جدول محصولات دیزل ژنراتور

برگشت به صفحه اصلی دیزل ژنراتور

انتخاب موتورتیپ موتورانتخاب ژنراتورتیپ ژنراتورPrime kWPrime KVAStandby KWStandby KVAگالری  کاتالوگ
Mitsubishi S3L2 Stamford PI 044F 8 10 8.8 11  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins X1.3G2 Mecc Alte ECO3-2SN 8 10 8.8 11  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 403D-15G Stamford BCI164C 9.6 12 10.4 13  دیزل-ژنراتور  PDF
Mitsubishi S4L2 Stamford PI144E 10.5 13 11.5 14  دیزل-ژنراتور  PDF
Mitsubishi S4Q2 Stamford S4Q2 16 20 17.6 22  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 404D-22G Stamford PI144D 16 20 17.6 22  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins X2.5G2 Stamford PI144E 20 25 22 28  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec K4100D China STC20 20 25 22 28  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 4B3.9G2 Stamford PI144F 21.6 27 24 30  دیزل-ژنراتور  PDF
Mitsubishi S4S Stamford PI 144G 24 30 26.4 33  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 3029 DF Stamford PI 144G 24 30 27 34  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china D226B-3D Stamford PI 144G 24 30 27 34  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec K4100D China STC24 24 30 27 34  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1103A-33G Stamford BCI184G 24 30 26 33  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1003G Mecc Alte ECO32-2S/4 27 33 29 37  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins X3.3G1 Stamford PI 144 H 28 35 31 38.5  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Stamford PI 144 H 28 35 31 38  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4100ZD Stamford PI 144 H 30 37.5 33 41  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1004NG Mecc Alte ECO32-2S/4 30 37.5 33 41  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec K4100ZD China STC30 30 37.5 33 41  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 3029TF Stamford PI 144J 32 40 35 44 دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins S3.8G4 Mecc Alte ECO32-3S/4 32 40 35 44 دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china F4L912 Stamford PI 144J 32 40 35 44  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Mecc Alte ECO32-3S/4 32 40 35 44  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 4BT3.9G2 Stamford PI 144J 32 40 35 44  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 3029 TF270 Stamford P1 44J 34 43 37 46 دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china TD226B-3D Stamford PI 144K 34 43 37 46 دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1103C-33TG2 Stamford UCI224C 36 45 40 50  دیزل-ژنراتور  PDF
Motorsazan 4/248 Gucbir GA47 37 47 41 52  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4100ZD1 Gucbir GA47 37 47 41 52  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins S3.8-G6 Mecc Alte ECO 32-1L/4 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china F4L912T Stamford UCI224C 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Mecc Alte ECO32-1L/4 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 4BTA3.9G2 Stamford UCI224C 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1004G Gucbir GA47 40 50 44 55  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4100ZD1 Gucbir GA47 41.5 52 45.5 57  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006NG Stamford UCI224D 45 56 49.5 62  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4105ZD Gucbir GA47 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1103A-33TG2 Stamford UCI224E 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Motorsazan 4/248 Gucbir GA47 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Mecc Alte ECO32-2L/4 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Motorsazan 4/248 Mecc Alte ECO32-2L/4 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco NEF45SM1A Mecc Alte ECO32-2L/4 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec K4105ZD Atlas Motor SY-A224E 48 60 52.8 66  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP4D66E200 Stamford UCI224E 50 62.5 55 69  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec K4105ZD China STC50 50 62.5 55 69  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1104A-44TG1 Stamford UCI224F 53 66 58 72  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 TF 270 Stamford UCI224F 56 70 62 78  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1004TG Mecc Alte ECO32-3L/4 56 70 62 77  دیزل-ژنراتور  PDF
Motorsazan 1006.6 Mecc Alte ECO32-3L/4 56 70 62 77  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 314 Stamford UCI224F 56 70 62 77  دیزل-ژنراتور  PDF
Telec R4110ZLD1 Stamford UCI224F 58 72.5 64 80  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins S3.8G7 Stamford UCI224F 58.5 72.5 64 80  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco NEF45SM2A Mecc Alte ECO32-3L/4 60 75 66 82.5  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 TF120 Stamford UCI224F 62 78 68 85  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1104A-44TG2 Stamford UCI224G 65 81 71 89  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD530GE Stamford UCI224G 66 83 73 91  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 HF285 Stamford UCI224G 68 85 75 94  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6BT5.9G1 Stamford UCI224G 68 85 75 94  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF4M1013E Mecc Alte ECP34-1S 68 85 75 94  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china TD226B-4D Stamford UCI224G 68 85 72 93  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP4D100E200 Stamford UCI224G 75.2 94 82 103  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD531GE Stamford UCI274C 79 99 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTA 5.9-G5 Mecc Alte ECP34 - 2S/4 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006TG1 Stamford