دستگاه جوش آرگون WIM

دستگاه جوش آرگون قابل حمل پالس دار

         
TIG 222P 

مشخصات فنی موتور جوش

سیستم کنترل اینورتری ماسفتی،پرتابل
تک فاز، هوا خنک، سیستم پس گاز و پیش گاز
220  آرگون و 130آمپر در جوشکاری الکترود دستی
جوشکاری فلزات: فولاد، فولاد ضد زنگ، مس، تیتانیوم،برنج
به همراه تورچ آرگون، رگلاتور آرگون، شیلنگ گاز و اتصال زمین
سیستم پالس(0.5-1) هرتز فرکانس پایین و (70-145) هرتز فرکانس بالا
قابل استفاده برای جوشکاری الکترود دستی(MMA) و آرگون نرمال و آرگون Crater (برای پرکردن چاله انتهای جوش) و Repeat
قابل استفاده در صنایع تعمیرات قالب، صنایع هوایی ،شیرهای فشار/ رگلاتور، تولیدات بویلر- تانکر، مخازن تحت فشار، لوله سازی

دستگاه جوش آرگون اینورتوری پالس دار ITG 300P

         دستگاه جوش آرگون 

مشخصات فنی موتور جوش

سیستم اینورتر (IGBT)
دارای Down Slop و Up Slop
مورد استفاده در صنایع سنگین
فرکانس بالا (HF) و سیستم پس گاز
تمیزکردن عرض منطقه جوش (Cleaning Width)
هواخنک/آب خنک (ITG300P) و آب خنک (ITG500P)
سه فاز با قابلیت جوشکاری الکترود دستی MMA
جوشکاریCrater برای پرکردن چاله انتهای جوش و Repeat
جوشکاری DC و AC/DC (جوشکاری آلومینیوم) و تنظیم عرض پالس
سیستم پالس (محدوده پایین 0.5-15 و محدوده بالا 15-500هرتز)
مناسب در صنایع خودروسازی، تانکرسازی و مخازن تحت فشار، صنایع هوایی، تعمیرات قالب، تعمیرات کشتی و...

دستگاه جوش آرگون اینورتوری پالس دار ITG 500P

         دستگاه جوش آرگون 

مشخصات فنی موتور جوش

سیستم اینورتر (IGBT)
دارای Down Slop و Up Slop
مورد استفاده در صنایع سنگین
فرکانس بالا (HF) و سیستم پس گاز
تمیزکردن عرض منطقه جوش (Cleaning Width)
هواخنک/آب خنک (ITG300P) و آب خنک (ITG500P)
سه فاز با قابلیت جوشکاری الکترود دستی MMA
جوشکاریCrater برای پرکردن چاله انتهای جوش و Repeat
جوشکاری DC و AC/DC (جوشکاری آلومینیوم) و تنظیم عرض پالس
سیستم پالس (محدوده پایین 0.5-15 و محدوده بالا 15-500هرتز)
مناسب در صنایع خودروسازی، تانکرسازی و مخازن تحت فشار، صنایع هوایی، تعمیرات قالب، تعمیرات کشتی و...

دستگاه جوش آرگون اینورتوری 200A

         ITG200A 

مشخصات فنی موتور جوش

کاربرد در صنایع نیمه سنگین
هوا خنک دارای فرکانس بالا(HF)
سیستم پس گاز 3 ثانیه و 8 ثانیه
برای جوشکاری فلزات :فولاد، فولاد ضد زنگ،مس، برنج
تک فاز، پرتابل،دارای سیستم اینورتری ماسفت و خروجی DC
قابلیت جوشکاری الکترود دستی و آرگون به صورت فرکانس بالا
مورد استفاده در صنایع تولیدی،پزشکی،صنعتی،خانگی و آشپزخانه
200 آمپر در جوشکاری آرگون و 160 آمپر در جوشکاری الکترود دستی

دستگاه جوش آرگون اینورتوری TM200 AD

         TM200AD 

مشخصات فنی موتور جوش

اینورتر با کنترل ماسفتی
دستگاه جوش آرگون AC/DC
هوا/آب خنک با سیکل کاری60%
دارای پنل مناسب و حرفه ایی و HF
مدل TM200AD تکفاز
جوشکاری آلومینیوم ، فولاد و فولاد زنگ نزن

دستگاه جوش آرگون اینورتوری TM300 AD

         TM300AD 

مشخصات فنی موتور جوش

اینورتر با کنترل ماسفتی
دستگاه جوش آرگون AC/DC
هوا/آب خنک با سیکل کاری60%
دارای پنل مناسب و حرفه ایی و HF
مدل TM300AD سه فاز
جوشکاری آلومینیوم ، فولاد و فولاد زنگ نزن