پمپ پنتاکس PENTAX


پنتاکس ، پمپ پنتاکس ، پمپ PENTAX ، پنتاکس ایتالیا ، پمپ آب پنتاکس ، پمپ خانگی پنتاکس ، پمپ آب پنتاکس دو زمانه ، پمپ شناور پنتاکس ، پمپ آب خانگی پنتاکس ، پمپ های پنتاکس ، پمپ لجن کش پنتاکس ، پمپ پنتاکس بشقابی ، پمپ پنتاکس فروش ، پمپ پنتاکس قیمت ، قیمت پمپ پنتاکس ایتالیا ، پمپ آب عمودی پنتاکس ، کاتالوگ پمپ های پنتاکس ، پمپ پنتاکس خانگی ، قیمت پمپ آب پنتاکس خانگی ، پمپ پنتاکس جتی ، نمایندگی پمپ پنتاکس ، قیمت پمپ آب پنتاکس خانگی ، پمپ سیرکولاتور پنتاکس ، پمپ پنتاکس بشقابی ، مشخصات پمپ پنتاکس ، الکتروپمپ پنتاکس ، الکتروپمپ پنتاکس بشقابی


پمپ و الکتروپمپ پنتاکس یکی از باکیفیت ترین و پر کاربردترین پمپ های داخل کشور می باشد و پمپ پنتاکس شامل شاخصه های خاصی می باشند که در طبقه بندی های متفاوتی قابل استفاده هستند و به این دلیل استفاده های بالایی دارند. این نوع پمپ پنتاکس ایتالیایی به راحتی توانسته در بازار های جهانی کیفیت خود را به نمایش بگذارد و ویژگی های منحصر به فرد پمپ پنتاکس دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد.

پمپ محیطی پنتاکس - Pentax Perpheral Pump

پمپ پنتاکس سری MD الکتروپمپ محیطی پنتاکس

پمپ پنتاکس سری MD الکتروپمپ محیطی پنتاکس

پمپ پنتاکس سری PM الکتروپمپ محیطی پنتاکس

پمپ پنتاکس سری PM الکتروپمپ محیطی پنتاکس

 

پمپ خودمکش پنتاکس - Pentax Self Priming Pump

سری INOX الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

سری INOX الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

سری JMC الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

سری JMC الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

سری CAM الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

سری CAM الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

سری AP الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

سری AP الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

 

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس - Pentax Centrifugal Pump

سری CH الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CH الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CM50-310 الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CM50-310 الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CB الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CB الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری MB الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری MB الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CS الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CS الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CR الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CR الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CM الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CM الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری ULTRA/S الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری ULTRA/S الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

 

پمپ طبقاتی پنتاکس - Pentax Multistage Pump

سری ULTRA V/L الکتروپمپ طبقاتی پنتاکس

سری ULTRA V/L الکتروپمپ طبقاتی پنتاکس

 

پمپ کف کش پنتاکس - Pentax Submersed Pump

سری DG الکتروپمپ کف کش پنتاکس

سری DG الکتروپمپ کف کش پنتاکس

سری DP الکتروپمپ کف کش پنتاکس

سری DP الکتروپمپ کف کش پنتاکس

 

پمپ لجن کش پنتاکس - Pentax Submersed Pump

سری DV الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DV الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DH الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DH الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DX الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DX الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DM4 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DM4 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DM الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DM الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DV4 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DV4 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DTR150-300 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DTR150-300 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DC410-1000 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DC410-1000 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DC160-310 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DC160-310 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DTRT400-1000 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

سری DTRT400-1000 الکتروپمپ لجن کش پنتاکس

 