UCI274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec R6105ZD China SLG274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco TM2A Mecc Alte ECP34 - 2S 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6BT5.9-G2 Stamford UCI274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china TD226B-6D Stamford UCI274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1104C-44TAG2 Stamford UCI274C 80 100 88 110  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD531GE Leroy Somer LSA 44.2 VS45 80 100 88 111  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 HF120 Stamford UCI274C 82 103 90 113  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF4M1013EC Mecc Alte ECP34 - 2S 84 105 92.4 115.5  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 HF Stamford UCI274D 86 108 95 119  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6BTA5.9-G2 Stamford UCI274C 87 110 96 120  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045 HF 285 Stamford UCI274d 90 113 100 125  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTA5.9-G5 Mecc Alte ECP34-2S 91 114 100 125  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068TF220 Stamford UCI274D 96 120 105 131  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTAA5.9G3 Mecc Alte ECP34-1L 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec R6105AZLD China SLG274 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP6D132E200 Stamford UCI274D 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco NEF67SM1A Mecc Alte ECP34-1L 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6BTAA5.9G2 Stamford UCI274D 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006TAG14 Gucbir GA125 100 125 110 138  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD532GE Stamford UCI274E 102 128 114 143  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF4M1013FC Mecc Alte ECP34-1L 104 130 114 143  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 355 Mecc Alte ECP34-1L 104 130 114 143  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTAA5.9G6 Mecc Alte ECP34 1L/4 108 135 120 150  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 4045HF475 Stamford UCI274E 111 139 123 154  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1006TAG Stamford UCI274E 111 139 120 150  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068TF220 Stamford UCI274E 112 140 123 154  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006TG2A14 Stamford UCI274E 112 140 123 154  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSB7-G2 Stamford UCI274E 112 140 123 154  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco TM2A Mecc Alte ECP34-2L 116 145 127.6 159.5  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1006TAG2 Mecc Alte ECP34-2L 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSB7G3 Mecc Alte ECP34-2L 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP6D152E200 Stamford UCI274E 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Ricardo-Telec R6105IZLD China SLG274 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1006TAG Stamford UCI274E 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 355 Mecc Alte ECP34-2L 120 150 132 165  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD731GE Stamford UCI274F 123 154 136 170  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTAA5.9G7 Mecc Alte ECP34 3L/4 124 155 136 170  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco TM3A Stamford UCI274F 128 160 140 176  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1106TAG2 Stamford UCI274F 130 162.5 143 178.5  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF6M1013EC Mecc Alte ECP34-2L 131.2 164 144.3 180.4  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF275 Stamford UCI274F 132 165 145 181  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6BTAA5.9G5 Stamford UCI274F 140 175 146 182  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1106TAG3 Stamford UCI274F 141 176 155 193  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6CTA 8.3-G2 Mecc Alte ECO 38-1SN 144 180 160 200  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1106C-E66TAG4 Stamford UCI274G 144 180 155 194  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6CTA8.3G2 Stamford UCI274G 144 180 155 194  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD732GE Leroy Somer LSA 46.2 M3 144 181 160 201  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF6M1013FC-G2 Mecc Alte ECO38-1S 144 180 158.4 198  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF275 Stamford UCI274G 145 181 160 200  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6CTA 8.3-G2 Stamford UCI274G 150 188 165 206  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF120 Stamford UCI274G 150 188 165 206  دیزل-ژنراتور  PDF
Lovol 1106TAG4 Stamford UCI274G 158 197.5 174 217  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P086TI Mecc Alte ECO 38 2SN/4 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6CTAA8.3G2 Stamford UCI274H 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco NEF67TE2A Mecc Alte ECO38-2S 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 355 A Stamford UCI274H 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP10D238E200 Mecc Alte ECO38-2S 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSB7G5 Stamford UCI274H 160 200 176 220  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF Stamford UCI274H 161 201 177 221  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF6M1013FC-G3 Mecc Alte ECO38-2S 164 205 180.4 225.5  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6068HF120 Stamford UCI 274H 165 206 182 228  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM355A Mecc Alte ECO38-2S 180 220 198 242  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins 6CTAA 8.3-G2 Mecc Alte ECO 38-3SN 180 225 200 250  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1306C-E87TAG4 