روتوتیلر ( کلوخ خردکن دوّار)


روتوتیلر چیست؟

در این نوع سیستم خاک ورز با استفاده از تیغه های که بر روی یک محور نصب شده اند با حرکت چرخش حول آن تا عمق حداکثر 10 سانتی متر خاک را پودر کرده و آماده کاشت می نماید .

تیغه ها به صورت مار پیچ بر روی محور گردنده قرار دارند تا در یک زمان بیش از یک تیغه با سطح زمین برخورد نداشته باشد . در صورتی که آرایش مار پیچی تیغه ها تامین نشود و در یک زمان بیش لز یک تیغه با زمین برخورد داشته باشد شخم ناهموار و لرزش و ضربه های بیش از حد به وجود می اید . این سیستم در خاکهای مرطوب و یا خاکهایی که امکان سله بستن آنها جود دارد توصیه می شود و از لحاظ زراعی برای نمحصولاتی که ریشه سطحی دارند مناسب می باشند .

در این نوع خاک ورز محور گردنده در جهت چرخش چرخهای تراکتور می چرخد و در هنگام برش و نرم کردن خاک تمایل به جلو راندن تراکتور دارد .

 

 

روتوتیلر LP2-250

rototiller 

مشخصات فنی روتوتیلر

عرض کار 250 سانتی متر
توان مورد نیاز 75-150 اسب بخار
وزن تقریبی 1210 کیلو گرم
شرکت سازنده  Alpego

 

روتوتیلر LP2-300

rototiller

 

مشخصات فنی روتوتیلر

عرض کار 300 سانتی متر
توان مورد نیاز 85-150 اسب بخار
وزن تقریبی 1320 کیلو گرم
شرکت سازنده Alpego