پمپ شناور پنتاکس - Pentax Submersible Pump

سری 4 S الکتروپمپ شناور پنتاکس

سری 4 S الکتروپمپ شناور پنتاکس

قیمت الکتروپمپ‏ پنتاکس ایتالیا

 قیمت (ریال) دهانه خروجی (inch) دهانه ورودی (inch) حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp) نوع پمپ مدل الکتروپمپ
2,400,000 1 1 2/4 35 0/5 پنتاكس كوچك تكفاز PM45
3,290,000 1 1 3 61 1 پمپ 61 متري تكفاز PM80
4,220,000 1 1 3 88/2 1 پمپ 88 متري تكفاز PM90
4,880,000 1 1 3/6 47 1 جتي تكفاز پروانه نوريل CAM100/00
5,580,000 1 1 3 43 1 جتي استيل يك اسب INOX 100
3,530,000 1 1 5/4 21/5 0/5 بشقابي تكفاز پروانه نوريل CM 50/00
3,740,000 1 1 5/4 21/5 0/5 بشقابي تكفاز پروانه برنجي CM 50/01
4,460,000 1 1 6/3 33 1 بشقابي تكفاز پروانه نوريل CM 100/00
4,880,000 1 1 6/3 33 1 بشقابي تكفاز پروانه برنجي CM100/01
8,550,000 1 1 6/3 40/5 1/5 بشقابي تكفاز CM160/01
9,090,000 1 1 7/2 50/5 2/2 بشقابي تكفاز CM210/01
4,940,000 1 1 6/3 33 1 بشقابي – سه فاز CMT 100/00
5,610,000 1 1 6/3 33 1 بشقابي – سه فاز CMT 100/01
8,250,000 1 1 6/3 40/5 1/5 بشقابي – سه فاز CMT 160/01
8,680,000 1 1 7/2 50/5 2/2 بشقابي – سه فاز CMT 210/01
8,860,000 1 1 8/4 58/5 3 بشقابي – سه فاز CMT 310/01
16,520,000 1 ¼ 2 15 46/5 4 بشقابي – سه فاز CMT 400
17,190,000 1 ¼ 2 18 56/1 5/5 بشقابي – سه فاز CMT 550
5,620,000 1 1 ¼ 2/1 40 1 دو لول تكفاز AP100/00
10,350,000 1 1 ¼ 3/6 50 2.2 دو لول تكفاز AP200/00
10,600,000 1 1 ½ 5/4 60 1/5 كله گلابي تكفاز CAB150/00
10,740,000 1 1 ½ 7/2 61 2/2 كله گلابي تكفاز CAB200/00
11,730,000 1 1 ½ 8/4 64 3 كله گلابي تكفاز CAB300/01
10,580,000 1 1 ½ 7/2 61 2/2 كله گلابي سه فاز CABT200/00
5,230,000 1 ¼ 1 ½ 16/8 20 1 پنچ به چهار تكفاز CR100/00
5,390,000 1 1 2/7 53 1 سوپاپ سرخود تكفاز MD 100

 

قیمت الکتروپمپ‏ های پنتاکس ایتالیا

(قیمت (ریال دهانه خروجی (inch) دهانه ورودی (inch) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp) نوع پمپ مدل
7,700,000 2" 2" 30 24/5 1/5 یک و نیم اسب ارتفاع بالا تكفاز CH150
9,000,000 2" 2" 30 24/5 1/5 يك و نيم اسب ارتفاع بالا تكفاز CH160
8,700,000 2" 2" 30 28 2 دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز CH200
9,400,000 2" 2" 30 28 2 دو اينچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز CH210
13,200,000 2" 2" 30 33/5 3 سه اسب ارتفاع بالا تكفاز CH300
15,500,000 2" 2" 30 33/5 3 سه اسب ارتفاع بالا تكفاز CH310
8,900,000 2" 2" 30 28 2 دو اينچ دو اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT210
9,200,000 2" 2" 30 33/5 3 دو اينچ سه اسب ارتفاع بالا سهفاز CHT310
17,300,000 2" 3" 42 31/8 4 چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT400
19,000,000 2" 3" 42 37 5/5 پنج و نيم اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT550
5,500,000 2" 2" 18 12/6 1 دو اينچ يك اسب تكفاز CS100/2
7,500,000 2" 2" 48 12/3 1/5 دو اينچ يك و نيم اسب تكفاز CS150/2
7,300,000 2" 2" 18 17/5 1 دو اينچ يك اسب تكفاز CSB100/2
7,400,000 2" 2" 24 21/5 1/5 دو اينچ يك و نيم اسب تكفاز CSB150/2
7,600,000 2" 2" 54 13/8 2 دو اينچ دو اسب تكفاز CS200/2
12,500,000 3" 3" 54 14/2 2 سه اينچ دو اسب تكفاز CS200/3
13,400,000 3" 3" 60 17/5 3 سه اينچ سه اسب تكفاز CS300/3
15,800,000 4" 4" 96 13/5 4/5 چهار اينچ چهار و نيم اسب تكفاز CS450/4
7,300,000 2" 2" 48 12/3 1/5 دو اينچ يك و نيم اسب سه فاز CST150/2
7,400,000 2" 2" 54 13/8 2 دو اينچ دو اسب سه فاز CST200/2
12,400,000 3" 3" 54 14/2 2 سه اينچ دو اسب سه فاز CST200/3
12,700,000 3" 3" 60 17/5 3 سه اسب سه اينچ سه فاز CST300/3
13,200,000 3" 3" 72 21/5 4 چهار اسب سه اينچ سه فاز CST400/3
14,700,000 4" 4" 96 13/5 4 چهار اسب چهار اينچ سه فاز CST450/4
15,300,000 4" 4" 96 17 5/5 پنج ونيم اسب چهار اينچ سه فاز CST550/4