Stamford UCDI274J 183 229 200 250  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P086TI Mecc Alte ECO38 3SN/4 184 230 200 250  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china 6LTAA8.9G2 Stamford UCDI274K 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD734GE Stamford UCDI274K 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco C87TE1D Mecc Alte ECO38-1LN/4 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSL9G3 Stamford UCDI274K 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz TCDL2013L06 Stamford UCDI274K 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 1306C-E87TAG6 Mecc Alte ECO38-1LN/4 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM357 Mecc Alte ECO38-1LN/4 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P126TI Mecc Alte ECO38 1LN/4 200 250 220 275  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6081 HF Stamford UCI 444D 213 266 248 310  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins-china NTA855G1A Stamford HCI 444D 220 275 250 313  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD940GE Stamford HCI444D 222 278 245 306  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSL9-G5 Mecc Alte ECO38-3LN 240 300 280 350  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD941GE Stamford HCI444D 240 300 264 330  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco C10TE1D Stamford HCI444D 240 300 264 330  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P126TI Mecc Alte ECO38 2LN/4 240 300 265 331  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P126TI-II Stamford HCI444D 251 314 276 345  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP12D317E200 Mecc Alte ECO38-2L 252 315 277 346  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3406C TA Caterpillar package 254 318 280 350  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins NT855-G6 Stamford HCI444E 260 325 285 356  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1341GE Mecc Alte ECO38 3LN/4 260 320 280 350  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins NT855-G6 Stamford HCI444E 263 329 290 363  دیزل-ژنراتور  PDF
ummins QSL 9-G5 Stamford HCI 444E 272 340 300 375  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P126TI-II Stamford HCI444E 275 344 307 384  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1343GE Stamford HCI444E 280 350 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2206A-E13TAG2 Stamford HCI444E 280 350 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz BF6M1015C-G3 Stamford HCI444E 280 350 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco C13TE2A Mecc Alte ECO38-3L 280 350 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins NTA 855 G4 Mecc Alte ECO 40-1S 288 360 320 400  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6135HF485 Stamford HCI444E 292 365 322 403  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P158LE-1 Mecc Alte ECO 40-1S/4 300 375 328 410  دیزل-ژنراتور  PDF
Deutz-china WP13D385E200 Stamford HCI444E 300 375 328 410  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1343GE Mecc Alte ECO40 1S/4 304 380 336 420  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P158LE-1 Stamford HCI444F 320 400 355 444  دیزل-ژنراتور  PDF
n Deere 6135HF485 Stamford HCI444E 320 400 352 440  دیزل-ژنراتور  PDF
Iveco C13TE3A Stamford HCI444F 320 400 352 440  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1344GE Stamford HCI444F 320 400 360 450  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2206A-E13TAG3 Stamford HCI444F 320 400 360 450  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins NTA855-G3 Mecc Alte ECO40 1S/4 322 403 355 444  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C15 ATAAC Caterpillar package 327 409 360 450  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1344GE Leroy Somer LSA 47.2 S4 328 410 360 450  دیزل-ژنراتور  PDF
John Deere 6125 HF Stamford HCI 444F 332 415 365 456  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P 158 LE Stamford HCI544C 356 445 407 509  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSX15-G6 Stamford HCI544C 360 450 397 496  دیزل-ژنراتور  PDF
Benz OM 457 Mecc Alte ECO40-2S 360 450 397 496  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1345GE Stamford HCI544C 363 453 403 503  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP158LC Mecc Alte ECO 40-3S/4 368 460 408 510  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2506A-E15TAG1 Stamford HCI544C 370 464 407 508  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P180LE Stamford HCI544C 384 480 422 528  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD 1640GE Leroy Somer LSA47.2M7 400 500 440 550  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P180LE Stamford HCI544D 400 500 440 550  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSX 15 G8 Mecc Alte ECO 40-3S 400 500 440 550  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1641GE Stamford HCI544D 404 505 445 556  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2506A-E15TAG2 Stamford HCI544D 410 513 450 562  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSX 15 G9 Stamford HCI544D 420 525 462 578  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP158LD Mecc Alte ECO 40-1L/4 420 525 464 580  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C18 ATAAC Caterpillar package 440 550 484 605  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSX 15 G9 Stamford HCI 544 E 447 559 499 624  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1642GE Stamford HCI544E 458 573 506 633  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP180LA Mecc Alte ECO 40-1,5L/4 460 575 504 630  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TAD1642GE Mecc Alte ECO40 1,5L/4 476 595 524 655  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2806A-E18TAG1A Stamford HCI544E 488 610 532 665  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE Stamford HCI544E 498 623 548 685  دیزل-ژنراتور  PDF
