علف زن NEC


علف زن NEC

علف زن NEC

مشخصات فنی علف زن

حجم موتور 40 cc
حجم باک 0.7 لیتر
طول بازو متر 
نوع کاربراتور والبرو ژاپن
وزن 2.6 کیلوگرم

جزئیات

  • دارای سیستم آسان روشن شو
  • قابلیت استفاده از بنزین معمولی