لند لولر (زمین صاف کن)


لند لولر 3 متری

لند لولر

 

مشخصات فنی لند لولر

طول تیغه 275cm
عرض تیغه
50cm
طول دستگاه
600cm
تعداد چرخ
4
توان مورد نیاز 70-80hp
وزن تقریبی 500 کیلو گرم

 

لند لولر 6 متری

لند لولر شش متری

 

مشخصات فنی لند لولر

طول تیغه 300cm
عرض تیغه
50cm
طول دستگاه
600cm
تعداد چرخ
4
توان مورد نیاز 70-80hp
وزن تقریبی 520 کیلو گرم

 

لندلولر شخم 3 متری

 لندلولر

مشخصات فنی لندلولر

طول دستگاه 300 cm
عرض تیغه دستگاه 50 cm
طول تیغه دستگاه 300 cm
تعداد چرخ ها
2
توان مورد نیاز
60-70 اسب بخار
وزن دستگاه 540 kg

 

لندلولر سنگین کمرشکن 3 متری

لندلولر

 

مشخصات فنی لندلولر

طول دستگاه 300 cm
عرض دستگاه 310 cm
ارتفاع دستگاه 96 cm
طول باکت 300 cm
عرض باکت 65 cm
ضخامت باکت 0.6
طول تیغه گریدری 300 cm
طول شاسی اصلی 310 cm
توان مورد نیاز
80-90 اسب بخار
وزن دستگاه 810 kg

 

لندلولر 6 متری (مهاری)

لندلولر

 

مشخصات فنی لندلولر

طول دستگاه 600 cm
عرض تیغه دستگاه 50 cm
طول تیغه دستگاه 275 cm
تعداد چرخ ها
2
توان مورد نیاز
60-70 اسب بخار
وزن دستگاه 700 kg

 

لندلولر 6 متری (مهاری، نبشی)

 LandRoller6Normal jamco

مشخصات فنی لندلولر

طول دستگاه 600 cm
عرض تیغه دستگاه 50 cm
طول تیغه دستگاه 275 cm
تعداد چرخ ها
2
توان مورد نیاز
60-70 اسب بخار
وزن دستگاه 640 kg

 

لندلولر 7.5 متری (مهاری)

 لندلولر

مشخصات فنی لندلولر

طول دستگاه 750 cm
عرض تیغه دستگاه 50 cm
طول تیغه دستگاه 300 cm
تعداد چرخ ها
2
توان مورد نیاز
70-80 اسب بخار
وزن دستگاه 890 kg

 

لندلولر 8.5 متری

لندلولر

 

مشخصات فنی لندلولر

طول دستگاه 850 cm
عرض تیغه دستگاه 50 cm
طول تیغه دستگاه 300 cm
تعداد چرخ ها
2
توان مورد نیاز
70-80 اسب بخار
وزن دستگاه 950 kg
توصیف لندلولر
در هنگام حرکت و کار تیغه دستگاه گردان می شود.

 

لندلولر چهار چرخ 10.5 متری

LandRoller10 jamco

 

مشخصات فنی لندلولر

طول دستگاه 1050 cm
عرض تیغه دستگاه 50 cm
طول تیغه دستگاه 400,500 cm
تعداد چرخ ها
4
توان مورد نیاز
115-125 اسب بخار
وزن دستگاه 1800 kg , 1950 kg
توصیف لندلولر
در هنگام حرکت و کار تیغه دستگاه گردان می شود.