موتور برق واکسون VACKSON


موتور برق واکسون

لیست قیمت موتور برق بنزینی واکسون موجود در گروه صنعتی جامکو صنعت

مشخصات توان (KW)  مشخصات
 قیمت
موتور برق بنزینی واکسون VC6800E2 3 استارتی چرخ دار  تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VK8500E2 6 استارتی چرخ دار  تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VK9500E2 7 استارتی چرخ دار  تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VK10800RE2 8 استارتی چرخ دار تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VK10500E2 8 استارتی چرخ دار تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VC6800E1 3 استارتی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VPG5600E1 3 استارتی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VK950N 0/8 هندلی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VK2800R 1/5 هندلی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VC3800 2/2 هندلی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VPG3600 2/2 هندلی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VC6800 3 هندلی تماس بگیرید
موتور برق بنزینی واکسون VPG5600 3 هندلی تماس بگیرید
موتور برق نفت بنزینی واکسون VK3900KF 2 هندلی تماس بگیرید
موتور برق دیزلی سایلنت واکسون KDE9500T 8 استارتی چرخ دار سایلنت تماس بگیرید

 

برای مشاهده صفحه اصلی موتور برق اینجا کلیک کنید