ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران (10 خط) 02128427786 - 04133348879

کارواش خانگی بوش (Bosch)


 کارواش خانگی بوش - کارواش بوش - کارواش بوش آلمانی - فروش کارواش خانگی بوش - قیمت کارواش خانگی بوش - خرید کارواش خانگی بوش - کارواش خانگی آلمانی بوش - کارواش خانگی ماشین بوش - فروش اینترنتی کارواش خانگی بوش - واترجت خانگی بوش - واتر جت خانگی بوش - نمایندگی کارواش خانگی بوش - نمایندگی انحصاری کارواش بوش -  نمایندگی کارواش خانگی


کارواش خانگی بوش Aquatak 100

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل Aquatak 100
فشار (bar) 100
مصرف آب (l/h) 330
توان (kw) 1/4
وزن (kg) 6
حداکثر دمای آب (C°) 40
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بوش
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • مخزن مواد شوینده
 • لوله تفنگی

 

کارواش خانگی بوش Aquatak 110

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل Aquatak 110
فشار (bar) 110
مصرف آب (l/h) 360
توان (kw) 1/6
وزن (kg) 7
حداکثر دمای آب (C°) 40
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بوش
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • مخزن مواد شوینده
 • لوله تفنگی

 

کارواش خانگی بوش Aquatak 120

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل Aquatak 120
فشار (bar) 120
مصرف آب (l/h) 400
توان (kw) 1/8
وزن (kg) 13/5
حداکثر دمای آب (C°) 60
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بوش
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • مخزن مواد شوینده
 • لوله تفنگی

 

کارواش خانگی بوش ghp 6-14

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل ghp 6-14
فشار (bar) 140
مصرف آب (l/h) 630
توان (kw) 2/6
وزن (kg) 25/6
حداکثر دمای آب (C°) 40
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بوش
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • مخزن مواد شوینده
 • لوله تفنگی

 

کارواش خانگی بوش aqt 37-13

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل aqt 37-13
فشار (bar) 130
مصرف آب (l/h) 370
توان (kw) 1/7
وزن (kg) 6/53
حداکثر دمای آب (C°) 40
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بوش
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • مخزن مواد شوینده
 • لوله تفنگی
 • پولیشر کف زمین
 • برس

 

کارواش خانگی بوش aqt 35-12

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل aqt 35-12
فشار (bar) 120
مصرف آب (l/h) 350
توان (kw) 1/5
وزن (kg) 5/53
حداکثر دمای آب (C°) 40
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بوش
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • مخزن مواد شوینده
 • لوله تفنگی
 • پولیشر کف زمین
 • برس

 

کارواش خانگی بوش aqt 33-10

کارواش خانگی  
 • جزئیات کارواش
مدل aqt 33-10
فشار (bar) 100
مصرف آب (l/h) 330
توان (kw) 1/3
وزن (kg) 4/15
حداکثر دمای آب (C°) 40
تجهیزات جانبی کارواش خانگی بوش
 • نازل سوزنی
 • شلنگ
 • مخزن مواد شوینده
 • لوله تفنگی