علف زن هوندا


علف تراش هوندا - علف زن برقی هوندا - علف زن بنزینی هوندا - داس موتوری هوندا ژاپن - علف تراش موتوری HONDA - نمایندگی علف زن هوندا ژاپن - علف تراش ژاپنی - قیمت علف تراش هوندا ژاپن - قیمت علف زن هوندا - علف زن هوندا - حاشیه زن برقی هوندا - خرید اینترنتی علف زن هوندا - نمایندگی علف زن هوندا - فروش علف تراش هوندا - علف زن هوندا

 

علف زن هوندا  HHT25SLTA

 hht25slta علف زن هوندا

مشخصات فنی علف زن

موتور GX25
حجم موتور 25cc
سوخت بنزینی
ظرفیت سوخت 480 میلی لیتر
دورموتور

10,000 

عرض برش 43 سانتی متر
ابعاد 73.5 in. x 12.7 in. x 9.6 in.

 

 

علف زن هوندا  HHT35SLTA

 علف زن هونداHHT35SLTA

مشخصات فنی علف زن

موتور GX35
حجم موتور 36cc
سوخت بنزینی
ظرفیت سوخت 625 میلی لیتر
دورموتور

10,000 

عرض برش 43 سانتی متر
ابعاد

73.8 in. x 12.7 in. x 10.2 in.

 

علف زن هوندا  HHT35SUKA

 علف زن هونداHHT35SUKA

مشخصات فنی علف زن

موتور GX25
حجم موتور 25cc
سوخت بنزینی
ظرفیت سوخت 480 میلی لیتر
دورموتور

10,000 

عرض برش 43 سانتی متر
ابعاد 73.5 in. x 12.7 in. x 9.6 in.