پمپ کف کش توان تک TMR4


کفکش توان تک

موارد استفاده از کف کش توان تک TMR4

از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی، فواره ها و نقاط آب گرفته که احتیاج به تخلیه سریع دارند استفاده می گردد.

ویژگی ساختاری کف کش توان تک TMR4

پروانه این مدل از پمپ ها از نوع بسته و از جنس استلنس استیل ساخته شده است و الکتروموتور آن کاملاً ضد نفوذ آب بوده و می تواند حداکثر 30 متر زیر آب کار کند. این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و حداکثر دمای مناسب برای کارکرد این پمپ 40 درجه سلسیوس می باشد.

انواع مدل کف کش توان تک TMR4

پمپ کف کش TMR4 با پروانه استیل در هشت مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می گردند.

کفکش توان تک TMR4

جدول آبدهی کف کش توان تک TMR4

کفکش توان تک TMR4

نمودار آبدهی کف کش توان تک TMR4

کفکش توان تک TMR4

جدول اندازه ها کف کش توان تک TMR4

کفکش توان تک TMR4

 

جهت دسترسی به صفحه ی اصلی پمپ کف کش توان تک کلیک نمایید: