نشاکار


 

نشاکار دستی HANDY

نشاکار

مشخصات فنی نشاکار

تعداد ردیف ها 1
فاصله ردیف ها قابل تنظیم
ظرفیت زراعی 400-500 نشا/بذر در ساعت
وزن دستگاه 3 kg

 

 نشاکار دو طرفه ، کاشت دو ردیفه ، آنومیا

نشاکار 2

مشخصات فنی نشاکار

عرض کار 150 cm
حجم مخزن 30 سینی نشا
تعداد ردیف ها 2
فاصله ردیف ها 30-40 cm
توان مورد نیاز 50 hp
ظرفیت زراعی 4500 نشا/بذر در ساعت
وزن دستگاه 480 kg

 

 نشاکار نیمه اتوماتیک صیفی جات مدل رنوواتیو Renovatio

نشاکار 2

مشخصات فنی نشاکار

عرض کار 200 cm
حجم مخزن 32 سینی نشا
تعداد ردیف ها 2
فاصله ردیف ها 15 cm به بالا
توان مورد نیاز 50 hp
ظرفیت زراعی 4500 نشا/بذر در ساعت
وزن دستگاه 400 kg

 

 

 نشاکار پانچ صیفی جات APT1000

نشاکار 3

مشخصات فنی نشاکار

عرض کار 200 cm
حجم مخزن 32 سینی نشا
تعداد ردیف ها 1-8
فاصله ردیف ها 35 cm به بالا
توان مورد نیاز 60 hp
ظرفیت زراعی 2500 نشا/بذر در ساعت
وزن دستگاه 350 kg