تریلر


 

گروه صنعتی جامکو صنعت تولید کننده و تامین کننده ی انواع کفی تراکتور، انواع تریلی، تریلی تراکتور ، تریلی کفی، تریلی 2 چرخ ، تریلی 4 چرخ و سایر انواع سفارشی کفی تریلر با بیش از یک دهه فعالیت، محصولات را به مشتریان خود عرضه می نماید.

تریلی کفی تراکتور 

 

همچنین کلیه محصولات دارای گارانتی پنج ساله می باشند.

 

تریلر چهار تن صنعتی ترمز دار ( با پایه جدید هندلی )

تریلر تراکتور (تریلی تراکتور)

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4 تن
اندازه لاستیک 900-16
طرز تخلیه از عقب
ابعاد 200cm*300cm*50cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر چهار چرخ کشاورزی بدون ترمز

تریلر تراکتور (تریلی تراکتور)

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 6 تن
اندازه لاستیک 900-16
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 50cm

 

تریلر کشاورزی 3.5 تن ترمز دار

CMS Agricultre Pro 4

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 3.5 تن
اندازه لاستیک 8.25-16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 300cm*200cm*50cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر 8 تن سه محور جفت جک

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 8 تن
اندازه لاستیک 900-16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 500cm*200cm*75cm
اندازه جک جفت 70cm

 

تریلر کشاورزی تک محور جفت چرخ

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4.5 تن
اندازه لاستیک 750*16 (جفت)
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 300cm*200cm*65cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر کشاورزی 4 چرخ جفت جک تور دار

تریلر تراکتوری تور دار

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 6 تن
اندازه لاستیک 900*16 (جفت)
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 45cm

 

تریلر 4 چرخ تخلیه عقب

تریلر 4 چرخ تخلیه عقب

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 5 تن
اندازه لاستیک 8.25*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 4 چرخ با سیستم فرمان سیبکی

CMS Agricultre Pro 11

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 7 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از سه طرف 45 درجه
ابعاد 400cm*220cm*50cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 2 چرخ ترک

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 3.5 تن
اندازه لاستیک 8.25*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 190cm*290cm*50cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر 4 چرخ کشاورزی ترمز دار

تریلی تراکتور

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 5 تن
اندازه لاستیک 8.25*16
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 50cm

 

تریلر 4 چرخ صنعتی

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 6 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 50cm

 

تریلر 4 چرخ با سیستم فرمان سیبکی

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 8 تن
اندازه لاستیک 900*20
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 4 چرخ تک جک

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 6 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*100cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 4 چرخ دو محور تخلیه عقب

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 5 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 350cm*200cm*100cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 2 چرخ معدنی

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 3.5 تن
اندازه لاستیک 1000*20
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 280cm*180cm*40cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر کود پاش دامی تک محور جفت چرخ

CMS Agricultre Pro 20

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4 تن
اندازه لاستیک 750*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 300cm*200cm*80cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر 4 تن صنعتی ترمزدار

CMS Agricultre Pro 21

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 200cm*300cm*50cm
اندازه جک 70cm

تریلر 1.5 تن گلدانی ویژه تراکتور

CMS Agricultre Pro 22 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 1.5 تن
اندازه لاستیک 650*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 240cm*150cm*40cm

 

تریلر کشاورزی تک محور جفت چرخ

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4.5 تن
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 300cm*200cm*60cm

 

تریلر چهار چرخ دو محور ویژه

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4 تن
سایز لاستیک 700*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 190cm*290cm*50cm
اندازه جک 70 cm