دیزل ژنراتور استریم


دیزل ژنراتور استریم - دیزل ژنراتور چینی درجه یک - دیزل ژنراتور استریم چینی - نمایندگی استریم - قیمت دیزل ژنراتور استریم - فروش دیزل ژنراتور 

 دیزل ژنراتور استریم 1

دیزل ژنراتور جی اف چینی به طور معمول با ژنراتور هایی چون Stamford Power ، ST و STC بر روی شاسی و بصورت GF چینی کوپله فابریک و GF چینی کوپله داخل همراه با تابلو دستی ( Manuall ) و امرجنسی ( Change Over ) و به شکل شاسی باز یا اتاقک سایلنت ( Canopy ) تحویل مشتریان می گردد.

 

مشخصات دیزل ژنراتور  تیپ موتور  ژنراتور توان

دیزل ژنراتور چینی ZS1100NM با ژنراتور STچین  10 KVA 

China-GF1 ZS1100NM

China ST 7.5

10 KVA

دیزل ژنراتور چینی ZS1110NM با ژنراتور STچین   13 KVA 

China-GF1 ZS1110NM

China ST 10

13 KVA

دیزل ژنراتور چینی   ZS1115NM با ژنراتور STچین  16 KVA 

China-GF1 ZS1115NM

China ST 12

16 KVA

دیزل ژنراتور چینی ZS1125NM با ژنراتور STچین   20 KVA 

China-GF1 ZS1125NM

China ST 15

20 KVA

دیزل ژنراتور چینی K4100D با ژنراتور STCچین   25 KVA

China-GF2K4100D

China STC 20

25 KVA

دیزل ژنراتور چینی   K4100ZD با ژنراتور STCچین   32 KVA

China-GF2K4100D

China STC 24

32 KVA

دیزل ژنراتور چینی K4100ZD  با ژنراتور STCچین  40 KVA

China-GF2K4100ZD

China STC 30

40 KVA

دیزل ژنراتور چینی K4110D با ژنراتور STCچین 54 KVA 

China-GF2K4110D

China STC 40

54 KVA

دیزل ژنراتور چینی HC4105ZD  با ژنراتور STCچین  70 KVA

China-GF2HC4105ZD

China STC 50

70 KVA

دیزل ژنراتور چینی R6105ZD با ژنراتور استامفوردپاور 110 KVA

China-GF2R6105ZD

Stamford Power SLG274C

110 KVA

دیزل ژنراتور چینی R6105AZLD با ژنراتوراستمفوردپاور 138 KVA

China-GF2R6105AZLD

Stamford Power SLG274E

138 KVA

دیزل ژنراتور چینی R6105IZLD  با ژنراتور استمفوردپاور 165 KVA

China-GF2R6105IZLD

Stamford Power SLG274F

165 KVA

دیزل ژنراتور چینی LN480D  با ژنراتور STCچین 16.5 KVA

China-GF3LN480D

China STC 12

16.5 KVA

دیزل ژنراتور چینی LN490KD  با ژنراتور STCچین  20 KVA

China-GF3LN490KD

China STC 15

20 KVA

دیزل ژنراتور چینی K4100D  با ژنراتور STCچین 28 KVA

China-GF3K4100D

China STC 20

28 KVA

دیزل ژنراتور چینی K4100D  با ژنراتور STCچین 34 KVA

China-GF3K4100D

China STC 24

34 KVA

دیزل ژنراتور چینی K4100ZD  با ژنراتور STCچین  40 KVA

China-GF3K4100ZD

China STC 30

40 KVA

دیزل ژنراتور چینی HC4105ZD  با ژنراتور STCچین  65 KVA

China-GF3HC4105ZD

China STC 50

65 KVA

 

 

برگشت به صفحه اصلی دیزل ژنراتور