الکتروموتور تیپ  1/8  اسب بخار

hp1.8

فرکانس هرتزولتاژجریان نامی آمپرسرعت در بار نامی دور در دقیقهکلاس حرارتیقدرت خروجی (KW)تیپ موتور
50 220 0.9-0.65 900-700 B 1/8-1/20

PSC80/4-6P

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

   الکتروموتور تیپ HP 1/8