دیزل ژنراتور دویتس


دیزل ژنراتور دویتز چین - دیزل ژنراتور دویتس چینی - قیمت دویتس چین - قیمت دیزل ژنراتور دویتس چین  - سفارش ساخت دیزل ژنراتور دویتس چینی - نمایندگی دیزل ژنراتور دویتس چینی - قیمت دیزل ژنراتور DEUTZ چین - فروش دیزل ژنراتور دویتس چین

 دیزل ژنراتور دویتس چینی

دیزل ژنراتور دویتس چینی به طور معمول با ژنراتور هایی چون Stamford Power و StamFord بر روی شاسی و بصورت دویتس چینی کوپله فابریک و دویتس چینی کوپله داخل همراه با تابلو دستی ( Manuall ) و امرجنسی ( Change Over ) و به شکل شاسی باز یا اتاقک سایلنت ( Canopy ) تحویل مشتریان می گردد.

 

مشخصات دیزل ژنراتور

تیپ موتور

ژنراتور  

توان (KVA)

دیزل ژنراتور دویتس چین D226B- 3D با ژنراتور استامفوردپاور  30 KVA 

China-Deutz D226B-3D

Stamford Power SLG184G

30 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین F3L912 با ژنراتور استامفوردپاور  33 KVA 

China-Deutz F3L912

Stamford Power SLG184G

33 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین F4L912 با ژنراتور استامفوردپاور  44 KVA 

China-Deutz F4L912

Stamford Power SLG184J

44 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین TD226B- 3D با ژنراتور استامفورد پاور  46 KVA 

China-Deutz TD226B-3D

Stamford Power SLG224C

46 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین F4L912T با ژنراتور استمفوردپاور  55 KVA

China-Deutz F4L912T

Stamford Power SLG224C

55 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین F6L912 با ژنراتور استمفوردپاور  66 KVA

China-Deutz F6L912

Stamford Power SLG224E

66 KVA

دیزل ژنراتوردویتس چین WP4D66E 200 باژنراتور استمفوردپاور  70 KVA

China-Deutz WP4D66E200

Stamford Power SLG224E

70 KVA

دیزل ژنراتوردویتس چین TD226B- 4D با ژنراتور استمفوردپاور  93 KVA 

China-Deutz TD226B-4D

Stamford  UCI224G

93 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین WP4D100E200  با ژنراتور استمفوردپاور  103 KVA

China-Deutz WP4D100E200

Stamford Power SLG274E

103 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین TD226B- 6D با ژنراتور استامفورد  110 KVA

China-Deutz TD226B-6D

Stamford UCI274C

110 KVA

دیزل ژنراتوردویتس چین WP6D132E 200 با ژنراتوراستمفوردپاور138 KVA

China-Deutz WP6D132E200

Stamford Power SLG274D

138 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین WP6D152E 200 با ژنراتور استمفوردپاور  165 KVA

China-Deutz WP6D152E200

Stamford Power SLG274E

165 KVA

دیزل ژنراتوردویتس چین WP10D238 E200 با ژنراتور استمفوردپاور250 KVA

China-Deutz WP10D238E200

Stamford Power SLG274K

250 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین WP10D264 E200  با ژنراتور استامفوردپاور 275 KVA

China-Deutz WP10D264E200

Stamford Power SLG314C

275 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین WP12D317 E200  با ژنراتور استامفوردپاور346 KVA

China-Deutz WP12D317E200

Stamford Power SLG314D

346 KVA

دیزل ژنراتور دویتس چین   WP13D385 E200 با ژنراتور استامفوردپاور410 KVA

China-Deutz WP13D385E200

Stamford Power SLG314F

410 KVA