چمن زن تراکتوری وایکینگ


چمن زن تراکتوری وایکینگ - چمن زن تراکتوری - چمن زن تراکتوری هندا - قیمت چمن زن تراکتوری - چمن زن تراکتور - علف زن تراکتوری - دستگاه چمن زن تراکتوری - ماشین چمن زن تراکتوری - فروش چمن زن تراکتوری - قیمت ماشین چمن زن تراکتوری - نمایندگی چمن زن تراکتوری - انواع چمن زن های تراکتوری - قیمت چمن زن تراکتوری وایکینگ  - نمایندگی وایکینگ -  قیمت چمن زن وایکینگ - انواع چمن زن وایکینگ - چمن زن تراکتوری وایکینگ - فروش چمن زن وایکینگ - نمایندگی چمن زن وایکینگ - چمن زن Viking - چمن زن بنزینی وایکینگ - نمایندگی فروش چمن زن وایکینگ - چمن زن موتوری وایکینگ - چمن زن خانگی وایکینگ - دستگاه چمن زن وایکینگ


چمن زن تراکتوری MR 4082

چمن زن تراکتوری MR 4082

مشخصات فنی چمن زن

اندازه چمن m²  حداکثر 4 
عرض برش cm 80
نوع موتور

B&S Series 3.130 OHV

ارتفاع برش mm 35-90
وزن kg 196 
گیربکس هیدرواستاتیک
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن (لیتر) 250
ابعاد cm 213 x 90 x 118 
اندازه چرخ های جلو 13 x 5.00-6
اندازه چرخ های عقب 16 x 6.50-8

 

چمن زن تراکتوری MT 4097 SX

MT 4097 SX

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 6 
عرض برش cm 95
نوع موتور

B&S Serie 3.130 OHV

ارتفاع برش mm 35-90
وزن kg 197
گیربکس هیدرواستاتیک
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن (لیتر) 250
ابعاد cm 213 x 90 x 118 
اندازه چرخ های جلو 15 x 5.00-6
اندازه چرخ های عقب 18 x 6.50-8

 

چمن زن تراکتوری MT 4112 S

چمن زن تراکتوری MT 4112 S

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 8 
عرض برش cm 110
نوع موتور

B&S Serie 4.175 OHV

ارتفاع برش mm 35-90
وزن kg 206
گیربکس هیدرواستاتیک
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن (لیتر) 250
ابعاد cm 132 x 116 
اندازه چرخ های جلو 15 x 5.00-6
اندازه چرخ های عقب 18 x 6.50-8

 

چمن زن تراکتوری MT 5097 C

چمن زن تراکتوری MT 5097 C

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 6 
عرض برش cm 95
نوع موتور

B&S Serie 4.155 OHV

ارتفاع برش mm 30-100
وزن kg 231
گیربکس هیدرواستاتیک
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن (لیتر) 250
ابعاد cm 242 x 101 x 116 
اندازه چرخ های جلو 15 x 6.00-6
اندازه چرخ های عقب 18 x 8.50-8

 

چمن زن تراکتوری MT 5097 Z

چمن زن تراکتوری MT 5097 Z

مشخصات فنی چمن زن

اندازه چمن m²  حداکثر 6 
عرض برش cm 95
نوع موتور

B&S Series 7.160 OHV (2 Cyl.)

ارتفاع برش mm 30-100
وزن kg 236
گیربکس هیدرواستاتیک
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن I 250
ابعاد cm 242 x 101 x 116
اندازه چرخ های جلو 15 x 6.00-6
اندازه چرخ های عقب 18 x 8.50-8

 

چمن زن تراکتوری MT 6112 C

چمن زن تراکتوری MT 6112 C

مشخصات فنی چمن زن

اندازه چمن m²  حداکثر 8 
عرض برش cm 110
نوع موتور

B&S Serie 4.175 OHV

ارتفاع برش mm 30-100
وزن kg 247
گیربکس هیدرواستاتیک
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن (لیتر) 350
ابعاد cm 260 x 117 x 116
اندازه چرخ های جلو 15 x 6.00-6
اندازه چرخ های عقب 18 x 8.50-8

 

چمن زن تراکتوری MT 6112 ZL

چمن زن تراکتوری MT6112ZL

مشخصات فنی چمن زن

اندازه چمن m²  حداکثر 8 
عرض برش cm 110
نوع موتور

B&S Series 7.160 OHV (2 cyl.)

ارتفاع برش mm 30-110
وزن kg 263
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن (لیتر) 350
ابعاد cm 260 x 117 x 118
اندازه چرخ های جلو 16 x 7.50-8
اندازه چرخ های عقب 20 x 10.00-8

 

چمن زن تراکتوری MT 6127 ZL

mt 6127 zl

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 10
عرض برش cm 125
نوع موتور

B&S Series 8.230 OHV (2 cyl.)

ارتفاع برش mm 30-110
وزن kg 269
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن (لیتر) 350
ابعاد cm 260 x 132 x 118
اندازه چرخ های جلو 16 x 7.50-8
اندازه چرخ های عقب 20 x 10.00-8

برای مشاهده ی سایر چمن زن تراکتوری کلیک کنید