 

 قیمت الکتروپمپ‏ سه فاز پنتاکس ایتالیا

(قیمت (ریال دهانه خروجی (inch) دهانه ورودی (inch) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت
 (hp)
قدرت 
(kw)
مدل
16,300,000 32 50 27 36/8 4 3 CM32-160A
20,600,000 32 50 27 41 5/5 4 CM32-200C
27,300,000 32 50 36 53 7/5 5/5 CM32-200B
27,400,000 32 50 36 61 10 7/5 CM32-200A
33,100,000 32 50 30 70 12/5 9/2 CM32-250C
34,700,000 32 50 30 82 15 11 CM32-250B
53,600,000 32 50 30 93 20 15 CM32-250A
16,200,000 40 65 30 17/4 2 1/5 CM40-125C
16,500,000 40 65 33 20/7 3 2/2 CM40-125B
19,300,000 40 65 36 30 4 3 CM40-160B
20,000,000 40 65 39 35/4 5/5 4 CM40-160A
27,400,000 40 65 39 47 7/5 5/5 CM40-200B
27,500,000 40 65 42 56/4 10 7/5 CM40-200A
34,200,000 40 65 42 75/5 15 11 CM40-250B
20,000,000 50 65 72 24/5 5.5 4 CM50-125A
27,200,000 50 65 78 30/2 7/5 5/5 CM50-160B
27,300,000 50 65 78 36/3 10 7/5 CM50-160A
31,500,000 50 65 72 47 12/5 9/2 CM50-200C
33,200,000 50 65 72 52 15 11 CM50-200B
52,200,000 50 65 78 58 20 15 CM50-200A
26,700,000 65 80 120 19/8 7/5 5/5 CM65-125B
28,100,000 65 80 132 24/2 10 7/5 CM65-125A
32,000,000 65 80 144 29/8 12/5 9/2 CM65-160C
33,300,000 65 80 144 34 15 11 CM65-160B
52,200,000 65 80 144 39 20 15 CM65-160A
53,800,000 65 80 132 43 20 15 CM65-200C
60,200,000 65 80 132 47/5 25 18/5 CM65-200B
64,400,000 65 80 144 54 30 22 CM65-200A
35,100,000 80 100 180 24 15 11 CM80-160D
53,900,000 80 100 195 29 20 15 CM80-160C
60,300,000 80 100 210 33/5 25 18/5 CM80-160B
63,800,000 80 100 225 37 30 22 CM80-160A
133,700,000 80 100 225 49 40 30 CM80-200B
124,800,000 80 100 240 58 50 37 CM80-200A

 

 قیمت الکتروپمپ‏ دو پروانه پنتاکس ایتالیا

مدل دهانه خروجی (inch ) دهانه ورودی (inch ) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp)    نوع پمپ قیمت (ریال)
MB 150/00 1 ¼ 1 ½ 9 39.5 1.5 دو پروانه تكفاز 8,390,000
MB 200/00 1 ¼ 1 ½ 9 43 2.2 دو پروانه تكفاز 8,530,000
MBT 300/00 1 ¼ 1 ½ 12 49 3 دو پروانه سه فاز 8,310,000
CB 100/00 1 1 4.5 42 1 دو پروانه- تكفاز 6,060,000
CB 100/01 1 1 4.5 42 1 دو پروانه (برنجی)- تكفاز 6,700,000
CB 160/00 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه- تكفاز 8,340,000
CB 160/01 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه (برنجی)- تكفاز 9,250,000
CB 210/00 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه- تكفاز 9,280,000
CB 210/01 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه (برنجی)- تكفاز 10,230,000
CB 310/00 1 1 ¼ 9 64 3 دو پروانه –تک فاز 13,630,000
CB 310/01 1 1 ¼ 9 64 3 دو پروانه (برنجی)– تک فاز 14,540,000
CB 400/00 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه- تكفاز 17,920,000
CB 400/01 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه (برنجی)- تكفاز 19,500,000
CBT 100/00 1 1 4.5 42 1 دو پروانه (نوريل)– سه فاز 6,060,000
CBT 100/01 1 1 4.5 42 1 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 6,700,000
CBT 160/00 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه – سه فاز 8,070,000
CBT 160/01 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 8,990,000
CBT 210/00 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه – سه فاز 8,900,000
CBT 210/01 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 9,810,000
CBT 310/00 1 1 ¼ 9 64 3 دو پروانه – سه فاز 9,080,000
CBT 310/01 1 1 ¼ 9 64 3 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 9,990,000
CBT 400/00 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه – سه فاز 16,800,000
CBT 400/01 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 18,330,000
CBT 600/00 1 ¼ 1 ½ 12 78.7 5.5 دو پروانه – سه فاز 17,470,000
CBT 600/01 1 ¼ 1 ½ 12 78.7 5.5 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 19,000,000
CBT 751/00 1 ¼ 1 ½ 15 90 7.5 دو پروانه – سه فاز 22,900,000
CBT 751/01 1 ¼ 1 ½ 15 90 7.5 دو پروانه (برنجی)– سه فاز 24,200,000
CBT 800 1 ¼ 2 30 77 7.5 دو پروانه – سه فاز 31,800,000
CBT 1000 1 ¼ 2 30 86.4 10 دو پروانه – سه فاز 33,200,000
CBT 1250 1 ¼ 2 30 93.6 12.5 دو پروانه – سه فاز 36,600,000
CBT 1500 1 ¼ 2 36 98.7 15 دو پروانه – سه فاز 38,200,000

