پمپ کف کش توان تک TPT4


کف کش توان تک TPT4

 

موارد استفاده از کف کش توان تک TPT4

از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاههای حفاری کنده شده است استفاده می گردد.

ویژگی ساختاری کف کش توان تک TPT4

طراحی این پمپ به گونه ای است که دارای بدنه دو جداره بوده و همواره موتور آن به راحتی توسط آب، خنک می شود. پروانه این مدل از پمپ ها از نوع بسته و از جنس استیل ضد آب ساخته شده است. الکتروموتور آن کاملاً ضد آب بوده و می تواند حداکثر 30 متر زیر آب کار کند. این الکتروپمپ در دو نوع نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و حداکثر دمای مناسب برای کارکرد 40 درجه سلسیوس می باشد.

انواع مدل کف کش توان تک TPT4

پمپ کف کش TPT4 با پروانه استیل در هشت مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می گردند.

کفکش توان تک TPT4

جدول آبدهی کف کش توان تک TPT4

کفکش توان تک TPT4

نمودار آبدهی کف کش توان تک TPT4

کفکش توان تک TPT4

جدول اندازه ها کف کش توان تک TPT4

 کفکش توان تک TPT4

 

جهت دسترسی به صفحه ی اصلی پمپ کف کش توان تک کلیک نمایید: