دیزل ژنراتور موتورسازان (طرح پرکینز)


دیزل ژنراتور موتورسازان ، قیمت دیزل ژنراتور موتورسازان ، فروش دیزل ژنراتور موتورسازان ، نمایدنگی دیزل ژنراتور موتورسازان ، دیزل ژنراتور موتورسازان تبریز ، دیزل ژنراتور موتورسازان با ژنراتور استمفرد ، کوپله دیزل ژنراتور موتورسازان ، دیزل ژنراتور طرح پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز موتورسازان با ژنراتور استمفورد

دیزل ژنراتور موتورسازان

دیزل ژنراتور پرکینز موتورسازان از قدرت 32.7 کاوا تا 61.5 کاوا
مدل محصول توان الكتریكی فركانس تیپ موتور مدل ژنراتور دور موتور
توان مداوم توان اضطرارِی
kVA Hz rpm
40.47M 42.5 46.8 50 4.248G Stamford UCDI224CI 1500
E40.47AMF 42.5 46.8 50 4.248G Stamford UCDI224CI 1500
1006G-DSG36M1 61.5 67.6 50 1006.6G AVK|SEG|MN DSG-36M1-4 1500
4.236NG- DSG29M2 32.7 36 50 G4.236 NG AVK|SEG|MN DSG-29M2-4 1500