ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران . تماس بگیرید: 04135268143 - 04135214210

 موتور برق بنزینی کیپور (Kipor)


موتور برق کیپور - موتور برق kipor - نمایندگی موتور برق کیپور - موتور برق بنزینی کیپور - موتور برق گیپور - قیمت موتور برق کیپور - قیمت موتور برق بنزینی کیپور - ژنراتور برق کیپور - خرید موتور برق کیپور - فروش موتور برق کیپور - موتور برق سه فاز کیپور - موتور برق مسافرتی کیپور - موتور برق بی صدا کیپور - موتور برق سایلنت دار کیپور - فروشگاه موتور برق کیپور - موتور برق خانگی کیپور - موتور برق صنعتی کیپور - موتور برق چینی - موتور برق کوچک کیپور - موتور برق اضطراری کیپور - موتور برق قابل حمل کیپور - ژنراتور بنزینی کیپور - موتور برق کیپور قیمت - موتور برق کیپور چینی - موتور برق چینی درجه یک - موتور برق سیم پیچ مس - موتور برق سه فاز - موتور برق تک فاز - موتور برق باغ

موتور برق کیپور IG770

 

          موتور برق  
  • جزئیات موتور برق
مدل IG770 ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 2/9
توان اسمی (W) 770 بالاترین جریان (A) 3/4
توان واقعی (W) 700 حجم موتور 37/68
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 1/5
ابعاد (LxWxH) 415×220×360 سوخت بنزین بدون سرب
زمان مصرف مداوم (h) 3 وزن (Kg) 10/5
سیستم استارت دستی تعداد فاز تک فاز

موتور برق کیپور IG1000

 

          موتور برق  
مدل IG1000 ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 3/75
توان اسمی (W) 1000 بالاترین جریان (A) 3/9
توان واقعی (W) 900 حجم موتور 53.5
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 2/6
ابعاد (LxWxH) 460×250×395 سوخت بنزین بدون سرب
زمان مصرف مداوم (h) 5 وزن (Kg) 14
سیستم استارت دستی تعداد فاز تک فاز

موتور برق کیپور KGE2500X

 

          موتور برق  
مدل KGE2500X ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 8/7
توان اسمی (KW) 2.2 بالاترین جریان (A) 9/2
توان واقعی (KW) 2 حجم موتور 196
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 20
ابعاد (LxWxH) (mm) 590×430×430 سوخت بنزین بدون سرب
وزن (Kg) 43 تعداد فاز تک
سیستم استارت دستی ظرفیت مخزن روغن (L) 0/6

موتور برق کیپور KGE2500E

 

          موتور برق  
مدل KGE2500E ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 8/7
توان اسمی (KW) 2.2 بالاترین جریان (A) 9/2
توان واقعی (KW) 2 حجم موتور 196
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 13/5
ابعاد (LxWxH) (mm) 590×445×450 سوخت بنزین بدون سرب
وزن (Kg) 52 تعداد فاز تک
سیستم استارت استارتی و هندلی ظرفیت مخزن روغن (L) 0/6
زمان مصرف مداوم (h) 9/5 سیستم احتراق شمع

موتور برق کیپور IG2000

 

          موتور برق  
  • جزئیات موتور برق
مدل IG2000 ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 6/3
توان اسمی (KW) 2 بالاترین جریان (A) 7
توان واقعی (KW) 1/6 حجم موتور 105/6
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 3/7
ابعاد (LxWxH) (mm) 515×300×430 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت هندلی وزن (Kg) 22
زمان مصرف مداوم (h) 3 تعداد فاز تک

موتور برق کیپور IG2600

 

          موتور برق کیپور  
  • جزئیات موتور برق
مدل IG2600 ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 9/6
توان اسمی (KW) 2.6 بالاترین جریان (A) 10
توان واقعی (KW) 2.3 حجم موتور 171
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 5
ابعاد (LxWxH) (mm) 565×320×465 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت هندلی وزن (Kg) 29/5
زمان مصرف مداوم (h) 3 تعداد فاز تک

موتور برق کیپور IG3000

 

