موتور برق آگرو AGRO


موتور برق آگرو

لیست قیمت موتور برق بنزینی آگرو موجود در گروه صنعتی جامکو صنعت

 مدل موتور برق بالاترین توان (KW) توان مداوم (KW) نوع موتور  توان موتور (HP)
مشخصات  قیمت
AG1500X 1/2 1 بنزینی ، هندلی 1/4 ساده  تماس بگیرید
AD6500S silent 5 4/5 دیزلی ، استارتی ، 186FAE 9/5 دارای چرخ و دسته  تماس بگیرید
AD7500SS 5 4/5 دیزلی ، استارتی ، 186FAE 9/5 دارای چرخ و دسته  تماس بگیرید
AG3000X  2/7 2/5 بنزینی ، هندلی ، 170F 7 ساده  تماس بگیرید
AG3800X 3 2/8 بنزینی ، هندلی ، 170F 7 دارای چرخ و دسته  تماس بگیرید
AG6500E 5/5 5 بنزینی ، استارتی ، 190FE 15 دارای چرخ و دسته  تماس بگیرید
AG8000E 6/5 6 بنزینی ، استارتی ، 190FE 15 دارای چرخ و دسته تماس بگیرید
AG9000E 7/2 7 بنزینی ، استارتی ، 192FE 16 دارای چرخ و دسته تماس بگیرید
AG6800E 5/5 5 بنزینی ، استارتی ، 190FE 15 دارای چرخ و دسته تماس بگیرید
AG8800E 7 6/5  بنزینی ، استارتی ، 192FE 16 دارای چرخ و دسته تماس بگیرید
AD6500E 5 4/5 دیزلی ، استارتی ، 186FAE 9/5 دارای چرخ و دسته تماس بگیرید

 

برای مشاهده صفحه اصلی موتور برق اینجا کلیک کنید