اره زنجیری ان ای سی (NEC)


اره موتوری ان ای سی - اره برقی ان ای سی - اره درخت بر بنزینی ان ای سی - اره زنجیری ان ای سی - اره زنجیری NEC - اره شاخه زن بنزینی ان ای سی - اره تلسکوپی ان ای سی - نمایندگی اره زنجیری ان ای سی - قیمت اره موتوری ان ای سی - اره زنجیری موتوری ان ای سی - اره زنجیری برقی ان ای سی - اره موتوری هرس ان ای سی - فروش اره زنجیری ان ای سی - خرید اره موتوری ان ای سی - شاخه زن بنزینی ان ای سی


 

اره زنجیری بنزینی ان ای سی DB-40

اره زنجیری بنزینی ان ای سی

 • جزئیات اره زنجیری
  استــــفـاده از بهــــتریـن کیـــفیـت پلاستیـــک در ســـاخت دستـــگاه
  استــــفـاده از کــاربراتــور والبــرو ژاپــن
  استــــفـاده از زنجیر اورگــون ( کانادایــی اصــل) بــرای برشــکاری بهــتر
  قـابــلیت استـــفـاده از بـــنزیــن معـمولــی
  دارای کــلاچ و تــرمز ایــمنی در راستــای کـار کردن راحــت تر و ایــمنی هــر چه بیــشتر اپــراتور
  ویژگــی منحصر به فرد صــدای کم دستــگاه نسبت به سایــر دستگــاه های مشابه موجــود در بــازار
مدل اره زنجیری DP-40
حجم موتور (cc) 45
نوع کاربراتور والبرو ژاپن
حجم مخزن سوخت (L) 1
طول تیغه اره (cm) 40
نوع زنجیر اورگون آمریکا
وزن (kg) 4/5

 

 

اره زنجیری بنزینی ان ای سی DB-45

اره زنجیری بنزینی ان ای سی

 • جزئیات اره زنجیری
  استــــفـاده از بهــــتریـن کیـــفیـت پلاستیـــک در ســـاخت دستـــگاه
  استــــفـاده از کــاربراتــور والبــرو ژاپــن
  استــــفـاده از زنجیر اورگــون ( کانادایــی اصــل) بــرای برشــکاری بهــتر
  قـابــلیت استـــفـاده از بـــنزیــن معـمولــی
  دارای کــلاچ و تــرمز ایــمنی در راستــای کـار کردن راحــت تر و ایــمنی هــر چه بیــشتر اپــراتور
  ویژگــی منحصر به فرد صــدای کم دستــگاه نسبت به سایــر دستگــاه های مشابه موجــود در بــازار
مدل اره زنجیری DP-45
حجم موتور (cc) 52
نوع کاربراتور والبرو ژاپن
حجم مخزن سوخت (L) 1
طول تیغه اره (cm) 45
نوع زنجیر اورگون آمریکا
وزن (kg) 4/9

 

 

اره زنجیری بنزینی ان ای سی DB-50

اره زنجیری بنزینی ان ای سی

 • جزئیات اره زنجیری
  استــــفـاده از بهــــتریـن کیـــفیـت پلاستیـــک در ســـاخت دستـــگاه
  استــــفـاده از کــاربراتــور والبــرو ژاپــن
  استــــفـاده از زنجیر اورگــون ( کانادایــی اصــل) بــرای برشــکاری بهــتر
  قـابــلیت استـــفـاده از بـــنزیــن معـمولــی
  دارای کــلاچ و تــرمز ایــمنی در راستــای کـار کردن راحــت تر و ایــمنی هــر چه بیــشتر اپــراتور
  ویژگــی منحصر به فرد صــدای کم دستــگاه نسبت به سایــر دستگــاه های مشابه موجــود در بــازار
مدل اره زنجیری DP-50
حجم موتور (cc) 52
نوع کاربراتور والبرو ژاپن
حجم مخزن سوخت (L) 1
طول تیغه اره (cm) 50
نوع زنجیر اورگون آمریکا
وزن (kg) 5/2

 

 