 

 قیمت الکتروپمپ‏ طبقاتی پنتاکس ایتالیا

قیمت (ریال) دهانه خروجی (inch) دهانه ورودی (inch) حداکثر آبدهی
 (m³/h)    
حداکثر ارتفاع (m) توان(hp)   نوع پمپ مدل
5,900,000 1 1 4.8 40.8 0.9 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 3-90/4
10,100,000 1 1 8.4 56.8 1.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 5-150/5
9,920,000 1 1 8.4 56.8 1.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 5-150/5T
10,400,000 1 1 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 5-180/6
10,000,000 1 1 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 5-180/6T
11,600,000 1 1 8.4 80.3 2 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 5-200/7
11,210,000 1 1 8.4 80.3 2 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 5-200/7T
10,000,000 1 1 ¼ 9.6 62 2.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 7-250/5
10,000,000 1 1 ¼ 9.6 62 2.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 7-250/5T
13,600,000 1 1 ¼ 9.6 74.3 3 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 7-300/6
10,700,000 1 1 ¼ 9.6 74.3 3 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 7-300/6T
14,100,000 1 1 ¼ 9..6 85.9 3.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 7-350/7T
9,800,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 47.1 2 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 9-200/4T
10,200,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 47.1 2 الكتروپمپ پنتاکس طبقاتي افقي U 9-200/4
10,500,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 59.2 2.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی U 9-250/5T
11,700,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U5V-180/6T
13,200,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 80.3 2 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-200/7
13,900,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 91.4 2.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-250/8
13,400,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 91.4 2.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-250/8T
16,400,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 102.1 2.8 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-280/9
13,700,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 102.1 2.8 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-280/9T
16,700,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 112.7 3 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-300/10
14,300,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 112.7 3 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-300/10T
18,500,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 122 3.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-350/11
17,300,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 122 3.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U 5V-350/11T
17,290,000 1 ¼ 1 ¼ 102 99.5 4 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U7V-400/8T
22,500,000 1 ¼ 1 ¼ 102 113.2 4.5 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U7V-450/9T
11,600,000 1 ¼ 1 ¼ 15.6 47.1 2 الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی U9V-200/4T

 

 قیمت الکتروپمپ‏ طبقاتی سری U پنتاکس ایتالیا

قیمت (ریال) دهانه خروجی (inch) (inch)  دهانه ورودی حداکثر آبدهی
 (m³/h)   
حداکثر ارتفاع (m)  (hp) توان نوع پمپ مدل
7,180,000 1 1 4.8 32.7 0.7 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-70/3
8,170,000 1 1 4.8 44.3 0.9 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-90/4
9,570,000 1 1 4.8 55.3 1 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-100/5
10,790,000 1 1 4.8 66.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-120/6
17,590,000 1 1 8.4 81 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 5S-200/7
10,640,000 1 1 ¼ 10.8 35.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-120/3
8,720,000 1 1 ¼ 10.8 35.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-120/3T
18,510,000 1 1 ¼ 10.8 72.5 3 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-300/6
15,110,000 1 1 ¼ 10.8 72.5 3 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-300/6T
14,070,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 9S-200/4
13,570,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 9S-200/4T
13,840,000 1 ½ 2 25.2 23.7 1.8 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 18S-180/2T
15,310,000 1 ½ 2 25.2 35.7 2.5 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 18S-250/3T
21,370,000 1 ½ 2 25.2 47.9 4 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 18S-400/4T

 

