ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران . تماس بگیرید: 02166475341 - 02166962067

 موتور برق بنزینی هوندا (Honda)


 موتور برق هوندا - موتور برق honda - نمایندگی موتور برق هوندا -موتور برق بنزینی هوندا - قیمت موتور برق هوندا - قیمت موتور برق بنزینی هوندا  - ژنراتور برق هوندا - خرید موتور برق هوندا - فروش موتور برق هوندا - موتور برق سه فاز هوندا - موتور برق سایلنت هوندا - موتور برق بی صدا هوندا - موتور برق مسافرتی هوندا - فروشگاه موتور برق هوندا - موتور برق خانگی هوندا - موتور برق اینورتر هوندا - موتور برق ژاپنی - موتور برق کوچک هوندا - موتور برق اضطراری هوندا - موتور برق قابل حمل هوندا - ژنراتور بنزینی هوندا - موتور برق اینورتر هوندا - موتور برق هوندا قیمت - موتور برق هوندا ژاپن - قیمت موتور برق بی صدا هوندا


 موتور برق هوندا EB10000

موتور برق هوندا 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX630 جابجایی 630cc
وات 10.000 W سیستم استارت الکتریکی
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 8.1 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر 4.6 hrs @ rated load, 7.2 hrs @1/2 load وزن 403 lbs
قدرت 20.8 hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)عمق مونتاژ 55.9 (in)ارتفاع محصول 35.1
(in)ارتفاع مونتاژ 35.1 (in)طول محصول 55.9
(in)عرض مونتاژ 26.7 (in)عرض محصول 26.7

 

لیست قیمت موتور برق

 موتور برق هوندا EB 6500X

honda4 

موتور Honda iGX390 جابجایی 389cc
وات 6.500 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.2 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

6.9 hrs @ rated load

10.4 hrs @1/2 load

وزن 220 lbs
قدرت 13 hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 27.2 (in)ارتفاع محصول 41.9
(in) عرض محصول 29.2

 

 موتور برق هوندا EB 5000X

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda iGX390 جابجایی 389cc
وات 5.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.2 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

8.1 hrs @ rated load

11.2 hrs @1/2 load

وزن 214 lbs
قدرت 11 hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 27.2 (in)ارتفاع محصول 41.9
(in) عرض محصول 29.2

 

لیست قیمت موتور برق

 موتور برق هوندا EB 4000X

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda iGX270 جابجایی 270cc
وات 4.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.2 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

10.1 hrs @ rated load

16 hrs @1/2 load

وزن 185 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
(in)طول محصول 27.2 (in)ارتفاع محصول 41.9
(in) عرض محصول 29.2

 

موتور برق هوندا EB 3000C

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX200 جابجایی 196cc
وات 3.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 2.6 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

6.1 hrs @ rated load

9.39 hrs @1/2 load

وزن 71 lbs
قدرت 6.5 hp ولتاژ 120
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 17.5 (in)ارتفاع محصول 18.9
(in) عرض محصول 18.8

 

لیست قیمت موتور برق

 موتور برق هوندا EB 2000i

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX100 جابجایی 98.5cc
وات 2.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 0.95 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

4 hrs @ rated load

9.6 hrs @1/4 load

وزن 46.3 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 16.7 (in)ارتفاع محصول 16.7
(in) عرض محصول 11.4

 

موتور برق هوندا EG 6500CL

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX390 جابجایی 389cc
وات 6.500 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.3 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

7.1 hrs @ rated load

10 hrs @1/2 load

وزن 182 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 26.8 (in)ارتفاع محصول 22.7
(in) عرض محصول 22.8

 

لیست قیمت موتور برق

موتور برق هوندا EG 5000CL

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX390 جابجایی 389cc
وات 5.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.3 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

7.5 hrs @ rated load

11 hrs @1/2 load

وزن 182 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 26.8 (in)ارتفاع محصول 22.6
(in) عرض محصول 22.8

 

 موتور برق هوندا EG 4000CL

 موتور برق

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX270 جابجایی 270cc
وات 4.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.3 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

9.4 hrs @ rated load

15.7 hrs @1/2 load

وزن 182 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
(in)طول محصول 26.8 (in)ارتفاع محصول 22.5
(in) عرض محصول 22.8

 

