ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران 02166962067 - 02166475341
فروش موتور برق

امکان ارسال همه روزه به سراسر کشور

قبل از خرید موتور برق، از کارشناسان فروش ما مشاوره رایگان بگیرید.

76026966120
14357466120
Slider

موتور برق بنزینی سنسی SENCI


موتور برق سنسی - موتور برق senci - نمایندگی موتور برق سنسی - موتور برق کیفی سنسی - موتور برق بنزینی سنسی - موتور برق سنسی - قیمت موتور برق سنسی - قیمت موتور برق بنزینی سنسی - ژنراتور برق سنسی - خرید موتور برق سنسی - فروش موتور برق سنسی - موتور برق سه فاز سنسی - موتور برق مسافرتی سنسی - موتور برق بی صدا سنسی - موتور برق سایلنت دار سنسی - فروشگاه موتور برق سنسی - موتور برق خانگی سنسی - موتور برق صنعتی سنسی - موتور برق سنسی - موتور برق کوچک سنسی - موتور برق اضطراری سنسی - موتور برق قابل حمل سنسی - ژنراتور بنزینی سنسی - موتور برق سنسی قیمت 

 

 

موتور برق سنسی SC1250

SC1250 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC1250
بالاترین توان (KW) 1/2
توان مداوم (KW) 1
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 6
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 8 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 450×390×510
وزن (kg) 28

 

 

موتور برق سنسی SC2500M

SC2500 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC2500M
بالاترین توان (KW) 2/5
توان مداوم (KW) 2/2
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×620
وزن (kg) 42

 

 

موتور برق سنسی SC2500E

SC2500 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC2500E
بالاترین توان (KW) 2/5
توان مداوم (KW) 2/2
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×620
وزن (kg) 42

 

 

موتور برق سنسی SC3250M

SC3250 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC3250M
بالاترین توان (KW) 3/2
توان مداوم (KW) 2/8
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 45

 

 

موتور برق سنسی SC3250E

SC3250 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC3250E
بالاترین توان (KW) 3/2
توان مداوم (KW) 2/8
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 45

 

 

موتور برق سنسی SC3500M

SC3500 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC3500M
بالاترین توان (KW) 3/5
توان مداوم (KW) 3/2
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 48

 

 

موتور برق سنسی SC3500E

SC3500 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC3500E
بالاترین توان (KW) 3/5
توان مداوم (KW) 3/2
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 48

 

 

موتور برق سنسی SC4000M

SC4000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC4000M
بالاترین توان (KW) 4/1
توان مداوم (KW) 3/8
سیستم استارت هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 50

 

 

موتور برق سنسی SC4000E

SC4000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC4000E
بالاترین توان (KW) 4/1
توان مداوم (KW) 3/8
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 15
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 510×490×625
وزن (kg) 50

 

 

موتور برق سنسی SC5000E

SC5000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC5000E
بالاترین توان (KW) 5
توان مداوم (KW) 4/5
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 78

 

 

موتور برق سنسی SC6000E

SC6000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC6000E
بالاترین توان (KW) 6
توان مداوم (KW) 5/5
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 9 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 12 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 81

 

 

موتور برق سنسی SC8000E

SC8000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC8000E
بالاترین توان (KW) 8
توان مداوم (KW) 7
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 8 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 10 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 88

 

 

موتور برق سنسی SC9000E

SC9000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC9000E
بالاترین توان (KW) 8/5
توان مداوم (KW) 7/5
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 7 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 8 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 90

 

 

موتور برق سنسی SC10000E

SC10000 senci

 • جزئیات موتور برق
مدل SC10000E
بالاترین توان (KW) 8/5
توان مداوم (KW) 8
سیستم استارت استارتی و هندلی
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
نوع سوخت بنزین
ظرفیت مخزن (L) 25
مدت زمان کارکرد مداوم با بالاترین توان 7 ساعت
مدت زمان کارکرد مداوم با یک دوم توان 8 ساعت
ابعاد (L×W×H) 580×545×720
وزن (kg) 94

برای مشاهده صفحه اصلی موتور برق اینجا کلیک کنید