چمن زن خودکششی اولیومک Oleo Mac  ( بدنه فلزی )

چمن زن اولیومک Oleo Mac G 44 TB

چمن زن  اولیومک G44

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه فلزی
مدل موتور B&S Sprint XQ 40
عرض برش 41 سانتی متر
نیروی محرکه خودکششی
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 28-75 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 60 لیتر
وزن 27 کیلوگرم

چمن زن اولیومک Oleo Mac G 48 TBXM

چمن زن  اولیومک G48

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه فلزی
مدل موتور B&S Quantum XLS 60 Touch'n Mow
عرض برش 46 سانتی متر
نیروی محرکه خودکششی
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 28-75 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 60 لیتر
وزن 30 کیلوگرم

چمن زن اولیومک Oleo Mac G 48 TH

چمن زن  اولیومک G48

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه فلزی
مدل موتور Honda GCV 135
عرض برش 46 سانتی متر
نیروی محرکه خودکششی
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 28-75 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 60 لیتر
وزن 29.6 کیلوگرم

چمن زن  اولیومک Oleo Mac G 53 THX

جمن زن اولیومک G53

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه فلزی
مدل موتور Honda GCV 160
عرض برش 51 سانتی متر
نیروی محرکه خودکششی
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 28-75 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 60 لیتر
وزن 34 کیلوگرم