سنگ جمع کن


دستگاه کشاورزی سنگ جمع کن قادر است ، سنگ های موجود در زمین کشاورزی را از سطح خاک و تا عمق 15 سانتیمتری جمع آوری کرده و خارج نماید. با توجه به قرار داشتن سنگهای بسیار در زمین های کشاورزی کشور و عدم جمع آوری آنها در وقت مناسب، باعث خسارات زیاد به ادوات و ماشین های در حال کار در زمین های کشاورزی شده و در ادامه به خود محصول در مراحل مختلف رشد وارد شود بدین جهت با بکارگیری دستگاه سنگ جمع کن کلیه سنگهای موجود در سطح مزرعه جمع آوری شده و با توجه به مخزن دستگاه به خارج از محیط کار انتقال داده می شود با استفاده از این دستگاه در مزرعه شاهد بهره وری بالای محصول و کاهش هزینه ناشی از صدمات وارده به ادوات خواهید بود.
 
 

سنگ جمع کن اتوماتیک

سنگ جمع کن اتوماتیک

مشخصات فنی سنگ جمع کن اتوماتیک

مدل 1500 2000 3000 5000
عرض کار 150 cm

200 cm

210 cm 210 cm
ظرفیت مخزن 2000 kg 3500 kg 4000 kg 6000 kg
قدرت مورد نیاز 50 اسب بخار 80 اسب بخار 70 اسب بخار 100 اسب بخار
 
 
 

سنگ جمع کن پشت تراکتوری 3 تنی

سنگ جمع کن servet1

مشخصات فنی سنگ جمع کن اتوماتیک

سنگ جمع کن پشت تراکتوری 3 تنی ، قابلیت سنگ جمع کنی از قطر 5 تا 40 سانت و تا عمق 30 سانتی زمین را دارد. سنگ جمع کن پشت تراکتوری 3 تنی ثروت همچنین توانایی کار با تراکتور 4 سیلندر معمولی را دارا بوده و قابلیت کا در هر زمین با هر شرایط محیطی را دارد. این سنگ جمع کن از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای دریافت وام برخوردار بوده و دارای خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان، خدمات پس از فروش و پشتیبانی تا 10 سال است.

 

 
 
 

سنگ جمع کن پشت تراکتوری 4 تنی

نعمت

مشخصات فنی سنگ جمع کن اتوماتیک

سنگ جمع کن پشت تراکتوری 4 تنی نعمت، قابلیت سنگ جمع کنی از قطر 5 تا 40 سانتی متری و تا عمق 30 سانتی زمین را دارد. سنگ جمع کن پشت تراکتوری 4 تنی نعمت، توانایی کار در هر زمین با هر شرایط محیطی را داشته و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای دریافت وام برخوردار است. خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان ارائه می شود. این سنگ جمع کن دارای خدمات پس از فروش و پشتیبانی تا 10 سال می باشد.

 

 
 
 

سنگ جمع کن پشت تراکتوری 6 تنی

برکت

مشخصات فنی سنگ جمع کن اتوماتیک

سنگ جمع کن پشت تراکتوری 6 تنی برکت، قابلیت سنگ جمع کنی از قطر 5 تا 40 سانتی متری و تا عمق 30 سانتی متری زمین را دارد. سنگ جمع کن پشت تراکتوری 6 تنی برکت، توانایی کار در هر زمین با هر شرایط محیطی را دارد. این سنگ جمع کن از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای دریافت وام برخوردار است. این دستگاه از خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان و خدمات پس از فروش و پشتیبانی تا 10 سال برخوردار است.

 

 
 
 

سنگ جمع کن پشت تراکتوری 8 تنی

قدرت

مشخصات فنی سنگ جمع کن اتوماتیک

سنگ جمع کن پشت تراکتوری 8 تنی قدرت، قابلیت سنگ جمع کنی از قطر 5 تا 40 سانتی متری و تا عمق 30 سانتی زمین برخوردار است. سنگ جمع کن پشت تراکتوری 8 تنی قدرت، توانایی کار در هر زمین با هر شرایط محیطی را دارد. این سنگ جمع کن برخوردار از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای دریافت وام است و از خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان و خدمات پس از فروش و پشتیبانی تا 10 سال بهره مند است.