جارو برقی صنعتی پمپاک (Pumpak)


جاروبرقی صنعتی پمپاک - وکیوم صنعتی پمپاک - جاروبرقی آب و خاک پمپاک - فروش جاروبرقی صنعتی پمپاک - فروش جاروبرقی آب و خاک پمپاک - فروش وکیوم صنعتی پمپاک - قیمت جاروبرقی صنعتی پمپاک - قیمت وکیوم صنعتی پمپاک - قیمت جاروبرقی آب و خاک پمپاک - خرید جاروبرقی صنعتی پمپاک -  جاروبرقی صنعتی مساجد پمپاک - خرید جاروبرقی صنعتی پمپاک - جارو وکیوم صنعتی پمپاک - دستگاه وکیوم صنعتی پمپاک - قیمت دستگاه جاروبرقی صنعتی پمپاک - خرید جاروبرقی آب و خاک پمپاک - خرید وکیوم صنعتی پمپاک - جاروبرقی صنعتی ایتالیایی پمپاک


جارو برقی صنعتی تکفاز Whisper V8 تک موتور

 

جارو برقی صنعتی  
 • جزئیات جارو برقی صنعتی تک موتور
مدل Whisper V8
ولتاژ (V) 220 - 240 ~ 50 - 60 hz
تعداد موتور 1 dry cup silenced
قدرت (W) 1000 - 1250
سیستم خنک کننده بای پس
مکش عمودی 26/5 kPa/2700 mm H2O
مکش هوا (l/s) 56
ظرفیت مخزن/ خاک (l) 15 / 10
نوع تخلیه دستی
طول کابل (m) 8
ابعاد (cm) 47×34×36
ویژگی جارو برقی صنعتی پمپاک
 • قدرت بالا و صدای خیلی کم
 • وزن کم، بازدهی بالا
 • نشانگر ظرفیت فیلتر
 • پدال نگهدارنده ی سیم برق
 • همراه با فیلتر مخصوص
 • نگهدارنده ی لوازم جانبی

 

جارو برقی صنعتی تکفاز Zeus تک موتور

 

جارو برقی صنعتی  
 • جزئیات جارو برقی صنعتی تک موتور
مدل Zeus
ولتاژ (V) 220 - 240 ~ 50 - 60 hz
تعداد موتور 1*/ silence2 stage motor
قدرت (W) 1200 - 1400
سیستم خنک کننده بای پس
مکش عمودی 21/6 kPa/2200 mm H2O
مکش هوا (l/s) 53
ظرفیت مخزن/ خاک / مایع (l) 50 / 24 / 35
نوع تخلیه hose - 28 mm
طول کابل (m) 10
ابعاد (cm) 62×51×85
وزن (Kg) 16.5
ویژگی جارو برقی صنعتی پمپاک
 • مخزن استلنس استیل
 • موتور دو مرحله ای کم صدا
 • مهار کننده ی شوک الکتریکی
 • خروجی شلنگ مایعات

 

جارو برقی صنعتی تکفاز Domus IF دو موتور

 

جارو برقی صنعتی  
 • جزئیات جارو برقی صنعتی دو موتور
مدل Domus IF
ولتاژ (V) 220 - 240 ~ 50 - 60 hz
تعداد موتور 2 Silenced two stage motors
قدرت (W) 2000 - 2400
سیستم خنک کننده بای پس
مکش عمودی 22 kPa/2240 mm H2O
مکش هوا (l/s) 108
ظرفیت مخزن (l) 108
طول کابل (m) 10
ابعاد (cm) 75×60×103
وزن (Kg) 30/5
ویژگی جارو برقی صنعتی پمپاک
 • مخزن استلنس استیل
 • موتور دو مرحله ای کم صدا
 • مهار کننده ی شوک الکتریکی
 • خروجی شلنگ مایعات

 

جارو برقی صنعتی تکفاز Domus IR دو موتور

 

جارو برقی صنعتی  
 • جزئیات جارو برقی صنعتی دو موتور
مدل Domus IR
ولتاژ (V) 220 - 240 ~ 50 - 60 hz
تعداد موتور 2 Silenced two stage motors
قدرت (W) 2000 - 2400
سیستم خنک کننده بای پس
مکش عمودی 22 kPa/2240 mm H2O
مکش هوا (l/s) 108
ظرفیت مخزن / خاک / مایع (l) 78 / 35 48
طول کابل (m) 10
ابعاد (cm) 62×51×99
وزن (Kg) 26
ویژگی جارو برقی صنعتی پمپاک
 • دو موتور به صورت دو مرحله و بدون صدا
 • مخزن استلنس استیل
 • قلاب های بسته شدن مخزن آسان و حرفه ای
 • همراه با 10 متر کابل، همراه با آنتی شوک

 

جارو برقی صنعتی تکفاز Taurus IF سه موتور

 

جارو برقی صنعتی  
 • جزئیات جارو برقی صنعتی سه موتور
مدل Taurus IF
ولتاژ (V) 220 - 240 ~ 50 - 60 hz
تعداد موتور 3 Silenced two stage motors
قدرت (W) 3000 - 3600
سیستم خنک کننده بای پس
مکش عمودی 22 kPa/2240 mm H2O
مکش هوا (l/s) 162
ظرفیت مخزن / خاک / مایع (l) 78 / 35 48
طول کابل (m) 10
ابعاد (cm) 62×51×99
وزن (Kg) 27
ویژگی جارو برقی صنعتی پمپاک
 • سه موتور به صورت دو مرحله و بدون صدا
 • مخزن استلنس استیل
 • قلاب های بسته شدن مخزن آسان و حرفه ای
 • همراه با 10 متر کابل، همراه با آنتی شوک
 • سیستم مکش بای پس
 • همراه با شلنگ تخلیه مایعات

 

جارو برقی صنعتی تکفاز Taurus IR سه موتور

 

جارو برقی صنعتی  
 • جزئیات جارو برقی صنعتی سه موتور
مدل Taurus IR
ولتاژ (V) 220 - 240 ~ 50 - 60 hz
تعداد موتور 3 Silenced two stage motors
قدرت (W) 3000 - 3600
سیستم خنک کننده بای پس
مکش عمودی 22 kPa/2240 mm H2O
مکش هوا (l/s) 162
ظرفیت مخزن / خاک / مایع (l) 78 / 35 / 48
طول کابل (m) 10
ابعاد (cm) 62×51×99
وزن (Kg) 27
ویژگی جارو برقی صنعتی پمپاک
 • سه موتور به صورت دو مرحله و بدون صدا
 • مخزن استلنس استیل
 • قلاب های بسته شدن مخزن آسان و حرفه ای
 • همراه با 10 متر کابل، همراه با آنتی شوک
 • سیستم مکش بای پس
 • همراه با شلنگ تخلیه مایعات

 

جارو برقی صنعتی تکفاز SMV 77 دو موتور

 

جارو برقی صنعتی  
 • جزئیات جارو برقی صنعتی دو موتور
مدل SMV 77
ولتاژ (V) 220 - 240 ~ 50 - 60 hz
تعداد موتور 2 stages universal
قدرت (W) 2000
سیستم خنک کننده بای پس
مکش عمودی 23/6 kPa/2400 mm H2O
مکش هوا (l/s) 108
ظرفیت مخزن / خاک / مایع (l) 77 / 45 / 50
طول کابل (m) 10
ابعاد (cm) 70×91×141
وزن (Kg) 66
ویژگی جارو برقی صنعتی پمپاک
 • قلاب های بسته شدن مخزن آسان و حرفه ای
 • همراه با 10 متر کابل، همراه با آنتی شوک
 • سیستم مکش بای پس
 • همراه با شلنگ تخلیه مایعات