          موتور برق  
مدل IG3000 ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 11/6
توان اسمی (KW) 3 بالاترین جریان (A) 12
توان واقعی (KW) 2.8 حجم موتور 196
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 13
ابعاد (LxWxH) (mm) 684×440×505 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت استارتی و هندلی وزن (Kg) 57
زمان مصرف مداوم (h) 7 تعداد فاز تک

موتور برق کیپور IG3000E

 

          موتور برق  
  • جزئیات موتور برق
مدل IG3000E ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 11/7
توان اسمی (KW) 3 بالاترین جریان (A) 12/2
توان واقعی (KW) 2.8 حجم موتور 196
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 9/4
ابعاد (LxWxH) (mm) 510×430×470 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت استارتی و هندلی وزن (Kg) 40
زمان مصرف مداوم (h) 5 تعداد فاز تک

موتور برق کیپور IG4300

 

          kipor7  
  • جزئیات موتور برق
مدل IG4300 ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 16/5
توان اسمی (KW) 4.3 بالاترین جریان (A) 17
توان واقعی (KW) 4 حجم موتور 277
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 3.4
ابعاد (LxWxH) (mm) 784×469×568 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت استارتی و هندلی وزن (Kg) 75
زمان مصرف مداوم (h) 13 تعداد فاز تک

موتور برق کیپور IG6000

 

          kipor7  
  • جزئیات موتور برق
مدل IG6000 ولتاژ (V) 220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 22/9
توان اسمی (KW) 6 بالاترین جریان (A) 23/9
توان واقعی (KW) 5/5 حجم موتور 389
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 22
ابعاد (LxWxH) (mm) 802×495×624 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت استارتی و هندلی وزن (Kg) 96/5
زمان مصرف مداوم (h) 6 تعداد فاز تک

موتور برق کیپور KGE6500E

 

          موتور برق  
  • جزئیات موتور برق
مدل KGE6500E ولتاژ (V) 380
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 21/7
توان اسمی (KW) 5/5 بالاترین جریان (A) 22/9
توان واقعی (KW) 5 حجم موتور 389
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
ابعاد (LxWxH) (mm) 684×440×505 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت استارتی و هندلی تعداد فاز تک
زمان مصرف مداوم (h) 7 وزن (Kg) 90

موتور برق کیپور KGE6500X

 

          موتور برق کیپور  
  • جزئیات موتور برق
مدل KGE6500X ولتاژ (V) 380
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 21/7
توان اسمی (KW) 5/5 بالاترین جریان (A) 22/9
توان واقعی (KW) 5 حجم موتور 389
تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 30
ابعاد (LxWxH) (mm) 684×440×505 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت هندلی تعداد فاز تک
زمان مصرف مداوم (h) 10 وزن (Kg) 108

موتور برق کیپور KGE12E

 

          موتور برق  
  • جزئیات موتور برق
مدل KGE12E ولتاژ (V) 120,220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 36
توان اسمی (KW) 7/6 بالاترین جریان (A) 39
توان واقعی (KW) 7 حجم موتور 688
تیپ موتور دو سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
ابعاد (LxWxH) (mm) 910×600×760 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت استارتی و هندلی تعداد فاز تک
زمان مصرف مداوم (h) 5 وزن (Kg) 161

موتور برق کیپور KGE12E3

 

          kge12e3  
مدل KGE12E3 ولتاژ (V) 120,220
فرکانس 50 Hz جریان اسمی (A) 13/7
توان اسمی (KW) 9 بالاترین جریان (A) 14/6
توان واقعی (KW) 9.5 حجم موتور 688
تیپ موتور دو سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
ابعاد (LxWxH) (mm) 910×600×760 سوخت بنزین بدون سرب
سیستم استارت استارتی و هندلی تعداد فاز سه
زمان مصرف مداوم (h) 4 وزن (Kg) 182

 power-generator-3

 محصولات مرتبط

e-max.it: your social media marketing partner
3.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.90 (5 رای)
موتور برق بنزینی کیپور - 3.8 out of 5 based on 5 votes

شماره تماس دفتر مرکزی : 04135268143  - 04135214210   ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران      مدیران فروش : 09120229284  - 09354516844 - 09141042605

[close]