 موتور برق کالسکه ای استارتی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو KB6000E 5 موتور برق کالسکه ای استارتی چرخ دار تماس بگیرید
موتور برق بنزینی لئو LB6000E 5 موتور برق کالسکه ای استارتی تماس بگیرید

 

برای مشاهده صفحه اصلی موتور برق اینجا کلیک کنید