مرزکش


مرز کش هندی

CMS Agricultre Pro 26

 

مشخصات فنی مرز کش

ارتفاع 120 سانتی متر
توان مورد نیاز
65 اسب بخار
قطر بشقاب
26 اینچ
وزن 190 کیلو گرم
عرض کار
120 سانتی متر

 

مرز کش بشقابی ثابت

مرز کش

 

مشخصات فنی مرز کش

ارتفاع 120 سانتی متر
ابعاد شاسی
120-100 میلی متر
قطر بشقاب
26-26-28 اینچ
تنظیمات
ثابت
وزن 155 کیلو گرم
عرض کار
175 سانتی متر

 

مرز کش طرح ماموت (سنگین) با پره صادراتی

مرز کش

 

مشخصات فنی مرز کش

مینیمم عرض خاکریز 20-50 cm
ماکزیمم عرض خاکریز 70-100 cm
عرض
180 cm
ارتفاع
137 cm
شاسی 10 ناودانی
قطر پره 26 یا 28 اینچ
نوع دستک ثابت
وزن 145 kg

 

مرز کش طرح آهنگر (سنگین) با پره و گل پاک کن

مرز کش

 

مشخصات فنی مرز کش

مینیمم عرض خاکریز 20-50 cm
ماکزیمم عرض خاکریز 70-100 cm
عرض
175 cm
ارتفاع
120 cm
شاسی قوطی و ناودانی 12
قطر پره 26 یا 28 اینچ
نوع دستک متحزک
وزن 165 kg

 

مرز کش طرح پارت ( نیمه سنگین) با پره و گل پاک کن

مرز کش 5

 

مشخصات فنی مرز کش

مینیمم عرض خاکریز 20-50 cm
ماکزیمم عرض خاکریز 70-100 cm
عرض
175 cm
ارتفاع
120 cm
شاسی ناودانی 12
قطر پره 26 یا 28 اینچ
نوع دستک ثابت
وزن 165 kg

 

مرز کش طرح قدس (سبک) با پره معمولی

مرز کش 4

 

مشخصات فنی مرز کش

مینیمم عرض خاکریز 20-50 cm
ماکزیمم عرض خاکریز 70-100 cm
عرض
175 cm
ارتفاع
113 cm
شاسی قوطی  12
قطر پره 26 یا 28 اینچ
نوع دستک ثابت
وزن 155 kg