ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران . تماس بگیرید: 04135268143 - 04135214210

telegram mobile

گاوآهن


گاو آهن مخصوص باغ

  گاو آهن    

 

مشخصات فنی گاو آهن

تعداد خیش
2
عرض کار 68-80cm
حداکثر عمق کار 20cm
عرض برش تیغه 10cm
وزن 110 کیلوگرم
توان مورد نیاز 45hp

 

گاو آهن 12 اینچی

  گاو آهن    

 

مشخصات فنی گاو آهن

تعداد خیش
3
عرض کار 90-105cm
حداکثر عمق کار 30cm
عرض برش تیغه 12-14cm
وزن 330 کیلوگرم
توان مورد نیاز 60-75hp

 

گاو آهن 3 خیش طرح آلمانی

  گاو آهن   

 

مشخصات فنی گاو آهن

مدل PA3-12 " PA3-14"
تعداد خیش
3 3
طول دستگاه 220 cm 220 cm
عرض دستگاه 130 cm 130 cm
ارتفاع دستگاه 125 cm 125 cm
حداکثر عمق شخم 30 cm 30cm
عرض کار دستگاه 85 cm 105 cm
فاصله بین سوکها 65 cm 70 cm
وزن 330 کیلوگرم 330 کیلوگرم

گاو آهن 4 خیش طرح آلمانی

  گاو آهن   

 

مشخصات فنی گاو آهن

مدل PA4-12 " PA4-14"
تعداد خیش
4 4
طول دستگاه 295 cm 295 cm
عرض دستگاه 165 cm 165 cm
ارتفاع دستگاه 125 cm 125 cm
حداکثر عمق شخم 30 cm 30cm
عرض کار دستگاه 110 cm 140 cm
فاصله بین سوکها 65 cm 70 cm
وزن 475 کیلوگرم 475 کیلوگرم

گاو آهن 5 خیش طرح آلمانی

  گاو آهن   

 

مشخصات فنی گاو آهن

مدل PA4-12 " PA4-14"
تعداد خیش
5 5
طول دستگاه 295 cm 295 cm
عرض دستگاه 165 cm 165 cm
ارتفاع دستگاه 125 cm 125 cm
حداکثر عمق شخم 30 cm 30cm
عرض کار دستگاه 130 cm 165 cm
فاصله بین سوکها 65 cm 70 cm
وزن 680 کیلوگرم 680 کیلوگرم

گاو آهن قوطی 3 خیش

  گاو آهن   

 

مشخصات فنی گاو آهن

مدل PG3-12 "
تعداد خیش
3
فاصله بین خیش ها 65 cm
عرض کار 90 cm
توان مورد نیاز 60-100 اسب بخار
حداکثر عمق شخم 30 cm
وزن 330 کیلوگرم

گاو آهن قوطی 4 خیش

  گاو آهن   

 

مشخصات فنی گاو آهن

مدل PG4-12 "
تعداد خیش
4
فاصله بین خیش ها 65 cm
عرض کار 120 cm
توان مورد نیاز 80-100 اسب بخار
حداکثر عمق شخم 30 cm
وزن 500 کیلوگرم

گاو آهن قوطی 5 خیش

  گاو آهن   

 

مشخصات فنی گاو آهن

مدل PG5-12 "
تعداد خیش
5
فاصله بین خیش ها 65 cm
عرض کار 160 cm
توان مورد نیاز 100 اسب بخار
حداکثر عمق شخم 30 cm
وزن 650 کیلوگرم

گاو آهن تسمه ای 3 خیش

  گاو آهن   

 

مشخصات فنی گاو آهن

مدل PT3-12 " PA3-14"
تعداد خیش
3 3
فاصله بین خیش ها 65 cm 70 cm
عرض کار 90 cm 105 cm
توان مورد نیاز 60-70 اسب بخار 60-70 اسب بخار
حداکثر عمق شخم 30 cm 30 cm
وزن 320 کیلوگرم 325 کیلوگرم

گاو آهن تسمه ای 4 خیش

  گاو آهن   

 

مشخصات فنی گاو آهن

مدل PT4-12 "
تعداد خیش
4
فاصله بین خیش ها 65 cm
عرض کار 135 cm
توان مورد نیاز 80-100 اسب بخار
حداکثر عمق شخم 30 cm
وزن 410 کیلوگرم