Volvo TWD1643GE Stamford HCI544F 509 637 564 705  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE-S Mecc Alte ECO 40-2L/4 509 636 560 700  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins VTA 28 G5 Mecc Alte ECO 40-2L 510 638 560 700  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP180LB Mecc Alte ECO40 2L/4 512 640 568 710  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 2806A-E18TAG2 Stamford HCI544F 536 670 576 720  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE Stamford HCI544F 537 671 590 738  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE-S Stamford HCI544F 539 674 593 741  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP222LB Mecc Alte ECO 40-2L/4 544 680 600 750  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins VTA 28-G5 Stamford HCI 544 F 545 681 595 744  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan P222LE-II Mecc Alte ECO 40-VL/4 560 700 616 770  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3412C TA Caterpillar package 581 727 640 800  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4006-23TAG2A Stamford HCI634G 586 732 646 807  دیزل-ژنراتور  PDF
Doosan DP222LC Mecc Alte ECO 40-VL/4 600 750 660 825  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins VTA 28 G6 Mecc Alte ECO40-VL/4 600 750 660 825  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 23-G3 Stamford HCI 634 G 640 800 704 880  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4006-23TAG3A Stamford HCI 634 H 648 811 723 904  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 16V2000G25TD MTU 575RSL7074 720 900 792 990  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 23-G3 Stamford HCI 634H 726 908 800 1000  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QST 30-G3 Stamford HCI 634H 750 938 825 1031  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 38 G5 Mecc Alte ECO 43-1LN/4 800 1000 880 1100  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C32 ATAAC Caterpillar package 800 1000 880 1100  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 16V2000DS1100 MTU 575RSL7074 800 1000 880 1100  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4008TAG2A Stamford HCI 634 J 819 1024 888 1110  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 16V2000G65TB MTU 575RSL7074 824 1030 906 1133  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QST 30 - G4 Stamford HCI 634 J 840 1050 924 1155  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 18V2000G65TD MTU 740RSL7076 904 1130 990 1243  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3512 TA Caterpillar package 909 1136 1000 1250  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 18V2000G65TB MTU 740RSL7076 928 1160 1020 1276  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4012-46TWG2A Stamford PI734B 1006 1258 1108 1385  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3512 TA Caterpillar package 1018 1272 1120 1400  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 50 G3 Mecc Alte ECO 43-2LN/4 1024 1280 1128 1410  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3512B TA Caterpillar package 1090 1363 1200 1500  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4012-46TWG3A Stamford PI734B 1091 1364 1200 1500  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 50 G3 Stamford PI 734 B 1114 1393 1225 1531  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 50 GS8 Stamford PI 734 C 1200 1500 1340 1675  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4012-46TAG2A Stamford PI734 C 1208 1511 1326 1658  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins KTA 50-G9 Stamford PI 743 C 1246 1558 1370 1713  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3512B-HD TA Caterpillar package 1272 1590 1400 1750  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4012-46TAG3A Stamford PI 734 E 1380 1725 1514 1893  دیزل-ژنراتور  PDF
MTU 12V4000G23 Leroy Somer LSA51.2S55 1400 1750 1540 1925  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4016TAG1A Stamford PI 734 E 1475 1844 1616 2020  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK60-G3 Stamford PI 734 E 1500 1875 1650 2063  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 60 G13 Stamford LVSI804R 1600 2000 2000 2500  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 60 G4 Stamford PI 734 F 1636 2045 1800 2250  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3516B TA Caterpillar package 1636 2045 1800 2250  دیزل-ژنراتور  PDF
Perkins 4016TAG2A Stamford PI 734 F 1646 2058 1800 2250  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK 60-G6 Stamford PI 734 F 1714 2143 1885 2356  دیزل-ژنراتور  PDF
Cummins QSK60-G13 Stamford PI 734 G 1800 2250 1980 2475  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3516B-HD TA Caterpillar package 1818 2272 2000 2500  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3606 Caterpillar package 1955 2442 2150 2687  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3516C-HD TA Caterpillar package 2000 2500 2200 2750  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C175-16 Caterpillar package 2181 2727 2400 3000  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3608 Caterpillar package 2600 3250 2860 3575  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar C175-20 Caterpillar package 2910 3636 3200 4000  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3612 Caterpillar package 3910 4886 4300 5375  دیزل-ژنراتور  PDF
Caterpillar 3616 Caterpillar package 5200 6500 5720 7150  دیزل-ژنراتور  PDF

 

مهمترین برند های دیزل ژنراتور موجود در شرکت جامکو صنعت به شرح زیر می باشد:

دیزل ژنراتور لوول (LOVOL)

دیزل ژنراتور پرکینز (PERKINS)

دیزل ژنراتور ولوو (VOLVO)

دیزل ژنراتور موتورسازان

دیزل ژنراتور بنز (BENZ)

دیزل ژنراتور کامینز (CUUMINS)