الکتروموتور تک فاز پمپ سیرکولاتور

 
الکتروموتور کولری
ضریب قدرت COSΦجریان نامی آمپرسرعت در بار نامی دور در دقیقهقدرت خروجی (HP)قدرت خروجی (KW)تیپ موتور
0.781∆/0.565 2.5/1.6 1425/950 1/3-1/10 0.25/0.07 SP56-4/6BA01
0.612 2 1425 1/6 0.124 SP56-4BA01
0.781∆ 2.5 1425 1/3 0.25 SP56-4BA02
0.754 1.4 1425 1/6 0.124 SP56-4BA03

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

الکترو موتور کولری تکفاز ویژه پمپ سیرکولاتور موتوژن