قیمت الکتروپمپ‏ طبقاتی سری U پنتاکس ایتالیا

قیمت (ریال) دهانه خروجی(inch) دهانه ورودی(inch) حداکثر آبدهی
 (m³/h) 
حداکثر ارتفاع (m) توان(hp)     نوع پمپ مدل
16,400,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 68.9 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-180/6
15,900,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 68.9 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-180/6T
19,600,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 81 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-200/7
19,100,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 81 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-200/7T
20,900,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 92.1 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-250/8
20,300,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 92.1 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-250/8T
25,400,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 103.4 2.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-280/9
21,200,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 103.4 2.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-280/9T
26,300,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 114.2 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-300/10
22,300,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 114.2 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-300/10T
27,500,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 125.1 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-350/11
26,500,000 1 ¼ 1 ¼ 8.4 125.1 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-350/11T
15,300,000 1 1 ¼ 10.8 48 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-180/4
14,800,000 1 1 ¼ 10.8 48 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-180/4T
16,600,000 1 1 ¼ 10.8 60.3 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-250/5
16,000,000 1 1 ¼ 10.8 60.3 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-250/5T
20,800,000 1 1 ¼ 10.8 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-300/6
17,300,000 1 1 ¼ 10.8 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-300/6T
24,100,000 1 1 ¼ 10.8 83.5 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-350/7T
26,100,000 1 1 ¼ 10.8 95.6 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-400/8T
29,700,000 1 1 ¼ 10.8 108.5 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-450/9T
31,900,000 1 1 ¼ 10.8 121.5 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-550/10T
15,600,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-200/4T
17,500,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 60 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-250/5
17,000,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 60 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-250/5T
24,400,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-300/6
20,500,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-300/6T
26,600,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 83.3 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-400/7T
30,500,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 97.3 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-450/8T
32,100,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 109 5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-500/9T
34,700,000 1 ¼ 1 ½ 14.4 122 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-550/10T
17,300,000 1 ½ 2 26.4 35.7 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-250/3T
24,400,000 1 ½ 2 26.4 47.9 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-400/4T
30,000,000 1 ½ 2 26.4 58.1 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-450/5T
32,800,000 1 ½ 2 26.4 70.5 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-550/6T

 

 قیمت الکتروپمپ‏ شناور استاینلس سری 5PES پنتاکس ایتالیا

قیمت (ریال) حداکثر آبدهی
 (m³/h) 
حداکثر ارتفاع (m) توان (hp)    مدل
13,100,000 4.6 45 0.75 5PES3/4
14,500,000 5PES3/4G
13,600,000 4.6 56 1 5PES3/5
15,000,000 5PES3/5G
15,500,000 4.6 78 1.2 5PES3/7
16,800,000 5PES3/7G
16,800,000 4.6 90 1.5 5PES3/8
18,200,000 5PES3/8G
13,500,000 7.6 45 1 5PES5/4
14,900,000 5PES5/4G
14,200,000 7.6 56 1.2 5PES5/5
15,600,000 5PES5/5G
15,500,000 7.6 68 1.5 5PES5/6
16,800,000 5PES5/6G
  • قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد
  • مدل الکتروپمپ هایی که انتهاي آنها به حرف "G" ختم می شود فلوتردار هستن
  • تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است
  • پروانه پمپ هاي شناور فوق از جنس استنلس استیل می باشند

