موتور پمپ بنزینی روبین (Robin)


موتور پمپ ، موتور پمپ آب بنزینی روبین، نمایندگی موتور پمپ روبین، موتور پمپ بنزینی روبین ، فروش موتور پمپ بنزینی روبین، خرید موتور پمپ بنزینی روبین، قیمت موتور پمپ بنزینی روبین، قیمت موتور پمپ آب بنزینی روبین، موتور پمپ بنزینی ژاپنی روبین، موتور پمپ آب بنزینی کشاورزی روبین، فروش موتور پمپ آب بنزینی روبین، انواع موتور پمپ بنزینی روبین، موتور پمپ آب خانگی بنزینی روبین، قیمت موتور پمپ آب خانگی بنزینی روبین، قیمت موتور پمپ بنزینی ژاپنی روبین، موتور پمپ بنزینی چاه عمیق روبین، موتور پمپ بنزینی صنعتی روبین، موتور پمپ بنزینی روبین، موتور پمپ بنزینی روبین، موتور پمپ بنزینی کوچک روبین، موتور پمپ بنزینی کف کش روبین، موتور پمپ بنزینی ارتفاع بالا روبین


موتور پمپ روبین محصول کشور ژاپن می باشد که در ایران به خاطر کیفیت بالای موتور پمپ متقاضیانی زیادی دارد، موتور پمپ روبین در دو پک به مشتریان ارائه می گردد، پک اول موتور دستگاه موتور پمپ، محصول سوبارو روبین بوده و پمپ دستگاه نیز روبین می باشد، در پک دوم موتور پمپ موتور دستگاه نیز سوبارو روبین می باشد و پمپ دستگاه کوشین می باشد. موتور پمپ های روبین به سه دسته ی موتور پمپ آب صاف، موتور پمپ آب دارای ناخالصی، موتور پمپ دارای ناخالصی بالا می باشد.

موتور پمپ روبین اصل ژاپن با پمپ روبین و موتور روبین


موتور پمپ روبین PTG208

 

 ptg208 robin  
  • جزئیات موتور پمپ
نوع پمپ آب تمیز
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
حداکثر آبدهی (l/min) 520
ارتفاع پمپاژ (feet) 115
حداکثر مکش (feet) 20
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 50
مکانیکال سیل کربن سرامیک
مدل موتور EH025
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 1.1
مدت زمان کارکرد (h) 1.5
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.13
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 13.1x8.4x12.6
وزن (lbs) 12
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین RKV110

 

 موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
نوع Self Priming
مکش/ حجم تخلیه (In) 1"
حداکثر آبدهی (l/min) 110
ارتفاع پمپاژ (feet) 115
حداکثر مکش (feet) 20
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 50
مکانیکال سیل کربن سرامیک
مدل موتور EH025
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 1.1
مدت زمان کارکرد (h) 1.5
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.13
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 13.1x8.4x12.6
وزن (lbs) 12
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX220

 

 موتور پمپ  
نوع Self Priming
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
حداکثر آبدهی (l/min) 650
ارتفاع پمپاژ (feet) 92
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 43
مکانیکال سیل کربن سرامیک
مدل موتور EX16
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 4.3
مدت زمان کارکرد (h) 2.1
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.85
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 19.3x15.2x16.2
وزن (lbs) 56
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX320

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
نوع Self Priming
مکش/ حجم تخلیه (In) 3"
حداکثر آبدهی (l/min) 1100
ارتفاع پمپاژ (feet) 92
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 44
مکانیکال سیل کربن سرامیک
مدل موتور EX17
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 5.7
مدت زمان کارکرد (h) 1.8
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.85
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 19.9x15.2x18.4
وزن (lbs) 67
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX401

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
نوع Self Priming
مکش/ حجم تخلیه (In) 4"
حداکثر آبدهی (l/min) 1300
ارتفاع پمپاژ (feet) 89
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 44
مکانیکال سیل کربن سرامیک
مدل موتور EX27
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 9
مدت زمان کارکرد (h) 2.2
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 1.61
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 25.6x18x25.4
وزن (lbs) 112
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX220ST

