کارواش خانگی بلک اند دکر (black and decker)


 کارواش خانگی بلک اند دکر - کارواش بلک اند دکر -  فروش کارواش خانگی بلک اند دکر - قیمت کارواش خانگی بلک اند دکر - خرید کارواش خانگی بلک اند دکر - کارواش خانگی انگلیسی بلک اند دکر - کارواش خانگی ماشین بلک اند دکر - فروش اینترنتی کارواش خانگی بلک اند دکر - واترجت خانگی بلک اند دکر - واتر جت خانگی بلک اند دکر - نمایندگی کارواش خانگی بلک اند دکر - نمایندگی انحصاری کارواش بلک اند دکر - کارواش خانگی بلک اند دکر انگلیس - نمایندگی کارواش خانگی


کارواش خانگی بلک اند دکر PW1300TD

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW1300TD
فشار (bar) 100
مصرف آب (l/h) 360
توان (kw) 1/3
وزن (kg) 6/4
حداکثر دمای آب (C°) 50
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • نازل افشان مخزن شوینده
 • لوله تفنگی
 • پمپاژ تقریبی 360 لیتر در ساعت
 • دارای چرخ برای حمل و نقل

 

کارواش خانگی بلک اند دکر PW1300C

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW1300C
فشار (bar) 110
مصرف آب (l/h) 360
توان (kw) 1/3
وزن (kg) 6/4
حداکثر دمای آب (C°) 50
طول شلنگ (m) 3
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل، لوله تفنگی
 • شلنگ، همراه با مخزن مواد شوینده
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • همراه با نازل اضافی

 

کارواش خانگی بلک اند دکر PW1400K

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW1400K
فشار (bar) 110
مصرف آب (l/h) 370
توان (kw) 1/4
وزن (kg) 7/8
حداکثر دمای آب (C°) 50
طول شلنگ (m) 5
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل
 • شلنگ
 • لوله تفنگی
 • همراه با مخزن مواد شوینده

 

کارواش خانگی بلک اند دکر PW 1400K PLUS

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW 1400K PLUS
فشار (bar) 120
مصرف آب (l/h) 370
توان (kw) 1/4
وزن (kg) 7/8
حداکثر دمای آب (C°) 50
طول شلنگ (m) 5
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل
 • شلنگ
 • همراه با مینی کیت شوینده
 • فرچه صاف
 • لوله تفنگی
 • همراه با مخزن مواد شوینده

 

کارواش خانگی بلک اند دکر PW1500SP

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW1500SP
فشار (bar) 120
مصرف آب (l/h) 360
توان (kw) 1/5
وزن (kg) 8/8
حداکثر دمای آب (C°) 50
طول شلنگ (m) 5/5
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل، قابلیت نگه داشتن تجهیزات جانبی روی کارواش
 • شلنگ
 • همراه با مینی کیت شوینده
 • فرچه صاف
 • لوله تفنگی
 • همراه با مخزن مواد شوینده

 

کارواش خانگی بلک اند دکر PW1400 TDK PLUS

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW1400 TDK PLUS
فشار (bar) 120
مصرف آب (l/h) 370
توان (kw) 1/4
وزن (kg) 5
حداکثر دمای آب (C°) 50
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • کیت کامل کف شوی
 • فرچه صاف
 • لوله تفنگی
 • همراه با مخزن مواد شوینده

 

کارواش خانگی بلک اند دکر PW1700SPM

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW1700SPM
فشار (bar) 130
مصرف آب (l/h) 370
توان (kw) 1/7
وزن (kg) 10/4
حداکثر دمای آب (C°) 50
طول شلنگ (m) 5/5
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل ، دارای ریل برای جمع کردن شلنگ
 • شلنگ
 • قابلیت نگه داشتن تجهیزات بر روی کارواش
 • فرچه دورانی
 • لوله تفنگی
 • همراه با مخزن مواد شوینده

 

کارواش خانگی بلک اند دکر PW2100XR

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW2100XR
فشار (bar) 150
مصرف آب (l/h) 410
توان (kw) 2/1
وزن (kg) 19/5
حداکثر دمای آب (C°) 50
طول شلنگ (m) 7/5
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل ، دارای ریل برای جمع کردن شلنگ
 • شلنگ
 • قابلیت نگه داشتن تجهیزات بر روی کارواش
 • فرچه دورانی
 • لوله تفنگی
 • همراه با مخزن مواد شوینده

 

کارواش خانگی بلک اند دکر PW2500SLX

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل PW2500SLX
فشار (bar) 130-160
مصرف آب (l/h) 490
توان (kw) 2/5
وزن (kg) 19
حداکثر دمای آب (C°) 50
طول شلنگ (m) 7/5
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بلک اند دکر
 • نازل ، دارای ریل برای جمع کردن شلنگ
 • شلنگ، واکس
 • قابلیت نگه داشتن تجهیزات بر روی کارواش
 • فرچه دورانی
 • لوله تفنگی
 • همراه با مخزن مواد شوینده