 قیمت الکتروپمپ‏ شناور استنلس استیل 4 اینچ پنتاکس ایتالیا

قيمت الكتروپمپ PENTAX با موتور قيمت الكتروموتورهاي PENTAX شناور قيمت پمپ تك بدون موتور دهانه خروجی (inch) حداکثر آبدهی
 (m³/h) 
حداکثر ارتفاع (m) توان(hp) تعداد فاز معادل پمپهاي لوارا مدل
7,600,000 4,700,000 2,900,000 1 ¼ 6 59 1 ﺗﮏ ﻓﺎز 4GS07 4S100/09
7,500,000 4,600,000 2,900,000 1 ¼ 6 59 1 ﺳﻪ ﻓﺎز 4GS07 4S100/09
9,000,000 5,300,000 3,700,000 1 ¼ 6 93 1.5 ﺗﮏ ﻓﺎز 4GS11 4S100/14
8,900,000 5,200,000 3,700,000 1 ¼ 6 93 1.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 4GS11 4S100/14
10,600,000 6,300,000 4,300,000 1 ¼ 6 120 2 ﺗﮏ ﻓﺎز 4GS15 4S100/18
10,100,000 5,800,000 4,300,000 1 ¼ 6 120 2 ﺳﻪ ﻓﺎز 4GS15 4S100/18
13,700,000 8,000,000 5,600,000 1 ¼ 6 175 3 ﺗﮏ ﻓﺎز 4GS22 4S100/27
12,500,000 6,900,000 5,600,000 1 ¼ 6 175 3 ﺳﻪ ﻓﺎز 4GS22 4S100/27
17,100,000 9,500,000 7,600,000 1 ¼ 6 231 4 ﺳﻪ ﻓﺎز 4GS30 4S100/35
21,700,000 12,100,000 9,600,000 1 ¼ 6 322 5.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 4GS40 4S100/48
10,700,000 6,300,000 4,400,000 2 8.4 90 2 ﺗﮏ ﻓﺎز 6GS15 4S140/14
10,200,000 5,800,000 4,400,000 2 8.4 90 2 ﺳﻪ ﻓﺎز 6GS15 4S140/14
13,600,000 8,000,000 5,600,000 2 8.4 125 3 ﺗﮏ ﻓﺎز 6GS22 4S140/20
12,400,000 6,900,000 5,600,000 2 8.4 125 3 ﺳﻪ ﻓﺎز 6GS22 4S140/20
7,200,000 4,700,000 2,500,000 2 12 26 1 ﺗﮏ ﻓﺎز 8GS07 4S200/04
7,100,000 4,600,000 2,500,000 2 12 26 1 ﺳﻪ ﻓﺎز 8GS07 4S200/04
8,200,000 5,300,000 2,900,000 2 12 39 1.5 ﺗﮏ ﻓﺎز 8GS11 4S200/06
8,100,000 5,200,000 2,900,000 2 12 39 1.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 8GS11 4S200/06
9,600,000 6,300,000 3,200,000 2 12 52 2 ﺗﮏ ﻓﺎز 8GS15 4S200/08
9,100,000 5,800,000 3,200,000 2 12 52 2 ﺳﻪ ﻓﺎز 8GS15 4S200/08
12,400,000 8,000,000 4,400,000 2 12 82 3 ﺗﮏ ﻓﺎز 8GS22 4S200/13
11,200,000 6,900,000 4,400,000 2 12 82 3 ﺳﻪ ﻓﺎز 8GS22 4S200/13
14,700,000 9,500,000 5,100,000 2 12 108 4 ﺳﻪ ﻓﺎز 8GS30 4S200/17
18,600,000 12,100,000 6,500,000 2 12 148 5.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 8GS40 4S200/23
22,300,000 13,600,000 8,800,000 2 12 200 7.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 8GS55 4S200/32
12,400,000 8,000,000 4,300,000 2 14.4 83 3 ﺗﮏ ﻓﺎز 12GS22 4S240/14
11,200,000 6,900,000 4,300,000 2 14.4 83 3 ﺳﻪ ﻓﺎز 12GS22 4S240/14
19,100,000 12,100,000 7,000,000 2 14.4 141 5.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 12GS40 4S240/24
21,600,000 13,600,000 8,000,000 2 14.4 189 7.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 12GS55 4S240/32
13,300,000 8,000,000 5,300,000 2 16 64 3 ﺗﮏ ﻓﺎز 12GS22 4S260/10
12,100,000 6,900,000 5,300,000 2 16 64 3 ﺳﻪ ﻓﺎز 12GS22 4S260/10
16,200,000 9,500,000 6,700,000 2 16 89 4 ﺳﻪ ﻓﺎز 12GS30 4S260/14
21,100,000 12,100,000 9,000,000 2 16 120 5.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 12GS40 4S260/19
25,700,000 13,600,000 12,100,000 2 16 163 7.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 12GS55 4S260/26
13,200,000 8,000,000 5,200,000 2 24 51 3 ﺗﮏ ﻓﺎز 16GS22 4S400/08
12,000,000 6,900,000 5,200,000 2 24 51 3 ﺳﻪ ﻓﺎز 16GS22 4S400/08
16,300,000 9,500,000 6,800,000 2 24 70 4 ﺳﻪ ﻓﺎز 16GS30 4S400/11
20,000,000 12,100,000 7,900,000 2 24 81 5.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 16GS40 4S400/13
20,800,000 12,100,000 8,700,000 2 24 97 5.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 16GS40 4S400/15
24,700,000 13,600,000 11,100,000 2 24 125 7.5 ﺳﻪ ﻓﺎز 16GS55 4S400/20

 جنس پروانه پمپهاي شناور فوق نوريل مخصوص با مقاومت بالا مي باشد

قیمت موتور‏ شناور روغنی قابل سیم پیچی 4 اینچ پنتاکس ایتالیا

مدل تعداد فاز توان قیمت (ریال)
(hp) (kw)
MPE 10 تک فاز 1 0.75 4,700,000
MPE 15 1.5 1.1  5,300,000
MPE 20 2 1.5 6,300,000
MPE 30 3 2.2 8,000,000
MPET 10 سه فاز 1 0.75 4,600,000
MPET 15 1.5 1.1 5,200,000
MPET 20 2 1.5 5,800,000
MPET 30 3 2.2 6,900,000
MPET 40 4 3 9,500,000
MPET 55 5.5 4 12,100,000
MPET 75 7.5 5.5 13,600,000
MPET 100 10 7.5 18,100,000

