پمپ کف کش توان تک TMK


کف کش توان تک TMK

موارد استفاده از کف کش توان تک TMK

از این پمپ می توان برای کاناله کردن آبهای کثیف، پمپاژ آبهای تمیز و تخلیه آبهایی که همراه با املاح فیبری هستند استفاده نمود. این پمپ ها برای آبیاری کشاورزی بسیار مناسب هستند.

ویژگی ساختاری کف کش توان تک TMK

پمپ های TMK به گونه ای طراحی گردیده که در چاه های باریک که با دستگاههای حفاری، حفر شده اند قابل استفاده بوده و دارای دهنه خروجی 2,1/2” می باشد. پروانه این پمپ ها از نوع چند کاناله روباز و از جنس استیل است. دمای مناسب برای کارکرد این پمپ ها بین 35 تا 60 درجه سلسیوس می باشد.

انواع مدل کف کش توان تک TMK

پمپ کف کش TMK در سه مدل طراحی و تولید می گردند.

کفکش توان تک TMK

جدول آبدهی کف کش توان تک TMK

 کفکش توان تک TMK

نمودار آبدهی کف کش توان تک TMK

کفکش توان تک TMK

جدول اندازه ها کف کش توان تک TMK

کفکش توان تک TMK

 

جهت دسترسی به صفحه ی اصلی پمپ کف کش توان تک کلیک نمایید: