کارواش خانگی هیوندای


کارواش خانگی هیوندای مدل PW-1410IM


کارواش خانگی هیوندای مدل PW-1410IM

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل PW-1410IM

فشار 100 بار
آبدهی 330 لیتر در ساعت
نوع موتور ذغالی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.4 کیلووات
وزن  6.1 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

280x250x430  میلی متر

لوازم همراه کوپلینگ اتصال - رابط - 5 متر شلنگ - لنس - تفنگی - مخزن مایع

کارواش خانگی هیوندای مدل HP-1846 PW


کارواش خانگی هیوندای مدل HP-1846 PW

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP-1846 PW

فشار 140 بار
آبدهی 400 لیتر در ساعت
نوع موتور دینامی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.8 کیلووات
وزن  14.9 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

300x300x490  میلی متر

لوازم همراه 5 متر شلنگ - سوزن تمیز کننده - تفنگی - مخزن مایع - کوپلینگ اتصال - رابط - 2 عدد لنس

کارواش خانگی هیوندای مدل HP2216-PW


کارواش خانگی هیوندای مدل HP2216-PW

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP2216-PW

فشار 160 بار
آبدهی 400 لیتر در ساعت
نوع موتور دینامی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 2.2 کیلووات
وزن  23.3 کیلوگرم
پمپ مکش آب ندارد
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

350x370x930  میلی متر

لوازم همراه تفنگی - لنس معمولی و توربو - سوزن تمیز‌کننده‌ نازل - فرچه‌ شوینده - مخزن مایع - کوپلینگ اتصال - فیلتر ورودی - 5 متر شلنگ

کارواش خانگی هیوندای مدل HP2056-PW


کارواش خانگی هیوندای مدل HP2056-PW

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP2056-PW

فشار 150 بار
آبدهی 330 لیتر در ساعت
نوع موتور ذغالی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 2 کیلووات
وزن  10.8 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

480x300x240  میلی متر

لوازم همراه سوزن تمیز کننده - تفنگی - مخزن مایع - کوپلینگ اتصال - رابط - 2 عدد لنس

کارواش خانگی هیوندای مدل HP1526-PW


کارواش خانگی هیوندای مدل HP1526-PW

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP1526-PW

فشار 120 بار
آبدهی 360 لیتر در ساعت
نوع موتور ذغالی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.5 کیلووات
وزن  5.75 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

350x240x170  میلی متر

لوازم همراه 2 عدد لنس - کوپلینگ اتصال - سوزن تمیز کننده - تفنگی - مخزن مایع - 5 متر شلنگ

کارواش خانگی هیوندای مدل HP1420


کارواش خانگی هیوندای مدل HP1420

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP1420

فشار 100 بار
آبدهی 330 لیتر در ساعت
نوع موتور ذغالی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.4 کیلووات
وزن  5 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

210x160x410  میلی متر

لوازم همراه دفترچه راهنما - کوپلینگ اتصال - مخزن مایع - لنس - تفنگی - رابط - 5 متر شلنگ

کارواش خانگی هیوندای مدل  HP1814-IM


کارواش خانگی هیوندای مدل  HP1814-IM

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل  HP1814-IM

فشار 140 بار
آبدهی 360 لیتر در ساعت
نوع موتور دینامی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.8 کیلووات
وزن  14 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)  
-لوازم همراه فیلتر ورودی - فرچه شوینده - سوزن تمیز کننده - تفنگی - مخزن مایع - 2 عدد لنس

کارواش خانگی هیوندای مدل HP1320


کارواش خانگی هیوندای مدل HP1320

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP1320

فشار 100 بار
آبدهی 330 لیتر در ساعت
نوع موتور ذغالی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.3 کیلووات
وزن  4 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

350x250x250  میلی متر

لوازم همراه لانس معمولی و توربو - تفنگی - 5 متر شلنگ - کوپلینگ اتصال - فیلتر ورودی

کارواش خانگی هیوندای مدل HP1430


کارواش خانگی هیوندای مدل HP1430

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP1430

فشار 100 بار
آبدهی 320 لیتر در ساعت
نوع موتور دینامی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.4 کیلووات
وزن  5 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

250x250x350  میلی متر

لوازم همراه فیلتر ورودی - مخزن مایع - لانس معمولی و توربو ، تفنگی - 5 متر شلنگ - کوپلینگ اتصال

کارواش خانگی هیوندای مدل HP1820


کارواش خانگی هیوندای مدل HP1820

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP1820

فشار 140 بار
آبدهی 400 لیتر در ساعت
نوع موتور ذغالی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.8 کیلووات
وزن  9.1 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

460x350x330  میلی متر

لوازم همراه لنس معمولی و توربو و خم دار - مخزن مایع - فیلتر ورودی - قرقره شلنگ جمع کن - 5 متر شلنگ

کارواش خانگی هیوندای مدل HP1480


کارواش خانگی هیوندای مدل HP1480

مشخصات فنی کارواش خانگی هیوندای مدل HP1480

فشار 100 بار
آبدهی 360 لیتر در ساعت
نوع موتور ذغالی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 1.4 کیلووات
وزن  5.4 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

370x200x250  میلی متر

لوازم همراه دفترچه راهنما - کوپلینگ اتصال - مخزن مایع - لنس - تفنگی - رابط

کارواش شارژی هیوندای 37 بار مدل HP1824


کارواش خانگی هیوندای مدل HP1824

مشخصات فنی کارواش شارژی هیوندای مدل HP1824

فشار 37 بار
آبدهی 108 لیتر در ساعت
نوع موتور شارژی
حداکثر دما آب ورودی ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد
توان 150 کیلووات
وزن  1.5 کیلوگرم
فرکانس 50 هرتز
ولتاژ 220-240 ولت
ابعاد (L x W x H)

700x500x200  میلی متر

لوازم همراه لنس - نازل - شلنگ 5 متری - شارژر - باتری - فیلتر