موتور دیزل موتورسازان


جدول مشخصات فني موتور دیزل های كشاورزي توليدي موتورسازان همراه با كاتالوگ ها

 

مدل موتور قدرت بالاترین گشتاور استاندارد مقدار سيلندر قطر سيلندر كورس پيستون اولویت احتراق كاتالوگ
kw (bhp) @ rev/min N.m میلی متر میلی متر
3.152 35 (47) @ 2250 173.5 BS. AU. 141a 3 91.4 127 1,2,3 -
33.6 (45) @ 2100
32.8 (44) @ 2000
30.6 (41) @ 1800
M3.153 Stage 3a 32(43) @ 2250 176

ECE-R24

ECE-R96

3 91.4 127 1,2,3 -
T3.152 41 (55) @ 2250 190 BS. AU. 141a 3 91.4 127 1,2,3 -
4.236 60.5 (81) @ 2600 267 BS. AU. 141a 4 98.4 127 1,3,4,2 -
59.5 (80) @ 2500
58.5 (78.5) @ 2400
57.5 (77) @ 2300
56.5 (76) @ 2250
56 (75) @ 2200
54.5 (73) @ 2100
T4.236 76 (102) @ 2600 340 BS. AU. 141a 4 98.4 127 1,3,4,2 -
76 (102) @ 2500
76 (102) @ 2400
74.5 (100) @ 2300
74 (99) @ 2250
73.5 (98.5) @ 2200
4.248 57.5 (77) @ 2100 290 BS. AU. 141a 4 101 127

1,3,4,2

-
56 (75) @ 2000
T4.248 64 (85.8) @ 2000 346 ECE R85 4 101 127 1,3,4,2 -
MT4.244 Stage II 61 (82) @ 2000 340 ECE R120 4 100 127 1,3,4,2 -
MTI 4.244 Stage II 78.2 (105) @ 2000 393 ECE-R24 4 100 127 1,3,4,2 -
1004.4 65 (89.5) @ 2600 289 BS. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
64 (86) @ 2500
63 (84.5) @ 2400
61.5 (82.5) @ 2300
60 (80.5) @ 2200
57 (76) @ 2000
53 (71) @ 1800
1004.4T 82 (110) @ 2600 348 BS. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
81 (109) @ 2500
79.5 (107) @ 2400
78 (105) @ 2300
76 (102) @ 2200
71 (95) @ 2000
4.41 62.5 (83.8) @ 2200 291.5 BS. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
1006.6 96.5 (129) @ 2600 427 BS. AU. 141a 6 100 127 1,5,3,6,2,4 -
95.5 (128) @ 2500
94.5 (127) @ 2400
92.5 (124) @ 2300
90.5 (121) @ 2200
85 (114) @ 2000
78 (105) @ 1800
1006.6T 119 (160) @ 2600 522 BS. AU. 141a 6 100 127 1,5,3,6,2,4 -
118 (158) @ 2500
116.5 (156) @ 2400
114.5 (154) @ 2300
112 (150) @ 2200
107 (143) @ 2000
1006.6TW 136 (182) @ 2600 605 BS. AU. 141a 6 100 127 1,5,3,6,2,4 -
134 (179.7) @ 2500
131 (175.6) @ 2400
128 (172) @ 2300
125 (168) @ 2200

 

جدول مشخصات فني موتور دیزل های صنعتی توليدي موتورسازان همراه با كاتالوگ ها

 

مدل موتور قدرت بالاترین گشتاور استاندارد مقدار سيلندر قطر سيلندر كورس پيستون   اولویت احتراق   كاتالوگ
kw(bhp) @ rev/min N.m میلی متر میلی متر
3.152 35 (47) @ 2250 173.5 BS. AU. 141a 3 91.4 127 1, 2, 3 -
33.6 (45) @ 2100
32.8 (44) @ 2000
30.6 (41) @ 1800
4.236 53.5 (72) @ 2200 273 BS. AU. 141a 4 98.4 127 1, 3, 4, 2 -
52 (70) @ 2000
49 (66) @ 1800
4.248 57.5 (77) @ 2100 290 BS. AU. 141a 4 101 127 1,3,4,2 -
56 (75) @ 2000
52.5 (70.4) @ 1800
1004.4 65 (89.5) @ 2600 289 BS. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
64 (86) @ 2500
63 (84.5) @ 2400
61.5 (82.5) @ 2300
60 (80.5) @ 2200
57 (76) @ 2000
53 (71) @ 1800
1004.4T 82 (110) @ 2600 348 BS. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
81 (109) @ 2500
79.5 (107) @ 2400
78 (105) @ 2300
76 (102) @ 2200
71 (95) @ 2000
64 (86) @ 1800
1006.6 96.5 (129) @ 2600 427 BS. AU. 141a 6 100 127 1,5,3,6,2,4 -
95.5 (128) @ 2500
94.5 (127) @ 2400
92.5 (124) @ 2300
90.5 (121) @ 2200
85 (114) @ 2000
78 (105) @ 1800
1006.6T 119 (160) @ 2600 522 BS. AU. 141a 6 100 127 1,5,3,6,2, 4 -
118 (158) @ 2500
116.5 (156) @ 2400
114.5 (154) @ 2300
112 (150) @ 2200
107 (143) @ 2000
98.5 (132) @ 1800

 

جدول مشخصات فني موتور دیزل های خودروئی توليدي موتورسازان همراه با كاتالوگ ها

 

مدل موتور قدرت بالاترین گشتاور استاندارد مقدار سيلندر قطر سيلندر كورس پيستون اولویت احتراق كاتالوگ
kw (bhp)@rev/min N.m میلی متر میلی متر
4.236 61(82)@2800 256 B.S. AU. 141a 4 98.4 127 1,3,4,2 -
T4.236 Euro I 55 (73.7)@2600 264 ECE R85 4 98.4 127 1,3,4,2 -
Phaser 90 61 (82)@2800 265 B.S. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
Phaser 110 T 80.5 (108)@2600 366 B.S. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
Phaser 135 Ti Euro I 101 (135.4)@2600 445 B.S. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
Phaser 135 Ti Euro II 101 (135.4)@2600 444 ECE R85 4 100 127 1,3,4,2 -
Phaser 135 Ti Euro II CNG 101 (135.4)@2600 427 B.S. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
Phaser 180 Ti 134 (180)@2600 581 B.S. AU. 141a 6 100 127 1,5,3,6,2,4 -
Phaser 210 Ti 156 (210)@2500 690 B.S. AU. 141a 6 100 127 1,5,3,6,2,4 -

 

جدول مشخصات فني موتور دیزل های ماشین آلات راهسازی توليدي موتورسازان همراه با كاتالوگ ها

 

مدل موتور قدرت بالاترین گشتاور استاندارد مقدار سيلندر قطر سيلندر كورس پيستون اولویت احتراق كاتالوگ
kw (bhp) @ rev/min N.m میلی متر میلی متر
3.152 36.5 (49) @ 2500 160 BS. AU. 141a 3 91.4 127 1,2,3 -
35.5 (48) @ 2400
35 (47) @ 2300
34.5 (46) @ 2250
33 (44) @ 2100
31.5 (42.5) @ 2000
4.236 53.5 (72) @ 2200 267 BS. AU. 141a 4 98.4 127 1,3,4,2 -
52 (70) @ 2000
49 (66) @ 1800
47 (63) @ 1710
4.248 57.5 (77) @ 2100 290 BS. AU. 141a 4 101 127 1,3,4,2 -
56 (75) @ 2000
1004.4 65 (89.5) @ 2600 289 BS. AU. 141a 4 100 127 1,3,4,2 -
64 (86) @ 2500
63 (84.5) @ 2400
61.5 (82.5) @ 2300
60 (80.5) @ 2200
57 (76) @ 2000
53 (71) @ 1800
1006.6 96.5 (129) @ 2600 427 BS. AU. 141a 6 100 127 1,5,3,6,2,4 -
95.5 (128) @ 2500
94.5 (127) @ 2400
92.5 (124) @ 2300
90.5 (121) @ 2200
85 (114) @ 2000
78 (105) @ 1800

 

جدول مشخصات فني موتور دیزل های ماشین آلات جابجایی موتورسازان همراه با كاتالوگ ها

 

مدل موتور قدرت بالاترین گشتاور استاندارد مقدار سيلندر قطر سيلندر كورس پيستون اولویت احتراق كاتالوگ
kW (bhp) @ rev/min N.m میلی متر میلی متر
4.236 60.5 (81) @ 2600 267 BS. AU. 141a 4 98.4 127 1,3,4,2 -
59.5 (80) @ 2500
58.5 (78.5) @ 2400
57.5 (77) @ 2300
56.5 (76) @ 2250
56 (75) @ 2200
54.5 (73) @ 2100
4.236 LPG 56 (75) @ 2500 260 BS. AU. 141a 4 98.4 127 1,3,4,2  -
54.5 (73) @ 2250
54 (72.4) @ 2200
53 (71.1) @ 2100