 

موتور پمپ  
نوع Self Priming – Semi-Trash
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
حداکثر آبدهی (l/min) 580
ارتفاع پمپاژ (feet) 98
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 43
مکانیکال سیل سیلیکون کاربید
مدل موتور EX16
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 4.3
مدت زمان کارکرد (h) 2.1
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.85
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 19.3x15.2x16.2
وزن (lbs) 58
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX320ST

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
نوع Self Priming – Semi-Trash
مکش/ حجم تخلیه (In) 3"
حداکثر آبدهی (l/min) 930
ارتفاع پمپاژ (feet) 92
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 40
مکانیکال سیل سیلیکون کاربید
مدل موتور EX17
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 5.7
مدت زمان کارکرد (h) 1.8
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.85
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 19.9x15.2x18.4
وزن (lbs) 69
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX201T

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
نوع Self Priming – Trash Pump
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
حداکثر آبدهی (l/min) 700
ارتفاع پمپاژ (feet) 95
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 41
مکانیکال سیل سیلیکون کاربید
مدل موتور EX17
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 5.7
مدت زمان کارکرد (h) 2.5
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.95
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 24.1x18.2x18.9
وزن (lbs) 106
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX301T

 

موتور پمپ  
نوع Self Priming – Trash Pump
مکش/ حجم تخلیه (In) 3"
حداکثر آبدهی (l/min) 1100
ارتفاع پمپاژ (feet) 82
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 36
مکانیکال سیل سیلیکون کاربید
مدل موتور EX27
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 9
مدت زمان کارکرد (h) 2.2
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 1.61
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 27.2x19.1x21.1
وزن (lbs) 128
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX401T

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
نوع Self Priming – Trash Pump
مکش/ حجم تخلیه (In) 4"
حداکثر آبدهی (l/min) 1800
ارتفاع پمپاژ (feet) 92
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 40
مکانیکال سیل سیلیکون کاربید
مدل موتور EX40
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 14
مدت زمان کارکرد (h) 2.4
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 1.85
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 29.3x22.0x24.6
وزن (lbs) 177
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

 

موتور پمپ روبین PKX201H

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
نوع Self Priming – Centrifugal High Pressure Pump
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
حداکثر آبدهی (l/min) 480
ارتفاع پمپاژ (feet) 187
حداکثر مکش (feet) 26
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) 81
مکانیکال سیل کربن سرامیک
مدل موتور EX17
نوع موتور Subaru air-cooled
نوع سوخت بنزینی
قدرت (Hp) 5.7
مدت زمان کارکرد (h) 2.5
ظرفیت مخزن سوخت (gal) 0.95
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(in) 20.5x15.4x17.1
وزن (lbs) 71
کیت ابزار، لاستیک ضربه گیر،سرشیلنگ،بست شیلنگ صافی استاندارد

موتور پمپ روبین اصل ژاپن با پمپ کوشین ژاپن و موتور روبین ژاپن

موتور پمپ روبین SE-50X

 

موتور پمپ  
مکش/ حجم تخلیه (In) 2"
حداکثر آبدهی (l/min) 900
ارتفاع پمپاژ (feet) 90
نوع موتور Robin EX13
نوع سوخت بنزینی
حجم موتور(cc) 126
مدت زمان کارکرد (h) 2.4
ظرفیت مخزن سوخت (L) 2.7
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(mm) 500x395x440
وزن (Kg) 24

 

موتور پمپ روبین SE-80X

 

موتور پمپ  
  • جزئیات موتور پمپ
مکش/ حجم تخلیه (In) 3"
حداکثر آبدهی (l/min) 930
ارتفاع پمپاژ (feet) 80
نوع موتور Robin EY20-3D
نوع سوخت بنزینی
حجم موتور(cc) 183
مدت زمان کارکرد (h) 3
ظرفیت مخزن سوخت (L) 3.8
استارت موتور هندلی
ابعاد (LxWxH)(mm) 535x380x487
وزن (Kg) 34