اینورتر جوشکاری تک فاز اورین الکتریک


اینورتر جوشکاری 200 آمپر اورین الکتریک avrin-ST2000T

 

اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  رکتیفایر جوشکاری 200 آمپر اورین الکتریک
  ST2000T - Smart rectifier Avirn Electric
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 24.5*15*20 سانتی متر
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش MOSFET بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
ضریب قدرت (cos φ) 0.9
چرخه جوشکاری 80%
توضیحات جریان و چرخه 20 تا 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ خروجی در حالت بی باری 68 ولت
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه ندارد
گارانتی  گارانتی یکساله اورين الكتريك
سایر توضیحات دستگاه

فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر - قابلیت ضد چسبندگی الکترود هنگام
جوشکاری (Anti-Stick) -قابليت جوشكارى انواع الكتـرود تا سايز mm4 - توانایی کنـترل
ولـتاژ بـرق به هنـگام غـیرفـعال بودن، جهت جـلـوگـیری از آسیــب‌های ناشـی از نوسـانـات بـرق -
مصرف بـرق كم و مقاوم در مـقابل هر گونـه نوسـانات تا 15 % -توانایی جوشـکاری TIG در
صـورت تـهـیـه تجهـیزات اضـافه - مقابل هرگونه نوسـانات برق ورودی طراحــی شده و قادر است
200 آمپر بصورت دائم و پیوستـه انجام عملیات جوشکاری را انجام داد

اینورتر جوشکاری 200 آمپر اورین الکتریک AVrin Electric Arc202

 

اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش اینورتر تکفاز دو ولوم 200 آمپر اورین Arc202
  AVrin Electric Arc202
وزن 9 کیلوگرم
ابعاد 30*16*39 سانتی متر
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش MOSFET بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
ضریب قدرت (cos φ) 0.8
چرخه جوشکاری 60%
توضیحات جریان و چرخه 20 تا 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ خروجی در حالت بی باری 68 ولت
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه ندارد
گارانتی  گارانتی یکساله اورين الكتريك
سایر توضیحات دستگاه

فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر - قابلیت ضد چسبندگی الکترود هنگام
جوشکاری (Anti-Stick) -قابليت جوشكارى انواع الكتـرود تا سايز mm4 - توانایی کنـترل
ولـتاژ بـرق به هنـگام غـیرفـعال بودن، جهت جـلـوگـیری از آسیــب‌های ناشـی از نوسـانـات بـرق -
مصرف بـرق كم و مقاوم در مـقابل هر گونـه نوسـانات تا 15 % -توانایی جوشـکاری TIG در
صـورت تـهـیـه تجهـیزات اضـافه - مقابل هرگونه نوسـانات برق ورودی طراحــی شده و قادر است
200 آمپر بصورت دائم و پیوستـه انجام عملیات جوشکاری را انجام داد

اینورتر جوشکاری 180 آمپر اورین الکتریک Avrin Electric ST1800

 

اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  اینورتر جوشکاری تکفاز ولوم سه کاره اورین الکتریک 180 آمپر
  Avrin Electric ST1800
وزن 8 کیلوگرم
ابعاد 28*15*39 سانتی متر
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش MOSFET بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 180 آمپر
ضریب قدرت (cos φ) 0.8
چرخه جوشکاری 60%
توضیحات جریان و چرخه 20 تا 180 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ خروجی در حالت بی باری 68 ولت
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه ندارد
گارانتی  گارانتی یکساله اورين الكتريك
سایر توضیحات دستگاه

فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر - قابلیت ضد چسبندگی الکترود هنگام
جوشکاری (Anti-Stick) -قابليت جوشكارى انواع الكتـرود تا سايز mm4 - توانایی کنـترل
ولـتاژ بـرق به هنـگام غـیرفـعال بودن، جهت جـلـوگـیری از آسیــب‌های ناشـی از نوسـانـات بـرق -
مصرف بـرق كم و مقاوم در مـقابل هر گونـه نوسـانات تا 15 % -توانایی جوشـکاری TIG در
صـورت تـهـیـه تجهـیزات اضـافه - مقابل هرگونه نوسـانات برق ورودی طراحــی شده و قادر است
200 آمپر بصورت دائم و پیوستـه انجام عملیات جوشکاری را انجام داد

اینورتر جوشکاری 250 آمپر اورین الکتریک Avrin Electric ARC 252

 

اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش تکفاز 250 آمپر اورین الکتریک
  ARC 252 - Avrin Electric
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 42.5 * 16.5 * 32 سانتی متر
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش MOSFET بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 250 آمپر
جریان خروجی در Duty Cycle 100% 210 آمپر
جریان خروجی در Duty Cycle 60% 250 آمپر
ضریب قدرت (cos φ) 0.8
چرخه جوشکاری 60%
توضیحات جریان و چرخه 20 تا 250 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ خروجی در حالت بی باری 77 ولت
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه ندارد
گارانتی  گارانتی یکساله اورين الكتريك
سایر توضیحات دستگاه فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر - قابلیت ضد چسبندگی الکترود
هنگام جوشـکاری (Anti-Stick) -قابليـت جوشـكـارى انواع الكترود تا سايز mm4 -
توانایی کنترل ولتاژ برق به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلـوگیری از آسیــب‌های ناشـی از
نوسانات برق - مصرف برق كم و مقاوم در مقابل هر گونه نوسـانات تا 15 % -توانایی
جوشکاری TIG در صورت تهـیه تجهـیزات اضافه - مقابل هرگونه نوسانـات برق ورودی
طراحی شده و قادر است 200 آمپـر بصورت دائم و پیوسـته انجـام عملیـات جوشـکاری را
انجام داد

اینورتر جوشکاری 200 آمپر اورین الکتریک Avrin Electric ARC 201

 

اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش تکفاز 200 آمپر اورین الکتریک
  ARC 201 - Avrin Electric
وزن 9 کیلوگرم
ابعاد 39 * 16 *30 سانتی متر
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش MOSFET بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
جریان خروجی در Duty Cycle 100% 160 آمپر
جریان خروجی در Duty Cycle 60% 200 آمپر
چرخه جوشکاری 60%
توضیحات جریان و چرخه 30 تا 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ خروجی در حالت بی باری 58 ولت
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه ندارد
گارانتی  گارانتی یکساله اورين الكتريك
سایر توضیحات دستگاه فرکـانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمـتر - قابلیت ضد چسبـندگی الکـترود هنگام
جوشـکاری (Anti-Stick) -قـابلـيت جوشكـارى انواع الكـترود تا سايز mm4 - توانایی کنـترل
ولتاژ برق به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسـیب‌های ناشی از نوسـانات برق - مصرف
برق كم و مقاوم در مقابل هر گونه نوسانات تا 15 % -توانایی جوشکاری TIG در صورت تهیه
تجهیزات اضافه

اینورتر جوشکاری 250 آمپر اورین الکتریک Avrin Electric ST2500T

 

اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش اینورتری 250 آمپر اورین الکتریک
  ST2500T - Smart inverter Avirn Electric
وزن 6.5 کیلوگرم
ابعاد 28*16*22 سانتی متر
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش MOSFET بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 250 آمپر
ضریب قدرت (cos φ) 0.9
چرخه جوشکاری 80%
توضیحات جریان و چرخه 20 تا 250 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ خروجی در حالت بی باری 72 ولت
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه ندارد
گارانتی  گارانتی یکساله اورين الكتريك
سایر توضیحات دستگاه فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایـشگر دیجـیتال آمپرمتر - قابلیت ضد چسـبندگی الکترود هنگام
جوشـکاری (Anti-Stick) -قابـليت جوشكـارى انواع الكترود تا سايز mm4 - توانایـی کنتـرل
ولتاژ برق به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق - مصرف
برق كـم و مقـاوم در مقـابل هر گونـه نوسـانات تا 15 % -توانـایی جوشکاری TIG در صـورت
تهـیه تجـهیزات اضـافه - مقابل هرگونـه نوسانات برق ورودی طراحی شده و قادر اسـت 200 آمپـر
بصورت دائم و پیوسته انجام عملیات جوشکاری را انجام داد

اینورتر جوشکاری 250 آمپر اورین الکتریک Avrin Electric SP 253

 

اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش اینورتری 250 آمپر اورین الکتریک
  SP 253 - Smart inverter Avirn Electric
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 42.5 * 16.5 * 32 سانتی متر
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش MOSFET بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
جریان خروجی در Duty Cycle 100% 210 آمپر
جریان خروجی در Duty Cycle 60% 250 آمپر
چرخه جوشکاری 60%
توضیحات جریان و چرخه 20 تا 250 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ خروجی در حالت بی باری 77 ولت
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه ندارد
گارانتی  گارانتی یکساله اورين الكتريك
سایر توضیحات دستگاه فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجـیـتال آمپرمتر - قابلیـت ضد چسبندگی الکترود هنگام
جوشکـاری (Anti-Stick) -قابلـيت جوشـكارى انواع الكترود تا سايز mm4 - توانایـی کنـترل
ولتاژ برق به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق - مصرف
برق كـم و مقـاوم در مقـابل هـر گونـه نوسانات تا 15 % -توانایی جوشـکاری TIG در صـورت
تهـیه تجـهـیزات اضافه - مقابل هرگونه نوسانات برق ورودی طراحـی شده و قادر اسـت 200 آمـپر
بصورت دائم و پیوسته انجام عملیات جوشکاری را انجام داد

اینورتر جوشکاری 200 آمپر اورین الکتریک Avrin Electric SP 200

 

اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش اینورتری 200 آمپر اورین الکتریک
  SP 200 - Smart inverter Avirn Electric
وزن 13.5 کیلوگرم
ابعاد 41*19*35 سانتی متر
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش IGBT بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
جریان خروجی در Duty Cycle 100%  ---
جریان خروجی در Duty Cycle 60% 200 آمپر
چرخه جوشکاری 60%
توضیحات جریان و چرخه 30 تا 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ خروجی در حالت بی باری 70 ولت
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه ندارد
گارانتی  گارانتی یکساله اورين الكتريك
سایر توضیحات دستگاه فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشـگر دیجیتال آمپرمتر - قابلیـت ضد چسبندگی الکـترود هنـگام
جوشـکاری (Anti-Stick) - قابليت جوشـكارى انواع الكتـرود تا سايز mm4 - توانایـی کنترل
ولتاژ برق به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانـات برق - مصرف
برق كم و مـقاوم در مقابل هر گونه نوسـانات تا 15 % - توانـایی جوشـکاری TIG در صـورت
تهیه تجهیزات اضـافه -در مقابل هرگونه نوسـانات برق ورودی طراحـی شده و قادر است 200 با
آمپر بصورت دائم و پیوسته انجام عملیات جوشکاری را انجام داد

inverter link