 

قیمت پمپ‏ استینلس استیل سری SPX پنتاکس ایتالیا با الکتروموتور دیزلساز

قیمت (ریال) دهانه خروجی(inch) حداکثر آبدهی
 (m³/h) 
حداکثر ارتفاع (m) توان (hp) قطر خارجی پمپ (inch) مدل الکتروپمپ 
11,800,000 3 40 23 3 6 4SPX40/2
21,600,000 3 40 56 7.5 6 4SPX40/5
29,300,000 3 40 92 10 6 4SPX40/8
40,000,000 3 40 137 15 6 4SPX40/12
48,300,000 3 40 184 20 6 4SPX40/16
55,900,000 3 40 230 25 6 6SPX40/20
66,100,000 3 40 297 30 6 4SPX40/26
76,700,000 3 40 354 40 6 6SPX40/31
37,700,000 4 80 83 15 6 6SPX80/6
44,300,000 4 80 112 20 6 6SPX80/8
50,200,000 4 80 140 25 6 6SPX80/10
56,200,000 4 80 167 30 6 6SPX80/12
65,500,000 4 80 209 35 6 6SPX80/15
68,800,000 4 80 237 40 6 6SPX80/17
82,400,000 4 80 281 50 6 6SPX80/20
48,800,000 5 100 80 20 8 6SPX100/4
59,300,000 5 100 120 30 8 6SPX100/6
68,800,000 5 100 160 40 8 6SPX100/8
85,300,000 5 100 218 50 8 6SPX100/11
103,800,000 5 100 284 75 8 6SPX100/14
55,400,000 5 120 92 25 8 6SPX120/5AB
73,300,000 5 120 146 40 8 8SPX120/7
85,700,000 5 120 187 60 8 8SPX120/9
101,100,000 5 120 275 75 8 8SPX120/13
118,600,000 5 120 338 100 8 8SPX120/16
67,300,000 6 160 88 40 10 6SPX160/3
66,500,000 6 160 106 50 10 6SPX160/4
108,000,000 6 160 106 50 10 8SPX160/6A
129,000,000 6 160 216 100 10 8SPX160/8

 عدد اول هر مدل پمپ نشانگر قطر موتور قابل کوپل برحسب اینچ می باشد

 قیمت الکتروپمپ‏ لجن کش پنتاکس ایتالیا

مدل نوع پمپ توان (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی
 (m³/h)
دهانه خروجی(inch) قیمت (ریال)
DX 80G لجن کش بدنه استیل 1.5 7.4 12 1 1/2 9,500,000
DX 80/2G لجن کش بدنه استیل 1.5 7.4 12 2 9,700,000
DX 100G لجن کش بدنه استیل 2 9.8 18 1 1/2 9,700,000
DX 100/2G لجن کش بدنه استیل 2 9.8 18 2 9,900,000
DX 100/2 لجن کش بدنه استیل 2 9.8 18 2 9,700,000
DG 80/2G لجن کش بدنه چدن 1.5 8.3 15 2 8,700,000
DG 100G لجن کش بدنه چدن 2 10.4 18 1 1/2 9,000,000
DG 100/2G لجن کش بدنه چدن 2 10.4 18 2 9,000,000
DG 100/2 لجن کش بدنه چدن 2 10.4 18 2 8,700,000

 

 قیمت الکتروپمپ‏ کفکش بدنه پلاستیک پنتاکس ایتالیا

قیمت (ریال) دهانه خروجی(inch) حداکثر آبدهی
 (m³/h)
حداکثر ارتفاع (m) توان (hp) مدل
5,200,000 1 ¼ 15 13.3 1.5 DP 100
5,300,000 1 ¼ 15 13.3 1.5 DP 100G
4,900,000 1 ¼ 12 10.3 1.15 DP 80
5,100,000 1 ¼ 12 10.3 1.15 DP 80G
3,700,000 1 7.2 8.5 0.53 DP 60
3,800,000 1 7.2 8.5 0.53 DP 60G
3,500,000 1 4.8 6.1 0.27 DP 40
3,700,000 1 4.8 6.1 0.27 DP 40G

