دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور دستگاهی است که برای تبدیل انرژی ذخیره شده در دیزل ژنراتور سوخت دیزل به انرژی الکتریکی استفاده می شود. مشابه آنچه که در بعضی از ماشین ها و کامیون ها وجود دارد، موتور دیزل احتراق داخلی با سوختن دیزل، انرژی تولید می کند که از آن انرژی برای حرکت دادن شفت بهره می گیرند. بر خلاف وسایل نقلیه، در دیزل ژنراتور، شفت به ژنراتور برق متصل شده و به جای انرژی جنبشی ، به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.


موتورهای احتراق داخلی، چه دیزلی یا گازوئیلی ، مخلوطی از سوخت و هوا را مشتعل می کنند. انرژی منفجر شده در درون دیزل ژنراتور، پیستونی را که به میل لنگ متصل است حرکت می دهد. حرکت خطی پیستون دیزل ژنراتور به حرکت دورانی میل لنگ تبدیل می شود. در یک وسیله نقلیه، این حرکت چرخشی برای چرخاندن چرخ ها استفاده می شود ولی در یک دیزل ژنراتور، برای حرکت شفت استفاده می شود که به بخش ژنراتور الکتریکی سیستم متصل است.
در دیزل ژنراتور، زمانی که حرکت نسبی بین میدان مغناطیسی و یک کنداکتور وجود دارد، برق تولید می شود. با اتصال آهن ربا روی یک محور چرخشی به طوری که میدان مغناطیس از طریق یک کنداکتور ثابت عبور کند ، مقدار قابل توجهی از انرژی الکتریکی را می توان تولید کرد. الکتریسیته جهت خروج در دیزل ژنراتور ها برای تولید نیرو در دستگاه های الکتریکی مختلف تغذیه می شود.
متاسفانه، همه انرژی تولید شده توسط انفجار هوا / سوخت در دیزل ژنراتور به برق تبدیل نمی شود. برای مثال بخش بزرگی از انرژی از به گرمای حاصل از اصطکاک در بخش های مختلف در حال حرکت از موتور یا ژنراتور تبدیل می شود. علاوه بر این، به عنوان برق تولید شده در کنداکتورها ، اثر موتور متناظر تولید می شود که در مخالف حرکت شفت عمل می کند. هنگامی که برق از طریق کنداکتورها در دیزل ژنراتور جریان می یابد، آن کنداکتورها در نهایت آهن ربا می شوند. قطب آن آهن رباها به گونه ای است که نیروی مغناطیسی به سمت مخالف آهن ربا بر روی شفت چرخشی متمایل می شود، در نتیجه در برابر حرکت آن مقاومت می کند.
همچنین بیشتردیزل ژنراتور ها شامل یک سیستم بازخورد از ژنراتور به موتور دیزل برای کنترل میزان انرژی تولید شده هستند. به عنوان مثال، در صورتی که افزایش بار الکتریکی وجود داشته باشد، سیستم بازخورد می تواند میزانی را که در آن سوخت موتور دیزل را تامین می کند افزایش دهد. با دسترسی به سوخت بیشتر، موتور می تواند شفت متصل را سریع تر بچرخاند که موجب افزایش میزان حرکت نسبی بین آهن ربا و کنداکتورهای در ژنراتور شده و باعث تولید انرژی الکتریکی می شود.