ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران . تماس بگیرید: 04135268143 - 04135214210

telegram mobile

تریلر


تراکتور تریلر

 

تریلر چهار تن صنعتی ترمز دار ( با پایه جدید هندلی )

تریلر تراکتور (تریلی تراکتور)

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4 تن
اندازه لاستیک 900-16
طرز تخلیه از عقب
ابعاد 200cm*300cm*50cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر چهار چرخ کشاورزی بدون ترمز

تریلر تراکتور (تریلی تراکتور)

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 6 تن
اندازه لاستیک 900-16
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 50cm

 

تریلر کشاورزی 3.5 تن ترمز دار

CMS Agricultre Pro 4

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 3.5 تن
اندازه لاستیک 8.25-16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 300cm*200cm*50cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر 8 تن سه محور جفت جک

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 8 تن
اندازه لاستیک 900-16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 500cm*200cm*75cm
اندازه جک جفت 70cm

 

تریلر کشاورزی تک محور جفت چرخ

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4.5 تن
اندازه لاستیک 750*16 (جفت)
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 300cm*200cm*65cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر کشاورزی 4 چرخ جفت جک تور دار

تریلر تراکتوری تور دار

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 6 تن
اندازه لاستیک 900*16 (جفت)
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 45cm

 

تریلر 4 چرخ تخلیه عقب

تریلر 4 چرخ تخلیه عقب

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 5 تن
اندازه لاستیک 8.25*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 4 چرخ با سیستم فرمان سیبکی

CMS Agricultre Pro 11

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 7 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از سه طرف 45 درجه
ابعاد 400cm*220cm*50cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 2 چرخ ترک

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 3.5 تن
اندازه لاستیک 8.25*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 190cm*290cm*50cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر 4 چرخ کشاورزی ترمز دار

تریلی تراکتور

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 5 تن
اندازه لاستیک 8.25*16
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 50cm

 

تریلر 4 چرخ صنعتی

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 6 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 50cm

 

تریلر 4 چرخ با سیستم فرمان سیبکی

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 8 تن
اندازه لاستیک 900*20
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*50cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 4 چرخ تک جک

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 6 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از طرفین 45 درجه
ابعاد 400cm*200cm*100cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 4 چرخ دو محور تخلیه عقب

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 5 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 350cm*200cm*100cm
اندازه جک 60cm

 

تریلر 2 چرخ معدنی

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 3.5 تن
اندازه لاستیک 1000*20
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 280cm*180cm*40cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر کود پاش دامی تک محور جفت چرخ

CMS Agricultre Pro 20

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4 تن
اندازه لاستیک 750*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 300cm*200cm*80cm
اندازه جک 70cm

 

تریلر 4 تن صنعتی ترمزدار

CMS Agricultre Pro 21

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4 تن
اندازه لاستیک 900*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 200cm*300cm*50cm
اندازه جک 70cm

تریلر 1.5 تن گلدانی ویژه تراکتور

CMS Agricultre Pro 22 

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 1.5 تن
اندازه لاستیک 650*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 240cm*150cm*40cm

 

تریلر کشاورزی تک محور جفت چرخ

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4.5 تن
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 300cm*200cm*60cm

 

تریلر چهار چرخ دو محور ویژه

تریلر کشاورزی

 

مشخصات فنی تریلر تراکتور

ظرفیت 4 تن
سایز لاستیک 700*16
طرز تخلیه از عقب 45 درجه
ابعاد 190cm*290cm*50cm
اندازه جک 70 cm