پمپ هاي کف کش که پسوند  G دارند، داراي فلوتر می باشند

قیمت الکتروپمپ‏ لجن کش پنتاکس ایتالیا

مدل دهانه خروجی(mm) حداکثر آبدهی
 (m³/h)
حداکثر ارتفاع (m) توان (hp) قیمت (ریال)
DMT 210 DN 65 54 19 2 24,700,000
DMT 310 DN 65 60 23 3 24,800,000
DMT 550 DN 80 78 27 5.5 32,700,000
DMT 1000 DN 80 144 34.9 10 46,000,000
DCT 210 50 رزوه اي 39 23 2 24,700,000
DCT 310 50 رزوه اي 45 26.4 3 23,700,000
DCT 410 DN 50 39 34.4 4 34,300,000
DCT 560 DN 50 45 38.1 5.5 35,000,000
DCT 750 DN 65 54 46 7.5 45,500,000
DCT 1000 DN 65 54 53 10 46,000,000
DTRT 200 50 رزوه اي 18 22 2 26,400,000
DTRT 300 50 رزوه اي 18 26 3 26,500,000
DTRT 400 DN 50 18 33 4 37,300,000
DTRT 550 DN 50 18 38 5.5 37,800,000
DTRT 750 DN 65 21 47 7.5 47,200,000
DTRT1000 DN 65 36 54 10 48,500,000

تمامی الکتروپمپ هاي لجن کش فوق سه فاز می باشند
لجن کش هاي سري DTRT خردکن دار می باشند

قیمت بوسترست های پنتاکس دو پمپ دور ثابت پنتاکس ایتالیا

مدل توان (hp) حداکثر آبدهی
 (m³/h)
حداکثر ارتفاع (m) كلكتور ورودي كلكتور خروجي قیمت (ریال)
2CM160/01 2x1.5 12.6 40.5 1 ½ 1 ½ 47,900,000
2CM210/01 2x2.2 14.4 50.5 1 ½ 1 ½ 49,200,000
2CMT160/01 2x1.5 12.6 40.5 1 ½ 1 ½ 49,200,000
2CMT210/01 2x2.2 14.4 50.5 1 ½ 1 ½ 50,300,000
2CMT310/01 2x3 16.8 58.5 1 ½ 1 ½ 50,800,000
2CMT400 2x4 30 46.5 3 2 86,300,000
2CMT550 2x5.5 36 56.1 3 2 85,900,000
2CB160/01 2x1.5 12 53 1 ½ 2 52,500,000
2CB210/01 2x2 15 58 1 ½ 2 55,100,000
2CB310/01 2x3 18 64 1 ½ 2 66,800,000
2CB400/01 2x4 24 66.9 2 2 ½ 95,800,000
2CBT160/01 2x1.5 12 53 2 1 ½ 54,000,000
2CBT210/01 2x2 15 58 2 1 ½ 54,800,000
2CBT310/01 2x3 18 64 2 1 ½ 56,400,000
2CBT400/01 2x4 24 66.9 2 ½ 2 81,400,000
2CBT600/01 2x5.5 24 78.7 2 ½ 2 83,200,000
2CBT751/01 2x7.5 30 90 2 ½ 2 97,200,000
2CBT1000 2x10 60 86.4 3 2 138,300,000
2CBT1250 2x12.5 60 93.3 3 2 145,800,000
2CBT1500 2x15 72 98.7 3 2 155,200,000
2CB160/00 2x1.5 12 53 1 ½ 1 ½ 50,000,000
2CB210/00 2x2 15 58 1 ½ 1 ½ 52,500,000

مدل هاي (No Panel) بدون تابلو کنترل می باشند
بوسترپمپ هاي فاقد منبع تحت فشار هستند
درمدلهاي ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن بوستر ست ها می باشد

قیمت سیستم های دور ثابت و دور متغیر پنتاکس ایتالیا

قیمت (ریال) دامنه فشار نوع ولتاژ توان (kw) مدل
1,000,000 1-10 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز 1.8 HIDROMATIC-H1 ست کنترل دور ثابت
1,400,000 1-10 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز 1.8 HIDROTANK-H1
16,200,000 0-10 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز 1.1 FCP109
20,900,000 0-10 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز 1.5 FCP111
27,700,000 0-16 ورودی: تکفاز / خروجی: تکفاز و سه فاز 3 IPFC114
30,600,000 0-16 ورودی: سه فاز / خروجی: سه فاز 3 IPFC309
2,800,000 0-25 - - مبدل فشار SDP

فواید استفاده از سیستم هاي دورمتغیر پنتاکسدر سیستم هاي پمپاژ و آبرسانی
کاهش مصرف برق
سهولت در نصب داراي حفاظت دربرابر نوسان برق
حفاظت از الکتروپمپ دوم دربرابر نوسان برق و خشک کارکردن بدون نیاز به اینورتر جداگانه
جلوگیري از خشک کارکردن
کاهش صداي سیستم پمپاژ و آبرسانی
داراي راه انداز نرم
قابل نصب برروي الکتروپمپ و برروي دیوار