کارواش خانگی آنووی (Annovi)


 کارواش خانگی آنووی - کارواش آنووی - کارواش آنووی ریوربری - فروش کارواش خانگی آنووی - قیمت کارواش خانگی آنووی - خرید کارواش خانگی آنووی - کارواش خانگی ایتالیایی آنووی - کارواش خانگی ماشین آنووی - فروش اینترنتی کارواش خانگی آنووی - واترجت خانگی آنووی - واتر جت خانگی آنووی - نمایندگی کارواش خانگی آنووی - نمایندگی انحصاری کارواش آنووی - کارواش خانگی آنووی ایتالیا - نمایندگی کارواش خانگی


کارواش خانگی آنووی MOD-112

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-112
توان (kw) 1/3
فشار (bar) 100
آبدهی (l/min) 6
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش به صورت بدون چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-116

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-116
توان (kw) 1/3
فشار (bar) 100
آبدهی (l/min) 6
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-142

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-142
توان (kw) 1/4
فشار (bar) 110
آبدهی (l/min) 6/2
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-240

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-240
توان (kw) 1/5
فشار (bar) 120
آبدهی (l/min) 6
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-320

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-320
توان (kw) 1/7
فشار (bar) 130
آبدهی (l/min) 6/2
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-383

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-383
توان (kw) 1/7
فشار (bar) 130
آبدهی (l/min) 6/2
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-388

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-388
توان (kw) 1/7
فشار (bar) 130
آبدهی (l/min) 6/2
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-430

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-430
توان (kw) 1/8
فشار (bar) 130
آبدهی (l/min) 6/5
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-450

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-450
توان (kw) 2/5
فشار (bar) 150
آبدهی (l/min) 7/8
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-595

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-595
توان (kw) 3/1
فشار (bar) 160
آبدهی (l/min) 10
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • این کارواش همراه با چرخ می باشد

 

کارواش خانگی آنووی MOD-610

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-610
توان (kw) 2/2
فشار (bar) 130
آبدهی (l/min) 8/3
نوع کارواش تک فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • -

 

کارواش خانگی آنووی MOD-955

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل MOD-955
توان (kw) 9
فشار (bar) 200
آبدهی (l/min) 12
نوع کارواش سه فاز
نوع پمپ کارواش آب سرد
تجهیزات جانبی کارواش خانگی آنووی
 • شیلنگ فشار قوی
 • نازل مخصوص عمل پاشش
 • مخزن شوینده جانبی
 • پمپ پیستونی تخصصی
 • انژکتور قابل تنطیم، مانومتر
 • سیستم فشار قابل تنظیم، فیلتر آب