تانکر


 

تانکر آب مایعات بهداشتی با ورق گالوانیزه

  تانکر آب مایعات بهداشتی با ورق گالوانیزه   

 

مشخصات فنی تانکر تراکتور

ظرفیت 3000 لیتر
اندازه لاستیک 8-25-16
ابعاد 250 *135*115 سانتی متر
تعداد چرخ 2 عدد

 

تانکر چهار چرخ ورق گالوانیزه آب

  تانکر چهار چرخ ورق گالوانیزه آب   

 

مشخصات فنی تانکر تراکتور

ظرفیت 5000 لیتر
اندازه لاستیک 8-25-16
ابعاد 115 *135*400 سانتی متر
تعداد چرخ 4 عدد

 

تانکر مایعات سوخت

  تانکر مایعات سوخت   

 

مشخصات فنی تانکر تراکتور

ظرفیت 3000 لیتر
اندازه لاستیک 8-25-16
ابعاد 115 *135*250 سانتی متر
تعداد چرخ 2 عدد

 

تانکر 2 چرخ کشاورزی ترمز دار

  تانکر 2 چرخ تراکتوری ترمز دار   

 

مشخصات فنی تانکر تراکتور

ظرفیت 2000 لیتر
اندازه لاستیک 750-16
ابعاد 105 *115*200 سانتی متر
تعداد چرخ 2 عدد

 

تانکر چهار چرخ جفت محور

  تانکر چهار چرخ جفت محور   

 

مشخصات فنی تانکر تراکتور

ظرفیت 5000 لیتر
اندازه لاستیک 900-16
ابعاد 115 *135*400 سانتی متر
تعداد چرخ 4 عدد