چمن زن بنزینی حرفه ای وایکینگ


چمن زن بنزینی وایکینگ MB 755 KS

چمن زن بنزینی MB 755 KS

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 2.5
عرض برش cm 53
نوع موتور Kawasaki FJ 180 V OHV
ارتفاع برش mm 30-85
وزن kg 62
ابعاد cm 106*57*176
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن 80

 


چمن زن بنزینی وایکینگ MB 756 YC

چمن زن بنزینی MB 756 YC

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 3
عرض برش cm 54
نوع موتور Kawasaki FJ 180 V OHV
ارتفاع برش mm 25-90
وزن kg 59
ابعاد cm 116*59*176
ظرفیت مخزن نگهدارنده چمن 80