اره زنجیری بنزینی ان ای سی DB-60

اره زنجیری بنزینی ان ای سی

 • جزئیات اره زنجیری
  استــــفـاده از بهــــتریـن کیـــفیـت پلاستیـــک در ســـاخت دستـــگاه
  استــــفـاده از کــاربراتــور والبــرو ژاپــن
  استــــفـاده از زنجیر اورگــون ( کانادایــی اصــل) بــرای برشــکاری بهــتر
  قـابــلیت استـــفـاده از بـــنزیــن معـمولــی
  دارای کــلاچ و تــرمز ایــمنی در راستــای کـار کردن راحــت تر و ایــمنی هــر چه بیــشتر اپــراتور
  ویژگــی منحصر به فرد صــدای کم دستــگاه نسبت به سایــر دستگــاه های مشابه موجــود در بــازار
مدل اره زنجیری DP-60
حجم موتور (cc) 58
نوع کاربراتور والبرو ژاپن
حجم مخزن سوخت (L) 1
طول تیغه اره (cm) 60
نوع زنجیر اورگون آمریکا
وزن (kg) 5/8

 

 

اره زنجیری بنزینی ان ای سی DB-75

اره زنجیری بنزینی ان ای سی

 • جزئیات اره زنجیری
  استــــفـاده از بهــــتریـن کیـــفیـت پلاستیـــک در ســـاخت دستـــگاه
  استــــفـاده از کــاربراتــور والبــرو ژاپــن
  استــــفـاده از زنجیر اورگــون ( کانادایــی اصــل) بــرای برشــکاری بهــتر
  قـابــلیت استـــفـاده از بـــنزیــن معـمولــی
  دارای کــلاچ و تــرمز ایــمنی در راستــای کـار کردن راحــت تر و ایــمنی هــر چه بیــشتر اپــراتور
  ویژگــی منحصر به فرد صــدای کم دستــگاه نسبت به سایــر دستگــاه های مشابه موجــود در بــازار
مدل اره زنجیری DP-75
حجم موتور (cc) 105
نوع کاربراتور والبرو ژاپن
حجم مخزن سوخت (L) 1/2
طول تیغه اره (cm) 70
نوع زنجیر اورگون آمریکا
وزن (kg) 11

 

 

 

اره زنجیری بنزینی ان ای سی DB-90

اره زنجیری بنزینی ان ای سی

 • جزئیات اره زنجیری
  استــــفـاده از بهــــتریـن کیـــفیـت پلاستیـــک در ســـاخت دستـــگاه
  استــــفـاده از کــاربراتــور والبــرو ژاپــن
  استــــفـاده از زنجیر اورگــون ( کانادایــی اصــل) بــرای برشــکاری بهــتر
  قـابــلیت استـــفـاده از بـــنزیــن معـمولــی
  دارای کــلاچ و تــرمز ایــمنی در راستــای کـار کردن راحــت تر و ایــمنی هــر چه بیــشتر اپــراتور
  ویژگــی منحصر به فرد صــدای کم دستــگاه نسبت به سایــر دستگــاه های مشابه موجــود در بــازار
مدل اره زنجیری DP-90
حجم موتور (cc) 105
نوع کاربراتور والبرو ژاپن
حجم مخزن سوخت (L) 1/2
طول تیغه اره (cm) 90
نوع زنجیر اورگون آمریکا
وزن (kg) 12

 

 

شاخه زن بنزینی ان ای سی SZB-2M

اره زنجیری بنزینی ان ای سی

 • جزئیات اره زنجیری
  استــــفـاده از بهــــتریـن کیـــفیـت پلاستیـــک در ســـاخت دستـــگاه
  استــــفـاده از کــاربراتــور والبــرو ژاپــن
  استــــفـاده از زنجیر اورگــون ( کانادایــی اصــل) بــرای برشــکاری بهــتر
  قـابــلیت استـــفـاده از بـــنزیــن معـمولــی
  دارای کــلاچ و تــرمز ایــمنی در راستــای کـار کردن راحــت تر و ایــمنی هــر چه بیــشتر اپــراتور
  ویژگــی منحصر به فرد صــدای کم دستــگاه نسبت به سایــر دستگــاه های مشابه موجــود در بــازار
مدل اره زنجیری SZB-2M
حجم موتور (cc) 105
نوع کاربراتور والبرو ژاپن
حجم مخزن سوخت (L) 1/2
طول تیغه اره (cm) 90
نوع زنجیر اورگون آمریکا
وزن (kg) 12

 

"برای مشاهده ی سایر اره زنجیری ها اینجا کلیک کنید"