پمپ کف کش توان تک TMR6


کف کش توان تک TMR6

موارد استفاده از کف کش توان تک TMR6

از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی، فواره ها و نقاط آب گرفته که احتیاج به تخلیه سریع دارند استفاده می گردد.

ویژگی ساختاری کف کش توان تک TMR6

پروانه این مدل از پمپ ها از نوع بسته و از جنس آلومینیوم سخت بوده و به صورت یک تکه ریخته گری می شود. الکتروموتور آن کاملاً ضد نفوذ آب بوده و می تواند حداکثر 30 متر زیر آب کار کند. این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و حداکثر دمای مناسب برای کارکرد این پمپ 40 درجه سلسیوس می باشد.

انواع مدل کف کش توان تک TMR6

پمپ کف کش TMR6 در چهار مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می گردند.

کفکش توان تک TMR6

جدول آبدهی کف کش توان تک TMR4

کفکش توان تک TMR6

نمودار آبدهی کف کش توان تک TMR6

 کفکش توان تک TMR6

جدول اندازه ها کف کش توان تک TMR6

کفکش توان تک TMR6

 

جهت دسترسی به صفحه ی اصلی پمپ کف کش توان تک کلیک نمایید: