کف کش توان تک


کف کش توان تک - کفکش توان تک - الکتروپمپ کف کش توان تک - کف کش سه فاز توان تک - پمپ كف كش توان تک - پمپ کف کش توان تک - قیمت کفکش توان تک - فروش پمپ کف کش توان تک - خرید کفکش توان تک - قیمت پمپ آب کفکش توان تک - پمپ كف كش توان تک - کف کش فلوتر دار توان تک - کف کش یک اینچ توان تک - کف کش تک فاز توان تک - کفکش کش دو اینچ توان تک - کفکش سه اینچ توان تک - کفکش چهار اینچ توان تک - کاتالوگ پمپ توان تک - نمایندگی کف کش توان تک - پمپ آب کفکش توان تک


گروه صنعتی توان تک در سال ۱۳۶۲ شمسی با هدف تـولیــد ادوات کـشـاورزی و پمپ هــای آب تأسیس شد و در وحله ی نخست طـراحی و تـولید یــک مدل پـمپ کــف کــش را بـرنامه ریــزی و تـولید کرد. کـیـفـیـت بـالا و رعـایـت نمودن اســتانــداردهـای مـعـتـبر و تحـقـیقات وسیع باعث شد تــا تـولـیـد از حالت کارگاهی به حالت کارخانه ای و تنوع تولید از یک محصـول به چندین محـصـول دگرگون شود و مابین مــــشـــتـــریــــان متقاضیــان بالایی پیدا کند تـا جـایی کـه ایــن برند بـازار مـنـاسبی در کـشـورهـای اروپایـی بـیــن مـصرف کـنندگان خـانگی و صنعتی پیدا نموده است . گــروه صـنـعتی تـــوان تــک هـم اکـنـون با استفاده پـیـشـرفتـه تـرین تجهیزات صنعتی روز و بهتـرین سیستم های نرم افزاری و نیروی کار متخصص در حال تولید وتـوسعه بـوده و بـا هـدف بـهره وری و دانش روز دنیا و بکارگیری از استانداردهای بالای جهانی ، در حال تولید می باشد .

کف کش توان تک

سری کفکش مشخصات کفکش ارتفاع پمپ کف کش تعداد فاز خروجی بر حسب (inch) تیپ کف کش قیمت (ریال)
TMR4 کف کش لوله 4 پروانه نیمه باز آلومینیومی 14 1 1,1/4” TMR 14/4 تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 پروانه نیمه باز فلوتردار آلومینیومی 14 1 1,1/4” TMR 14/4F تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 پروانه استیل 18 1 1,1/4” TMR 18/4 تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 فلوتردار پروانه استیل 18 1 1,1/4” TMR 18/4F تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 پروانه استیل 34 1 1,1/4” TMR 34/4 تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 فلوتردار پروانه استیل 34 1 1,1/4” TMR 34/4F تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 پروانه استیل 50 1 1,1/4” TMR 50/4 تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 فلوتردار پروانه استیل 50 1 1,1/4” TMR 50/4F تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 پروانه استیل 65 3 1,1/4” TMR 65/4 تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 پروانه استیل 65 1 1,1/4” TMR 65/4 PH تماس بگیرید
TMR4 کف کش لوله 4 پروانه استیل 80 1 1,1/4” TMR 80/4 تماس بگیرید
TMR6 کفکش لوله 6  16 1 2” TMR 16/6 تماس بگیرید
TMR6 کفکش لوله 6 فلوتردار 16 1 2” TMR 16/6F تماس بگیرید
TMR6 کفکش لوله 6  30 1 2” TMR 30/6 تماس بگیرید
TMR6 کفکش لوله 6 فلوتردار 30 1 2” TMR 30/6 F تماس بگیرید
TMR6 کفکش لوله 6  40 3 2” TMR 40/6/3 H تماس بگیرید
TPT کفکش لوله 4 پروانه استیل خروجی از بالا 30 1 1,1/4” TPT 30/4 تماس بگیرید
TPT کفکش لوله 4 پروانه استیل خروجی از بالا 30 1 1,1/4” TPT 30/4F تماس بگیرید
TPT کفکش لوله 4 پروانه استیل خروجی از بالا 100 1 1,1/4” TPT 100/4 تماس بگیرید

فلوتر پمپ‏ های فلوتردار کف کش توان تک، رایشنبرگ آلمانی می‏ باشد

انواع محصولات پمپ کف کش توان تک:

  • پمپ کف کش TMR4 توان تک
  • پمپ کف کش TMR6 توان تک
  • پمپ کف کش TPT4 توان تک
  • پمپ کف کش TPT6 توان تک
  • پمپ کف کش TMK7 توان تک
پمپ کف کش TMR4
کفکش توان تک TMR4
ویژگی عمومی  
پمپ های کف کش سری TMR4 در تعداد 8 مدل بر مبنای ظرفیت و کارکردهای متفاوت طراحی و ساخته می شود. بخشی از این پمپ ها به حالت اتوماتیک در هنگام پایین آمدن آب خاموش می شوند. این سری از پمپ های کفکش توان تک جهت تخلیه آب های صاف، جوی و چاه های آب ،استخرها استفاده می شود و فقط پمپ کف کش توان تک مدل TMR14/4 جهت تخلیه فاضلاب با غلظت پایین به کار گرفته می شود. پمپ کف کش توان تک سری TMR4 با لوله ¼ 1 اینچ که جهت مصرف های کوچک و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.  
موارد استفاده :  
از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی، فواره ها و نقاط آب گرفته که احتیاج به تخلیه سریع دارند، استفاده کرد.  
ویژگی ساختاری  
پروانه این مدل از پمپ ها از نوع بسته و از جنس استنلس استیل ساخته شده است و الکتروموتور آن کاملاً ضد آب بوده و می تواند حداکثر 30 متر زیر آب کار کند. این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و حداکثر دمای مناسب برای کارکرد این پمپ 40 درجه سلسیوس می باشد.  
انواع مدل  
پمپ کف کش TMR4 با پروانه استیل در هشت مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تک فاز و سه فاز ، طراحی و تولید می گردد.  
برای مشاهده ی مشخصات کامل فنی پمپ کفکش توان تک سری TMR4 کلیک نمایید:  
پمپ کف کش TMR6
کفکش توان تک TMR6
ویژگی عمومی  
پمپ های کف کش سری TMR6 در تعداد 4 مدل بر مبنای ظرفیت و کارکردهای متفاوت طراحی و ساخته می شود. بخشی از این پمپ ها به حالت اتوماتیک در هنگام پایین آمدن آب خاموش می شوند. این سری از پمپ های کفکش توان تک در مصارف داخل استخر، جوی آب، چاه، آب نماهای مصنوعی، دستگاه های کوچک آبیاری بارانی، فواره و تمام نقاط آب گرفته با غلظت پایین که نیازمند تخلیه سریع هستند، مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ کف کش توان تک سری TMR6 با لوله 2 اینچ که برای مصرف های صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.  
موارد استفاده :  
از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی، فواره ها و نقاط آب گرفته که احتیاج به تخلیه سریع دارند، استفاده نمود.  
ویژگی ساختاری  
پروانه این مدل از پمپ ها از نوع بسته و از جنس استنلس آلومینیوم سخت بوده و به صورت یک تکه ریخته گری می شود. الکتروموتور آن کاملاً ضد آب بوده و می تواند حداکثر 30 متر زیر آب کار کند. این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و حداکثر دمای مناسب برای کارکرد این پمپ 40 درجه سلسیوس می باشد.  
انواع مدل  
پمپ کف کش TMR6 با پروانه استیل در چهار مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تک فاز و سه فاز ، طراحی و تولید می گردد.  
برای مشاهده ی مشخصات کامل فنی پمپ کفکش توان تک سری TMR6 کلیک نمایید:  
پمپ کف کش TPT4
کفکش توان تک TPT4
موارد استفاده :  
از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی و چاههایی که توسط دستگاههای حفاری کنده شده است، مورد استفاده قرار گیرد.  
ویژگی ساختاری  
طراحی این پمپ به گونه ای است که دارای بدنه دو جداره بوده و الکتروموتور آن کاملاً ضد نفوذ آب بوده و همواره توسط آب به راحتی خنک می شود. پروانه این مدل از پمپ ها از نوع بسته و از جنس استیل ضد آب ساخته شده است. الکتروموتور آن کاملاً ضد آب بوده و می تواند حداکثر 30 متر زیر آب کار کند. این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و حداکثر دمای مناسب برای کارکرد این پمپ 40 درجه سلسیوس می باشد.  
انواع مدل  
پمپ کف کش TPT4 با پروانه استیل در نه مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تک فاز و سه فاز ، طراحی و تولید می گردد.  
برای مشاهده ی مشخصات کامل فنی پمپ کفکش توان تک سری TPT4 کلیک نمایید:  
پمپ کف کش TPT6
کف کش توان تک TPT6
موارد استفاده :  
از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی و چاههایی که توسط دستگاههای حفاری کنده شده است، مورد استفاده قرار گیرد.  
ویژگی ساختاری  
طراحی این پمپ به گونه ای است که دارای بدنه دو جداره بوده و الکتروموتور آن کاملاً ضد نفوذ آب بوده همواره به راحتی توسط آب، خنک می شود. پروانه این مدل از پمپ ها از نوع بسته و از جنس استنلس استیل ساخته شده است. این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد می تواند حداکثر 30 متر زیر آب کار کند و حداکثر دمای مناسب برای کارکرد این پمپ 40 درجه سلسیوس می باشد.  
انواع مدل  
پمپ کف کش TPT6 با پروانه استیل در شش مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تک فاز و سه فاز ، طراحی و تولید می گردد.  
برای مشاهده ی مشخصات کامل فنی پمپ کفکش توان تک سری TPT6 کلیک نمایید:  
پمپ کف کش TMK
کفکش توان تک TMK
موارد استفاده :  
از این پمپ ها می توان برای کاناله کردن آبهای کثیف، پمپاژ آبهای تمیز و تخلیه آبهایی که همراه با املاح فیبری هستند استفاده نمود. این پمپ ها برای آبیاری کشاورزی بسیار مناسب هستند.  
ویژگی ساختاری  
پمپ های TMK به گونه ای طراحی گردیده که در چاه های باریک که با دستگاههای حفاری، حفر شده اند قابل استفاده بوده و دارای دهنه خروجی 2,1/2” می باشد. پروانه این پمپ ها از نوع چند کاناله روباز و از جنس استیل است. دمای مناسب برای کارکرد این پمپ ها بین 35 تا 60 درجه سلسیوس می باشد.  
انواع مدل  
پمپ های TMK در سه مدل طراحی و تولید می گردند.  
برای مشاهده ی مشخصات کامل فنی پمپ کفکش توان تک سری TMK کلیک نمایید:  

 kafkesh original