تیلر کولتیواتور یورو سیستم (EUROSYSTEMS)


تیلر کولتیواتور یورو سیستم - تیلر روتیواتور یورو سیستم ایتالیا - شخم زن بنزینی یورو سیستم - روتاری تیلر یورو سیستم - شخم زن دیزلی یورو سیستم - قیمت تیلر کولتیواتور یورو سیستم - کولتیواتور یورو سیستم - نمایندگی تیلر یورو سیستم - تیلر باغی یورو سیستم - تیلر زراعی یورو سیستم - تیلر کشاورزی یورو سیستم  - تیلر کولتیواتور دو چرخ یورو سیستم - شخم زن دستی یورو سیستم - کولتیواتور باغی یورو سیستم - تیلر بنزینی یورو سیستم - تیلر گازوئیلی یورو سیستم - نمایندگی کولتیواتور یورو سیستم - فروش تیلر یورو سیستم  - خرید تیلر کولتیواتور یورو سیستم - تیلر کولتیواتور بنزینی یورو سیستم - تیلر کولتیواتور دیزلی یورو سیستم - تیلر روتاری یورو سیستم

 

تیلر کولتیواتور یورو سیستم

 مدل  شرح  نوع موتور  توان (HP)  توضیحات  قیمت
P55 BRIGGS 675 تیلر Brigss & Straton 3/9 - تماس بگیرید
P55 GCV160 تیلر Honda 4/4 - تماس بگیرید
FRESA CM.50 کولتیواتور - - 16 پره تماس بگیرید
 BARRA CM.87 دروگر - - تیغه 87 سانتیمتر تماس بگیرید

 

"برای مشاهده ی سایر تیلر کولتیواتور ها اینجا کلیک کنید"