لیست قیمت موتور برق

 موتور برق هوندا EM 6500SX

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda iGX390 جابجایی 389cc
وات 6.500 W سیستم استارت Electric & Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.2 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

6.9 hrs @ rated load

10.4 hrs @1/2 load

وزن 243 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 41.1 (in)ارتفاع محصول

30.6

(in) عرض محصول 27.8

 

موتور برق هوندا EM 5000SX

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda iGX390 جابجایی 389cc
وات 5.000 W سیستم استارت Electric & Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.2 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

8.1 hrs @ rated load

11.2 hrs @1/2 load

وزن 232 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 41.1 (in)ارتفاع محصول

30.5

(in) عرض محصول 27.8

 

لیست قیمت موتور برق

 موتور برق هوندا EM 5000is

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX340 جابجایی 337cc
وات 5.000 W سیستم استارت Electric & Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 4.5 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

5.7 hrs @ rated load

15.2 hrs @1/2 load

وزن 223 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 31.9 (in)ارتفاع محصول

27.2

(in) عرض محصول 26.4

 

موتور برق هوندا EM 4000SX

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda iGX270 جابجایی 270cc
وات 4.000 W سیستم استارت Electric & Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 6.2 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

10.1 hrs @ rated load

16.0 hrs @1/2 load

وزن 201 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 41.1 (in)ارتفاع محصول

30.4

(in) عرض محصول 27.8

 

لیست قیمت موتور برق

موتور برق هوندا EU 7000is

موتور برق 

موتور Honda GX390 EFI جابجایی 389cc
وات 7.000 W سیستم استارت Electric & Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 5.1 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

6 hrs @ rated load

18.0 hrs @1/2 load

وزن 262 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120/240
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 33.3 (in)ارتفاع محصول

28.4

(in) عرض محصول 27.6

 

 موتور برق هوندا EU 3000is

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX200 جابجایی 196cc
وات 3.000 W سیستم استارت Electric & Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 3.4 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

7.2 hrs @ rated load

20.0 hrs @1/2 load

وزن 134 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 25.8 (in)ارتفاع محصول

22.4

(in) عرض محصول 18.9

 

لیست قیمت موتور برق

 موتور برق هوندا EU 3000i handi

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX160 جابجایی 163cc
وات 3.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 1.56 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

3.6 hrs @ rated load

7.7 hrs @1/4 load

وزن 78 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 24.5 (in)ارتفاع محصول

19.3

(in) عرض محصول 14.9

 

 موتور برق هوندا EU 2000i companion

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX100 جابجایی 98.5cc
وات 3.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 0.95 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

4 hrs @ rated load

9.6 hrs @1/4 load

وزن 45.9 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 20.1 (in)ارتفاع محصول

16.7

(in) عرض محصول 11.4

 

لیست قیمت موتور برق

موتور برق هوندا EU 2000i  camo

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX100 جابجایی 98.5cc
وات 2.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 0.95 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

4 hrs @ rated load

9.6 hrs @1/4 load

وزن 46.3 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 20.1 (in)ارتفاع محصول

16.7

(in) عرض محصول 11.4

 

موتور برق هوندا EU 2000i 

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GX100 جابجایی 98.5cc
وات 2.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 0.95 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

4 hrs @ rated load

9.6 hrs @1/4 load

وزن 46.3 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120
 
(in)طول محصول 20.1 (in)ارتفاع محصول

16.7

(in) عرض محصول 11.4

 

لیست قیمت موتور برق

 موتور برق هوندا EU 1000i 

موتور برق 

 • مشخصات کلی موتور برق
موتور Honda GXH50 جابجایی 50cc
وات 1.000 W سیستم استارت Recoil
نوع سوخت بنزینی حجم مخزن سوخت 0.6 gal
مدت زمان کارکرد با مخرن پر

3.8 hrs @ rated load

8.3 hrs @1/4 load

وزن 29 lbs
قدرت - hp ولتاژ 120
 
 • ابعاد موتور برق
(in)طول محصول 17.7 (in)ارتفاع محصول

15

(in) عرض محصول 9.4

 

 power-generator-3

 

تمامی كالاها و خدمات تحت عنوان شرکت جاوید اطلس مانا صنعت،  دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه را دارا می باشند.
فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت جاوید اطلس مانا صنعت می باشد. استفاده از مطالب سايت جامکو صنعت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
Jamco Sanat Copyright © 2008 - 2018 - All Rights Reserved