To Top

الکتروموتور دالاندر


الکتروموتور دالاندر


 

 الکتروموتور دالاندر (Dahlander Motor) چیست؟

الکتروموتور دالاندرالکتروموتور دالاندر (Dahlander Motor)، نوعی الکتروموتور القایی دو سرعته است کـه تغییر سرعت در آن بر پایه تغییر تعداد قطب ها انجام می شود. در این گونه الکتروموتورها که از نوع سه فاز خاص می باشد از یک سیم پیچ برای دو سرعت متفاوت استفاده می شود. اتصال دالاندر در این الکتروموتور ها باعث تغییر در تعداد قطب های سیم پیچی الکتروموتور می شود. روش کنترل سرعت دالاندر یک روش بدون تلفات است کـه نسبت بـه روش هـای کنتـرل تعداد قطب دیگر، مانند استفاده از چند سیم پیچ مجزا، بهینه تر و به صرفه تر است. بـه ایـن معنا کـه در روش سیم پیچ هـای مجزا از ظرفیت موتور بـه صورت کـامل استفاده نمی شود و در هر یک از حالت هـای کار موتور، تنها نیمی از سیم پیچ هـای استاتور مـورد استفاده قرار می گیرند در حالی که در سیم پیچی دالاندر از تمـام سیم پیچ هـا در هـر دو حالت استفاده شده و در حالت قطب بیشتـر کـه سرعت کاهش می یابد باعث افزایش گشتاور می شود .

 

 


انواع روش های اتصال در الکتروموتور دالاندر :

الکتروموتور دالاندر روش اتصال

 


کاربردهای الکتروموتور دالاندر

 

 • الکتروموتور دالاندر جهت سیستم های انتقال مواد
 • الکتروموتور دالاندر جهت تجهیزات شهربازی ها
 • الکتروموتور دالاندر جهت جرثقیل های سقفی
 • الکتروموتور دالاندر جهت بارگیری و تخلیه اسکله ها
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع بسته بندی
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع نساجی
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع فولاد
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع فلزی
 • الکتروموتور دالاندر جهت گونی بافی
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع سیمان
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع غذایی
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع کاشی و سرامیک
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع دارویی
 • الکتروموتور دالاندر جهت صنایع شیمیایی
 • الکتروموتور دالاندر جهت نفت و گاز و پتروشیمی

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

واحد تهران 02166962067 - 02166476913
Toggle Bar