چمن زن بنزینی اولیومک آلومینیومی (Oleo Mac)

چمن زن اولیومک Oleo Mac 44 TBX

 جمن زن اولیومک

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه آلومینیومی
مدل موتور B&S Quantum XLS 50
عرض برش 43 سانتی متر
نیروی محرکه خودکششی
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 25-70 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 60 لیتر
وزن 34.6 کیلوگرم

 

چمن زن اولیومک Oleo Mac 44 TH

جمن زن اولیومک

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه آلومینیومی
مدل موتور Honda GCV 135
عرض برش 43 سانتی متر
نیروی محرکه خودکششی
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 25-70 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 60 لیتر
وزن 33.3 کیلوگرم

 

چمن زن اولیومک Oleo Mac 48 TBX

جمن زن اولیومک

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه آلومینیومی
مدل موتور

B&S Quantum XVR 55

عرض برش 46 سانتی متر
نیروی محرکه خودکششی
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 25-65 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 75 لیتر
وزن 37 کیلوگرم

 

چمن زن  اولیومک Oleo Mac 53 TBX

جمن زن اولیومک

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه آلومینیومی
مدل موتور

B&S Quantum XVR 60

عرض برش 51 سانتی متر
نیروی محرکه خودکششی
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 25-65 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 75 لیتر
وزن 38 کیلوگرم

 

چمن زن اولیومک Oleo Mac 53 PBX

جمن زن اولیومک

مشخصات فنی چمن زن

جنس بدنه آلومینیومی
مدل موتور B&S Quantum XVR 60
عرض برش 51 سانتی متر
نیروی محرکه فشاری
تنظیم برش مرکزی
ارتفاع برش 25-65 میلی متر
ظرفیت جعبه چمن 75 لیتر
وزن 35.5 کیلوگرم