مخازن عمودی، تانکر عمودی


تانکر ، تانکر پلاستیکی، تانکر آب پلاستیکی، تانکر آب، تانکر پلی اتیلن، تانکر پلی اتیلن آب، مخزن آب، مخزن پلاستیکی، مخزن پلاستیکی آب، مخزن پلی اتیلن، مخزن پلی اتیلن آب، قیمت تانکر پلاستیکی، قیمت تانکر آب، قیمت مخزن پلاستیکی، قیمت مخزن پلی اتیلن، فروش تانکر آب ، فروش تانکر پلاستیکی، فروش مخزن پلی اتیلن، تانکر عمودی، مخزن عمودی، مخزن عمودی آب، تانکر پلی اتیلن آب، قیمت تانکر آب پلاستیکی، مخزن آب پلاستیکی، مخزن آب پلی اتیلن، مخزن پمپ آب، تانکر فایبرگلاس، تانکر چهار چرخ، تانکر تریلی، تانکر تریلر

 

ظرفیت مخزن - تانکر- لیتر
ابعاد به میلیمتر
قطر -D ارتفاع -H
250 680 790
500 870 1060
500 660 1660
800 940 1410
1000 1010 1420
1000 800 2020
1500 1130 1700
2000 1340 1650
2000 1150 2120
3000 1520 1980
4000 1590 2410
4000 1750 1900
5000 1830 2190
5000 1620 2540
7500 1900 2750
10000 2020 3330
12000 2300 3100
15000 2550 3250