انتخاب موتور برق

انتخاب موتور برق


نخستین نکته و مهترین گام در انتخاب موتور برق متناسب با نیاز شما توجه به سوخت موتور برق می باشد. به صورت عمومی موتور برق ها به سه دسته ی دیزلی، بنزینی و گازی طبقه بندی می شوند. شما باید توجه کنید سوخت مصرفی مورد نیاز شما به راحتی در دسترس شما قرار دارد یا که خیر. البته شایان ذکر است که موتور برق گاز سوز آنچنان جواب گوی نیاز مشتریان نبوده است. با این تفاسیر توصیه ی ما به شما انتخاب موتور برق بنزینی یا موتور برق دیزلی می باشد.

سوخت و منبع تولید انرژی موتور برق

محاسبه توان‌ مورد نیاز در موتور برق
۱- فهرست بخشی از دستگاههای مصرفی به همراه توان مورد نیاز برای راه اندازی آنها در چارت ذیل آمده است برای محاسبه نمودن توان و تبدیل به ولتاژ و جریان می توانید از فرمول زیر استفاده نمایید.
ولت × آمپر = وات
 ۲- برای تعیین توان مصرفی مورد نیازتجهیزات و وسایل خود که دارای موتور القائی می باشد، فرآیند محاسبه توان را در سه قسمت انجام می گیرد تا از مناسب بودن مقدار توان با ظرفیت موتور برق اطمینان حاصل فرمایید.
 ۳- خاطر نشان می شویم، توان مورد نیاز برای استارت دستگاههای الکتریکی دربارهای الکتریکی مقاومتی می‌باشد. (به عنوان مثال یک لامپ 200 وات صرفاً 200 وات جهت روشن شدن نیازمند است.)
۴- جهت محاسبه توان مصرفی دستگاههایی که شامل موتور چرخشی یا القایی می شوند، توان مورد نیاز این دستگاهها را ۱.۵ تا ۲ برابر مقدار مصرفی در نظر می گیرند. به عنوان نمونه یک دستگاه پمپ که مقدار توان مصرفی آن حدود ۱ کیلو وات می باشد جهت استارت اولیه توانی برابر ۱.۷۵ کیلوات نیازمند است. برای درک مطلب در نظر بگیرید که یک دستگاه یخچال دارای توان مصرفی ۵۰۰ وات می باشد شما جهت استارت اولیه آن ۱۰۰۰ وات یا به عبارتی ۱ کیلوات توان نیازمندید و انتخاب یک موتور برق حداقل یک کیلو وات را باید در نظر بگیرید.
 ۵- شرح استفاده از جدول راهنمای شرکت جامکو صنعت در زمینه ی انتخاب موتور برق
توجه داشته باشید بعد از راه اندازی و استارت موتور برق، مدتی منتظر بمانید تا دور موتور برق ثابت شود و همچنین به زمانی در حدود ۵ دقیقه صبر نمایید تا موتور، موتور برق به گرمای لازم برسد.
توجه داشته باشد ظرفیت موتور برق را بیشتر از ظرفیت دستگاه بیشتر نکنید و همچنین آمپر و وات دستگاه را افزایش ندهید.

موتور برق